Warning
This page is located in archive.

Robot Bosch písmomalířem

Napište robotem Bosch na papír slova zadaná z klávesnice. Postačuje velkými tiskacími písmeny. Velikost písma, souřadnice počátku řádku (účaří) a směr psaní uživatel zadá předem. Možnost psát písmo skloněné zadaným úhlem výhodou, standardní je kolmé písmo (sklon 90 stupňů). Fonty ve vektorovém tvaru stáhněte z internetu nebo naprogramujte alespoň 5 písmen dle vlastní volby.

courses/b3b33rob/kresleni_obdelniku.txt · Last modified: 2022/09/12 12:42 by smutny