Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

13 - Úloha hledání nejkratší cesty a rozdělení programu do modulů

Konzultační cvičení pro upřesnění zadání HW 10 a řešení studentských dotazů.

Binární halda

Úkoly

  1. Implementujte binární haldu v 1D poli.
  2. Diskutujte rozdíl od implementace spojovou strukturou (strom).
courses/b0b36prp/labs/lab13.txt · Last modified: 2022/12/11 13:41 by deckejin