Warning
This page is located in archive.

Ukázkové zápočtové testy

Zápočtový test se zkládá ze dvou částí, krátkých, primárně teoretických otázek, a z rozsáhlejších otázek primárně na čtení kódu

courses/b6b36pcc/testy/start.txt · Last modified: 2022/09/12 18:41 by nagyoing