Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

Protože upload systém nepodporuje vlákna (jedno odevzdání má vždy alokováno pouze jedno jádro) a protože bychom od vás rádi viděli větší, samostatně vyrobený program, tento úkol se odevzdává mailem a my ho budeme bodovat manuálně.

Přehled studentů a vybraných témat

Zadání

Zadání je stanoveno na základě domluvy studenta s cvičícím. Součástí zadání jsou i stručné požadavky na funkcionalitu programu.

Zadání je nutné domluvit s cvičícím co nejdřív, nejpozději do konce sedmého výukového týdne semestru.

Pro semestrální práci si lze vybrat jednu ze dvou možností:

Odevzdání, termín a hodnocení

Semestrální práce se odevzdává přes GitLab a email cvičícímu. Soubory, které odevzdáváte by měly být všechny na fakultním GitLabu, email pak slouží k notifikaci učitele, že jste připraveni semestrálku odevzdat, a kterou verzi (commit hash nebo tag) semestrálky odevzdáváte.

Váš repozitář na GitLabu pak musí obsahovat:

 • zdrojové soubory,
 • CMakeLists.txt, dle kterého se dá semestrálka postavit
 • vzorová vstupní data (pokud je program přijímá)
 • Zpráva k vaší semestrálce v souboru Readme musí obsahovat:
  • popis vašeho zadání,
  • popis vaší implementace,
  • popis funkčnosti a ovládání aplikace,
  • výsledky běhu programu a naměřené časy při porovnání jedno- a více- vláknové verze
 • Povolené formáty pro zprávu k semestrálce jsou: textový dokument, Markdown nebo rozumné PDF

Pokud je potřeba vysvětlit složité součásti návrhu (velká funkce, komplikovaná třída, složitá synchronizace), není nutné psát detaily do readme, raději je pište do komentářů v kódu.

Termín odevzdání je začátek 1. zkouškového týdne, neděle 15. ledna 2023. Odevzdání je možné i později, ale již bude aplikována penalizace ve výšce poloviny bodů z možného bodového maxima.

Za semestrální práci je možné získat až 20 bodů plus až 10 bonusových bodů. K získání zápočtu je potřeba z ní získat alespoň 10 bodů.

Za velmi kvalitní práci můžete získat i bonusové body nad běžných 20 bodů.

courses/b6b36pcc/ukoly/sem_prace.txt · Last modified: 2022/09/13 11:33 by richta