Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

MS Teams pro distanční výuku

Pro distanční výuku PRG jsme se rozhodli využít MS Teams. Software je přístupný přes web https://teams.microsoft.com, ale k připojení do videokonference je potřeba mít nainstalován Desktop client. Dostupné jsou verze pro Linux, Windows i Android. Doporučujeme použít dva monitory, ať můžete pohodlně pracovat např. v MS Code a zároveň vidíte to, co je ukazováno ve videokonferenci MS Teams. Zároveň Vás poprosíme, připojte se i s webkamerou (pokud ji máte), cvičení tak budou mnohem osobnější ;-)

Pro pohodlnou možnost práce a aktivní účast ve videohovoru doporučujeme použít dva monitory.
Připojte se i s webkamerou, prosím, ať máme cvičení co nejosobnější ;-)

Přihlášení

MS Teams jsou zpřístupněny přes celouniverzitní licenci. Přihlásit se lze pomocí ČVUT ID (KOS username) v doméně ČVUT, tedy username@cvut.cz a ČVUT hesla (heslo do KOSu). Pro přihlášen v doméně Microsoft (figure 1) zadejte výše zmíněné ID, čímž dojde k přesměrování na stránku ČVUT (figure 2), kde proběhne samotné přihlášení.

Fig. 1: Přihlašovací obrazovka v doméně Microsoft Fig. 2: Přihlašovací obrazovka po přesměrování na web ČVUT

Instalace

Klient lze stáhnout z webu , případně při přihlášení do webové aplikace se při snaze o připojení k meetingu ukáže hláška s žádostí o stažení klienta.

Připojení se k týmu

Pokud jste byli přidáni k týmu vyučujícím, po přihlášení ho rovnou uvidíte v nabídce.

Pokud jste obdrželi alfanumerický kód, v záložce Create or join new team po jeho zadání budete mít zpřístupněný daný tým.

Fig. 3: Připojení se k týmu pomocí kódu

Připojení k meetingu

K probíhajícímu meetingu se lze připojit pomocí tlačítka Join now v patřičném kanálu. Zároveň můžete být přizváni k již probíhajícímu meetingu. V takovém případě vám vyskočí notifikace s žádostí o připojení se (pokud máte aplikaci otevřenou a jste v ní přihlášeni).

Fig. 4: Notifikace o probíhající videokonferenci na stránce příslušného kanálu Fig. 5: Notifikace z žádostí o připojení se k probíhající videokonferenci. Notifikace vyskakuje na hlavním monitoru v pravém spodním rohu.

Ovládání

Ve videohovorech si jsou všichni účastníci, co se práv k činnostem týče, naprosto rovni. Proto je potřeba dodržovat pár pravidel, aby byl průbeh cvičení co nejhladčí a nezasahovali jsme si do výkladu.

  • Po připojení se k videohovoru se ujistěte, že nemáte zapnutý mikrofon
  • Nesdílejte svoji obrazovku
  • K dotazům používejte chat, případně požádejte o slovo a mikrofon si zapněte až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni. Na konci nezapomeťe svůj mikrofon opět vypnout.

Ovládání během videokonference je skryto a lze ho vyvolat najetím myší do hlavního prostoru aplikace.

Fig. 6: Vzhled MS Teams behem videokonference, pokud nikdo nesdílí obrazovku. Fig. 7: Stejné okno se zobrazeným menu.

Menu má 7 položek, viz figure 8. Pokud máte problém se zvukem či mikrofonem, kliknutím na polžku Další možnosti → Show device options lze nastavit mikrofon a reproduktory. Nezapomeťe si pak opět otevřít panel s chatem :)

Fig. 8: Detail menu. Zleva: zapnutí/vypnutí webkamery, zapnutí/vypnutí mikrofonu, začít sdílet, další možnosti, chat, účastníci, ukončit hovor.

Vzhledem k velkému počtu účastníků není jasné, koho Vám MS Teams bude ukazovat v případě, kdy nebude sdílena žádná obrazovka. Pokud si chcete vybrat nějakého účastníka (pravděpodobně Vašeho cvičícího), který se má zobrazovat, lze to udělat následovně. Otevřete z menu položku Participants. V seznamu účastníku si najděte dotyčnou osobu a otevřením menu u jejího jména lze zvolit položku Pin participant, čímž se Vám začně zobrazovat právě tento účastník.

Fig. 8: Možností //Pin participant// si zobrazíte dotyčného účstníka.

courses/b3b36prg/tutorials/ms_teams.txt · Last modified: 2021/02/09 16:56 by faiglj