Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Výsledky zkouškového testu, semestrální úlohy a udělení klasifikovaného zápočtu:

  • Celkové hodnocení je průměrem výsledků zkouškového testu a semestrální úlohy (pokud z některé části je hodnocení F, pak celkové hodnocení je také F)
  • Pokud se vám nelíbí váš výsledek testu, lze po domluvě absolvovat opravný zkouškový test
courses/a6m33ksy/labs_results.txt · Last modified: 2020/09/21 16:19 by sejnogab