Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

a6m33ksy -- Kognitivní systémy

Na těchto stránkách najdete postupně všechny podklady potřebné pro splnění předmětu. Plán přednášek + materiály nahráváme v průběhu semestru.

Informace k úlohám v rámci cvičení + možnost zápisu ZDE.

datum č.přednášky téma prezentace ostatní
21.09.2022 1 Úvod do kognitivních systémů Úvod do kognitivních systémů - přednáška Přednáška k cvičení Nahrávka(2020)-1 Nahrávka(2020)-2
28.09.2022 - Státní svátek
05.10.2022 2 Přehled kognitivních systémů Mozek, CNS, Evoluce (jen po History of Brain) Creative Problem Solving Insight Problem Solving Nine-Dot Problem Nahrávka(2020)
12.10.2022 3 Vnímání a vidění Vnímaní a vidění Representation_learning Vision_for_embodied_agents Generative_models Synchronization Hubel_receptive_fields Hubel_Wiesel Neurony_vizualni_kortex
19.10.2022 4 Metody kognitivních věd Metody kognitivních věd Nahrávka(2020)
26.10.2022 5 Pozornost a vědomí Pozornost a vědomí Nahrávka(2020)
02.11.2022 6 Pozornost a vědomí (zbytek)
09.11.2022 7 Vidění Vidění Nahrávka(2020)
16.11.2022 8 Paměť a učení Paměť a učení Stárnoucí mozek
23.11.2022 9 Mentální reprezentace znalostí Reprezentace znalostí Nahrávka(2020)
30.11.2022 10 Mentální představy Mentální představy
07.12.2022 11 Jazyk Jazyk
14.12.2022 12 Řešení problémů Řešení problémů
11.01.2023 13 Kognitivní architektury + Opakování Opakování Kognitivní architektury

Přednášky:

Přednášející předmětu budou Michal Vavrečka a Karla Štěpánová. V případě nejasností ohledně přednášek, zápočtového testu a zakončení předmětu kontaktujte michal.vavrecka@cvut.cz nebo karla.stepanova@cvut.cz

Zde je seznam doporučené literatury

Pro absolvování předmětu je potřeba splnit:

  • odevzdání semestrální práce (viz níže)
  • zápočtový test (primárně z teoretických znalostí)

Cvičení:

Cvičící předmětu je Gabriela Šejnová: gabriela.sejnova@cvut.cz. V případě nejasností ohledně zakončení předmětu nebo zadání semestrální úlohy se obraťte na ni.

Cílem cvičení je propojit teoretické a praktické dovednosti osvojené v rámci předmětu Kognitivní systémy. Studenti budou pracovat v týmech na vybraných úlohách a dle potřeby (a předem zarezervovaných časových slotů) docházet na CIIRC (budova B, 6. patro, místnost 603). Zde jim bude poskytnutý potřebný hardware a osobní konzultace. Výsledky práce budou prezentovány na závěrečném semináři, který se uskuteční na CIIRC začátkem ledna 2023.

V případě zájmu si můžete projít různé psychologické experimenty na https://www.psytoolkit.org/ (sekce List of experiments)

Semestrální úloha

Semestrální úloha

Zápočet bude udělen, pokud tým dodá a splní tyto podmínky:

  1. Dodá kód a podklady k originálnímu řešení vybrané úlohy
  2. Součástí kódu bude i dokumentace dostačující k jeho spuštění
  3. Prezentuje své výsledky na závěrečném semináři - prezentace by měla být cca na 10 minut. Během ní bude stručně představena úloha, výsledky a jejich ukázka (např. živé demo, video, screenshoty).

Hodnocení semestrálních úloh je následující:

++ = všechny tři výše zmíněné body splněny, řešení je originální a co nejvíce obecné

+ = všechny tři výše zmíněné body splněny

- = některý z výše zmíněných bodů nebyl splněn

Hodnocení “++” znamená, že projekt se obzvlášť podařil a zvyšuje celkovou známku z předmětu (tzn. výsledek ze zkoušky) o stupeň.

Hodnocení “+” znamená, že je udělený zápočet, ale výsledná známka se nezlepšuje ani nezhoršuje.

Hodnocení “-” znamená, že nebylo odevzdáno vše potřebné a není možné udělit zápočet. Po doplnění zápočet udělíme, ale větší zpoždění se může projevit na výsledné známce.

Odevzdat semestrální práci je možné do posledního semináře, na kterém bude úloha prezentována. Datum bude upřesněno.

courses/a6m33ksy/start.txt · Last modified: 2023/01/16 22:17 by sejnogab