Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úkoly

1. domácí úkol

Zadání úlohy: Napište v C++ program, který bude realizovat maticové počty.

Procvičované dovednosti: jednoduché třídy, standardní vstup a výstup, přetížení operátorů

Pokyny:

 1. Program v C++ provádí maticové operace se dvěma maticemi.
 2. Matice, se kterými se pracuje, jsou do programu načteny ze standardního vstupu
 3. Formát vstupu je na programátorovi. Doporučený formát: na prvním řádku dvě čísla reprezentující počet řádků a počet sloupců, následují data. Za první maticí následuje operátor a pak druhá matice. Pokud jsou data v nesprávném formátu, program to oznámí uživateli.
 4. Matice jsou reprezentovnány třídou.
 5. Operace mezi maticemi jsou prováděny pomocí přetížených operátorů.
 6. Výsledek se tiskne na standardní výstup.

2. domácí úkol

Zadání úlohy: Napište v C++ program, který zrealizuje hierarchii tříd.

Procvičované dovednosti: dědičnost, virtuální metody, abstraktní třídy

Pokyny

 1. Program realizuje následující hierarchii:
  • abstraktní třídu popisující 2D objekt
   • třída obsahuje dvě plně virtuální metody vypoctiPlochu() a vypoctiObvod(), případně další podle potřeby
  • třídy Trojuhelník, Obdelnik, Kruh (případně další), které jsou potomky abstraktní třídy
   • parametry popisovaných 2D objektů jsou nastaveny pomocí vhodné metody nebo argumentem konstruktoru
 2. program bude obsahovat hlavní metodu s příklady vytvoření objektů, voláním členských metod a zobrazením výsledků
  • alespoň jeden 2D objekt bude inicializován interaktivně (tj. vlastnosti budou nastaveny uživatelem programu za běhu)
 3. zajímavou variantou múže být program, který bude mít na začátku textové menu, vyzývající uživatele k výběru 2D objektu a zadání jeho parametrů

3. domácí úkol

Zadání úlohy: Napište v C++ program pro správu databáze jednoduché knihovny

Procvičované dovednosti: abstraktní třídy, virtuální metody, knihovna standarních šablon

Pokyny:

 1. V knihovně mohou být uloženy různé druhy tiskovin (knihy, časopisy, ..):
  • Kniha: autor, název, vydavatel, rok vydání
  • Časopis: název, vydavatel, rok, číslo
  • Každý záznam: datum vložení, žánr
 2. Program bude obsahovat menu pro:
  • pořízení nového záznamu
  • smazání existujícího záznamu
  • vyhledávání záznamů podle prvního písmene autora / názvu
  • výpis všech záznamů
 3. Bonus:
  • seřazení podle vhodného kritéria (rok, název)
  • export/import do souboru (bonus, přemýšlejte nad vhodným fomátem)
courses/bd5b37ppc/homeworks.txt · Last modified: 2019/10/03 20:12 by viteks