Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Windows Subsystem for Linux

Automatická instalace ve Win11

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install

 1. Otevřete PowerShell s administrátorskými právy a nainstalujete WSL příkazem wsl –install.
 2. Restartujte dle pokynů (po restartu můžete spustit WSL a aktulizovat instalovaný sw, např. sudo apt update následovaný sudo apt upgrade.
 3. Nainstalujte VS Code, např. z MS Store.
 4. V rámci VS Code instalujte doplněk WSL Remote.
 5. Spusťte WSL, např. z cmd příkazem wsl.
 6. V rámci WSL spusťte VS Code, např. code ., který způsobí propojení nativního VS Code s WSL.
 7. Ve WSL doinstalujte vývojové prostřed dle Vývojová prostředí nebo např.

sudo apt install make clang valgrind mc ranger htop tree clang-format gdb cgdb ghex cppcheck libsdl2-dev libsdl2-image-dev libjpeg-dev

PowerShell wsl –install Instalace hotova
Instalace OS (Ubuntu) Instalace hotova Instalace neofetch po sudo apt update; sudo apt upgrade; sudo apt install neofetch
Instalace VS Code (MS Store) Instalace WSL Remote
Domovský adresář Win11 ve WSL Spuštění VS Code z WSL Spuštěné WSL

Následně můžete vyzkoušet kompilaci programu a též např. přípravenost prostředí k přípravě na implementační zkoušku Tutoriál k implementační zkoušce.

Stažení prg-exam.zip ve Win11 Přesun do adresář ve Win11 pro spuštění ve WSL Spuštěné demo programu s grafickým výstupem

Manuální instalace

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-manual

0. Otevřete PowerShell jako administrátor

1. Povolení Hyper-v Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

2. Zaplnutí WSL (Windows Subsystem for Linux)

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

3. Pro WSL 2 je nutné mít Win10 verze 1903 (nebo vyšší) Build 18362 (nebo vyšší). Povolte virtualizaci.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

4. Restartujte

5. Stahněte a nainstalujte linuxové jádro

6. Nastavte výchozí WSL2

wsl –set-default-version 2

7. V Microsoft Store zvolte Linux distribuci, např. Ubuntu 20.04 LTS

8. V rámci sezení WSL aktualizujte Ubuntu např.

sudo apt update; sudo apt upgrade

9. Nainstalujte podporu grafických aplikací, např.

sudo apt install gedit

10. Nainstalujte si vývojové prostředí nebo jen

sudo apt-get install gcc clang make tree zip unzip tree cppcheck git subversion valgrind 

Win10/Win11 a VS Code s WSL

V kombinaci s WSL je možné využít nativní VS Code běžící v rámci Win10 (případně Win11), který lze kombinovat s WSL prostředím (linuxovým termínálem) s běžícím VS Code prostřednictvím balíčku Remote - WSL.

 • Nainstalujte např. Ubuntu 20.04 v rámci WSL
 • Ve Win10 nainstalujte VS Code
 • Doinstalujte rozšíření Remote - WSL
 • Spusťte WSL, ve kterém spusťte code a dojde k propojení WSL a VS Code
Kombinace WSL s VS Code společně s Remote WSL je propojení nativní aplikace s prostředím Linuxu, kde lze s výhodou využít nástroje jako je např. valgrind. Při odevzdávání souboru do BRUTE se může hodit rychle najít příslušný adresář ve Win. Jedním z řešení je v terminálu WSL spustit nativního průzkumníka příkazem explorer.exe. Další alterantivou je spustit VS Code v rámci konkrétního adresáře, např. výběrem adresáře (nebo v případě Win složky) a volbou spuštění VS Code s takovým pracovním adresářem.

Grafický výstup s WSL

Grafické aplikace lze přímo využít v rámci WSL pro novější verze Win 11 - Run Linux GUI apps on the Windows Subsystem for Linux.

Další alternativou je nainstalovat některý z dostupných X-serverů, např. Xming, VcXsrv případně x410 a nastavit přeposílání grafických aplikací z WSL prostředí, např. dle how-to-set-up-working-x11-forwarding nebo https://www.youtube.com/watch?v=4SZXbl9KVsw, případně VcXsrv nám umožňuje používat aplikace pro Linux s uživatelským rozhraním ve Windows 10.

courses/b0b36prp/tutorials/devel/wsl2.txt · Last modified: 2022/10/21 21:35 by faiglj