Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Jak získat Nucleo

V rámci semestrální práce je po studentech vyžadována práce s deskou Nucleo-F446RE. Jendná se o plug-and-play development kit osazený mikroprocesorem, který budeme využívat pro delegaci výpočtu z řídícího počítače. (Zadání práce viz zde.) Modul bude potřeba od sedmého týdne semestru včetně. Každý student tedy musí mít modul tou dobou k dispozici. Níže popisujeme možné způsoby jak si lze desku opatřit.

Způsob č. 1: Student si zakoupí vlastní desku

Vzhledem k současné epidemické situaci doporučujeme studentům, zakoupit vlastní desku Nucleo-F446RE. Tu pak můžete použít nejen v předmětu PRG ale i v dalších kurzech, k vlastnímu rozšíření znalostí v oblasti programování embedded platforem, elektroniky nebo senzorů.

Nucleo-F446RE lze získat například u dodavatelů (Farnell), (TME), (Digi-Key), nebo (Mouser).

Pro potřeby kurzu PRG bude využito omezené množství vlastností Nuclea-F446RE. Tedy pokud již vlastníte nebo se chystáte vlastnit jinou Nucleo platformu (zejmána s ARM Cortex m3 nebo m4), je možné ji využít místo Nuclea-F446RE za následující podmínky.

  • Zvolená alternativa musí umožňovat splnění semestrální práce, kde je využito zejména vlastností: naprogramovat platformu pomocí nástroje (Mbed), obousměrně komunikovat s PC přes sériovou linku, svítit s LED a zpracovat stisk tlačítka.

Pokud tedy plánujete využít jinou platformu než Nucleo-F446RE, velmi doporučujeme si volbu nechat schválit cvičícím (přes e-mail), kterému budete semestrální práci odevzdávat. v případě že tak neučiníte se vystavujete možnosti, že Vámi vybraná platforma nebude pro splnění semestrální práce stačit.

Příkladem alternativ, které lze použít jsou vývojové desky Nucleo-F401RE a Nucleo-F411RE. Ty lze zakopit mimo výše uvedené dodavatele (zde), (zde), a (zde).

Způsob č. 2: Student si desku vypůjčí na Karlově náměstí

Studentům nabízíme možnost si desku vypůjčit. Pokud máte o výpůjčku zájem, neprve si ji musíte zarezervovat v tomto formuláři.

Aktuální možné termíny převzetí jsou uvedené ve formuláři. Uzávěrka rezervací je vždy nejbližší půlnoc před daným termínem. Předání proběhne vždy u vrátnice budovy A areálu ČVUT na Karlově náměstí, viz vyznačení na mapě .

Studenti, kteří přebývají mimo Prahu se mohou pro Nucleo dostavit, musí však před cestou vyplnit tyto dva dokumenty covid19-okresy-cesty-mimo-okres.pdf, covid19-okresy-cestne-prohlaseni-prg.pdf podle instrukcí, které obdrží v pozvánce pro cestu do Prahy. Tuto pozvánku dostanou e-mailem den před samotnou cestou. Uzávěrka rezervací je proto nejpozději 24 hodin před samotným termínem! Kontaktní osoba: Martin Zoula.

Vypůjčené desky se standardně vracejí při zkoušce, kterou doufáme, že budeme opět moci uspořádat prezenčním způsobem. Pro studenty, kteří ke zkoušce nepůjdou, budou k dispozici termíny vrácení 21.5.2021 a 28.5.2021 na stejném místě jako při výpůjčce, vždy v 11:00.

Poté, co si desku zapůjčíte, si ji prosím během jednoho týdne zkontrolujte:

  1. Stáhněte si nucleo_test.zip. V něm naleznete již zkompilovaný testovací binární kód.
  2. Připojte STM32F446RE k počítači přes USB kabel. Operační systém by měl zařízení rozpoznat jako obyčejný flash disk.
  3. Zkopírujte rozbalaný binární soubor na tento virtuální flash disk.
  4. Po chvíli by se měla zelená LED dioda rozblikat s periodou 1s.
  5. Po zmáčknutí modrého tlačítka by blikání mělo přestat.

Pokud zjistíte nějakou závadu, neprodleně kontaktujte Martina Zoulu a domluvte výměnu!

courses/b3b36prg/semestral-project/nucleo.txt · Last modified: 2021/03/08 17:34 by bayerja1