Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

a6m33ksy -- Kognitivní systémy

Přihlašování se k termínu zkoušky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11S0hqWVTTfbg3XO0H83v4kJfrwWJY0HSAz9cbyobxG8/edit#gid=0

Tématické okruhy otázek ke zkoušce:: Otázky ke zkoušce

datum č.t. S/L náplň
23.09.2020 1 L Úvod do kognitivních systémů - přednáška prezentace ke cvičení
30.09.2020 2 S
07.10.2020 3 L CNS, brain, cognitive systems - přednáška
14.10.2020 4 S Vidění, Pozornost a vědomí - přednáška
21.10.2020 5 L Vision - přednáška, cognitive vision, cognitive vision 2
28.10.2020 6 S Svátek
04.11.2020 7 L
11.11.2020 8 S Paměť úvod - přednáška
18.11.2020 9 L Paměť a učení - přednáška
25.11.2020 10 S Paměť a učení
02.12.2020 11 L Reprezentace znalostí - přednáška, Mentální představy
09.12.2020 12 S Jazyk - přednáška, symbol emergence, symbol anchoring
16.12.2020 13 L Problem solving, Aging brain, disorders
06.01.2021 15 L Cognitive robotics, Opakování (ppt, pdf), extra materials cognitive systems - Vernon (chapter 1, chapter 2, chapter 3)

Přednášky:

Přednášející předmětu budou Michal Vavrečka a Karla Štěpánová. V případě nejasností ohledně přednášek, zápočtového testu a zakončení předmětu kontaktujte michal.vavrecka@cvut.cz nebo karla.stepanova@cvut.cz

Zde je seznam doporučené literatury

Pro absolvování předmětu je potřeba splnit:

  • odevzdání semestrální práce (viz níže)
  • zápočtový test (primárně z teoretických znalostí)

Cvičení:

Cvičící předmětu je Gabriela Šejnová: gabriela.sejnova@cvut.cz. V případě nejasností ohledně zakončení předmětu nebo zadání semestrální úlohy kontaktujte gabriela.sejnova@cvut.cz

Cílem cvičení je propojit teoretické a praktické dovednosti osvojené v rámci předmětu Kognitivní systémy. Vzhledem k současným nařízením budou studenti vypracovávat úlohy samostatně (s možností online konzultací vždy ve středu po přednášce), v případě povolené docházky do budovy CIIRC bude součástí projektu i implementace úlohy do robota Pepper (detaily níže).

Semestrální úloha

Semestrální úloha

Dobrovolné konzultace k semestrálním úlohám jsou online každou středu od 14.30 na stejném MS Teams kanálu jako přednášky.

Studenti si jednotlivě nebo ve dvojicích vyberou jeden ze zadaných psychologických testů a naprogramují jej v Pythonu, popř. po domluvě v jiném programovacím jazyce. Alternativní možností je tvorba aplikace určené pro kognitivní trénink nebo interakci se seniory. Pokud bude do konce semestru studentům umožněn přístup do budov ČVUT, bude součástí projektu implementace kódu do humanoidního robota Pepper v budově CIIRC (práci na robotovi si každý tým předem zamluví přes sdílený kalendář). Pokud přístup umožněn nebude, budou podmínky zápočtu včas patřičně upraveny. V každém případě budou na konci semestru výsledky prezentovány (prezenčně nebo online) v rámci řešitelských týmů.

Seznam semestrálních úloh + zápis

Závěrečná prezentace by měla být na cca 10 minut. Během této prezentace bude stručně představen experiment a ukázáno demo, možné je připravit si video nebo screenshoty.

Součásti semestrální úlohy:

Na základě vybraného tématu si řešitelský tým vypracuje stručnou dokumentaci projektu (forma je libovolná - markdown, txt, prezentace…), která bude obsahovat:

  1. Název zvoleného experimentu
  2. Odkaz na relevantní zdroj (popis experimentu v článku, wiki apod.)
  3. Krátkou anotaci o čem experiment je a k čemu se využívá (definování základních cílů - co měří, jakou metodu používá, jakých výsledků bylo dosaženo apod.)
  4. Popis experimentální procedury (jak experiment vypadá - popis obrazovky po obrazovce, například zobrazení úvodních instrukcí, vizuální stimulace na dobu 1000 ms, vyobrazení záměrného kříže po dobu 1000 ms, sběr odpovědi z klávesnice, porovnání správnosti odpovědi, uložení odpovědi do logu apod.)

Dále samotný experiment

Hodnocení semestrálních úloh je následující:

A - úloha splněna, dodán kód i dokumentace, funkční demo na robotovi (pokud možno)

B - úloha splněna, dodán kód i dokumentace

C - úloha splněna, dodán kód, chybí dokumentace

D - úloha nesplněna (nedodán kód)

Odevzdání semestrální práce je do posledního semináře, na kterém bude úloha prezentována. Datum bude upřesněno.

courses/a6m33ksy/start.txt · Last modified: 2021/01/06 12:41 by stepakar