Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

s

a6m33ksy -- Kognitivní systémy

Na těchto stránkách najdete postupně všechny podklady potřebné pro splnění předmětu. Plán přednášek + materiály nahráváme v průběhu semestru.

Přednášky se snažíme streamovat přes MS Teams přes laptop. Nejsme ale schopni zaručit, že ke streamu najisto dojde a jaká bude kvalita zvuku a obrazu.

Informace k úlohám v rámci cvičení + možnost zápisu ZDE.

datum č.přednášky téma náplň
22.09.2021 1 Úvod do kognitivních systémů Úvod do kognitivních systémů - přednáška Přednáška k cvičení
29.09.2021 2 Přehled kognitivních systémů
06.10.2021 3 Vnímání, současné schopnosti strojového vidění Kognitivní systémy z pohledu neurofyziologie - přednáška, Vidění
13.10.2021 4 Vidění
20.10.2021 5 Pozornost a vědomí Pozornost a vědomí Change detection, Signal detection theory
27.10.2021 6 Paměť a učení Paměť a učení - přednáška
03.11.2021 7 Představy Představy
10.11.2021 8 Představy
17.11.2021 - SVÁTEK
24.11.2021 9 Mentální reprezentace znalostí Mentální reprezentace znalostí - přednáška Logika v příkladech
01.12.2021 10 Jazyk Jazyk
08.12.2021 11 Řešení problémů a rozhodování Řešení problémů a rozhodování
15.12.2021 12 Stárnoucí mozek, Kognitivní robotika, modely umělé inteligence Kognitivní robotika
05.01.2022 13 Opakování prezentaceopakovaniks.pdf

Přednášky:

Přednášející předmětu budou Michal Vavrečka a Karla Štěpánová. V případě nejasností ohledně přednášek, zápočtového testu a zakončení předmětu kontaktujte michal.vavrecka@cvut.cz nebo karla.stepanova@cvut.cz

Zde je seznam doporučené literatury

Pro absolvování předmětu je potřeba splnit:

  • odevzdání semestrální práce (viz níže)
  • zápočtový test (primárně z teoretických znalostí)

Cvičení:

Cvičící předmětu je Gabriela Šejnová: gabriela.sejnova@cvut.cz. V případě nejasností ohledně zakončení předmětu nebo zadání semestrální úlohy kontaktujte gabriela.sejnova@cvut.cz

Cílem cvičení je propojit teoretické a praktické dovednosti osvojené v rámci předmětu Kognitivní systémy. Studenti budou pracovat v týmech na vybraných úlohách a dle potřeby (a předem zarezervovaných časových slotů) docházet na CIIRC (budova B, 6. patro, místnost 603). Zde jim bude poskytnutý potřebný hardware a osobní konzultace. Výsledky práce budou prezentovány na závěrečném semináři, který se uskuteční na CIIRC začátkem ledna 2022.

Semestrální úloha

Semestrální úloha

Zápočet bude udělen, pokud tým dodá a splní tyto podmínky:

  1. Dodá kód a podklady k originálnímu řešení vybrané úlohy
  2. Součástí kódu bude i dokumentace dostačující k jeho spuštění
  3. Prezentuje své výsledky na závěrečném semináři - prezentace by měla být cca na 10 minut. Během ní bude stručně představena úloha, výsledky a jejich ukázka (např. živé demo, video, screenshoty).

Hodnocení semestrálních úloh je následující:

++ = všechny tři výše zmíněné body splněny, řešení je originální a co nejvíce obecné

+ = všechny tři výše zmíněné body splněny

- = některý z výše zmíněných bodů nebyl splněn

Hodnocení “++” znamená, že projekt se obzvlášť podařil a zvyšuje celkovou známku z předmětu (tzn. výsledek ze zkoušky) o stupeň.

Hodnocení “+” znamená, že je udělený zápočet, ale výsledná známka se nezlepšuje ani nezhoršuje.

Hodnocení “-” znamená, že nebylo odevzdáno vše potřebné a není možné udělit zápočet. Po doplnění zápočet udělíme, ale větší zpoždění se může projevit na výsledné známce.

Odevzdat semestrální práci je možné do posledního semináře, na kterém bude úloha prezentována. Datum bude upřesněno.

courses/a6m33ksy/start.txt · Last modified: 2021/12/20 16:49 by stepakar