Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

System Workbench

Hlavní kompletní integrované vývojové prostředí (IDE) pro platformu Nucleo je System Workbench poskytované jako součást OpenSTM32 development tools. Prostředí je založeno na Eclipse IDE a na počítačích v laboratoři je nainstalované v /usr/local/Ac6/SystemWorkbench a může být spuštěno např.

cd /usr/local/Ac6/SystemWorkbench 
./eclipse

Alternativně je možné si vytvořit alias nebo přidat ikonu do menu.

Několik odkazů pro začátek:

courses/b3b36prg/tutorials/system_workbench.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)