Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Přibližný časový plán

 1. Úvod, literatura, vztah reality, geometrie, algebry, programového vybavení
 2. Kinematika - úvod, reprezentace rotace
 3. Kinematika - tuhé těleso a jeho pohyb, transformace souřadnic
 4. Kinematika - planární manipulátor
 5. Kinematika - přímá kinematická úloha
 6. Přednáška odpadá
 7. Denavitova-Hartenbergova notace
 8. Kinematika - inverzní kinematická úloha
 9. Kinematika - paralelní manipulátory
 10. Diferenciální kinematika, Jakobián manipulátoru
 11. Statika
 12. Řešení přímé dynamické úlohy
 13. Řešení inverzní dynamické úlohy Lagrangeovými rovnicemi
 14. Příklad řešení složité mechanické soustavy

Bodování

Vaše práce ve cvičeních budou bodovány, body, které můžete získat za jednotlivé práce, jsou uvedeny u jednotlivých úloh v odevzdávacím systému. U některých úloh si můžete volit obtížnost úlohy a tím i maximální počet bodů. Při nadprůměrném řešení můžete získat i více než uvedený počet bodů.

Body za cvičení se sečtou s body za zkoušku a převedou na známku tabulkou ČVUT.

Spojení

Vladimír Smutný sedí v místnosti B-608, budova B CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, Dejvice, telefon 7280, vladimír.smutny@cvut.cz.

courses/b3b33rob/prednaskytop.txt · Last modified: 2019/09/09 11:19 by smutny