Warning
This page is located in archive.

Semestrální práce

Protože upload systém nepodporuje vlákna (jedno odevzdání má vždy alokováno pouze jedno jádro) a protože bychom od vás rádi viděli větší, samostatně vyrobený program, tento úkol se odevzdává mailem a my ho budeme bodovat manuálně.

Přehled studentů a vybraných témat

Zadání

Zadání je stanoveno na základě domluvy studenta s cvičícím. Součástí zadání jsou i stručné požadavky na funkcionalitu programu.

Zadání je nutné domluvit s cvičícím co nejdřív, nejpozději do konce sedmého výukového týdne semestru.

Pro semestrální práci si lze vybrat jednu ze dvou možností:

Odevzdání, termín a hodnocení

Semestrální práce se odevzdává přes GitLab a email cvičícímu. Soubory, které odevzdáváte by měly být všechny na fakultním GitLabu, email pak slouží k notifikaci učitele, že jste připraveni semestrálku odevzdat, a kterou verzi (commit hash nebo tag) semestrálky odevzdáváte.

Váš repozitář na GitLabu pak musí obsahovat:

 • zdrojové soubory,
 • CMakeLists.txt, dle kterého se dá semestrálka postavit
 • vzorová vstupní data (pokud je program přijímá)
 • Zpráva k vaší semestrálce v souboru Readme musí obsahovat:
  • popis vašeho zadání,
  • popis vaší implementace,
  • popis funkčnosti a ovládání aplikace,
  • výsledky běhu programu a naměřené časy při porovnání jedno- a více- vláknové verze
 • Povolené formáty pro zprávu k semestrálce jsou: textový dokument, Markdown nebo rozumné PDF

Pokud je potřeba vysvětlit složité součásti návrhu (velká funkce, komplikovaná třída, složitá synchronizace), není nutné psát detaily do readme, raději je pište do komentářů v kódu.

Termín odevzdání je začátek 1. zkouškového týdne, neděle 15. ledna 2023. Odevzdání je možné i později, ale již bude aplikována penalizace ve výšce poloviny bodů z možného bodového maxima.

Za semestrální práci je možné získat až 20 bodů plus až 10 bonusových bodů. K získání zápočtu je potřeba z ní získat alespoň 10 bodů.

Za velmi kvalitní práci můžete získat i bonusové body nad běžných 20 bodů.

courses/b6b36pcc/ukoly/sem_prace.txt · Last modified: 2022/09/13 11:33 by richta