Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Úkoly v semestru

70 ze 100 bodů ze semestru je za domácí práci, z toho 40 za úkoly do Brute, 10 za jednohubky a a 20 za semestrální práci, která se odevzdává vašemu cvičícímu mailem. Pro získání zápočtu potřebujete splnit všechny povinné domácí úkoly, což znamená získat z každého alespoň 50% bodů, předtím než se započítá penalizace za pozdní odevzdání1).

Úlohy se kontrolují stejnými testy, jako dostáváte, ovšem v odevzdávacím systému testy, resp. vaše úkoly, běží pod Valgrindem. Aby byl úkol přijat jako správně odevzdaný, nesmí Valgrind najít žádné problémy.

Úkoly běží také pod sanitizéry – AddressSanitizer, MemorySanitizer a UndefinedBehaviorSanitizer. Ty společně detekují více chyb než Valgrind, jsou rychlejší a jejich výstup je podrobnější. Tento semestr jsou zatím v testovacím běhu a nejsou penalizovány – pokud si budete myslet, že vám něco hlásí špatně, napište na fórum.

Abychom vás motivovali k tomu testovat si úkoly na svém počítači2), bude se po překročení určitého počtu odevzdání aplikovat časová penalizace. To znamená, že se vám nestrhnou žádné body, ale na zobrazení výsledků vyhodnocení si budete muset chvíli počkat. Dle aktuálního nastavení budete muset při desátém uploadu čekat 5 minut, při jedenáctém 5.5, při dvanáctém 6 minut a tak dále.

Úkoly

Úkol Téma Max bodů
1 Webbův dalekohled 10
2 Robinson Crusoe 15
3 Trie 15
4 Symcalc 15

Jednohubky

Jednohubky jsou malé a nepovinné úkoly, za které můžete získat 1 bod. K tomu abyste bod získali je musíte odevzdat před začátkem dalšího cvičení.

Semestrálka

Testovací úlohy

V Brute najdete i dvě testovací úlohy, na nichž si můžete vyzkoušet, jestli vám funguje tak, jak má.

1)
To znamená, že pokud jste dostali 4 body z 10 z testů a penalizace za pozdní odevzdání je v danou chvíli 10 bodů, tak jste stále odevzdali úkol úspěšně.
2)
Odevzdávací systém by neměl sloužit jako debugger.
courses/b6b36pcc/ukoly/start.txt · Last modified: 2022/09/21 13:02 by richta