Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Robot CRS hraje piškvorky

Máte k dispozici robot CRS A465 s chapadlem, hraci plochu a razítka s polštářkem. Na hrací plochu připevněte magnety papír s nakresleným hracím plánem. Robot označuje podle pokynů z klávesnice jednotlivá políčka orazítkováním. Hrací plocha je ve tvaru válce, hraje se na jeho vnější straně.

Zvolte si polohu hrací plochy, umístění polštářku a razítek tak, aby buď:

  1. počet robotem dosažitelných políček byl maximální nebo
  2. velikost čtvercového hracího plánu obsahujícího jen dosažitelná hrací políčka byla maximální.

Políčka hracího plánu jsou označena podobně jako v šachu systémem dvou souřadnic, tedy např. B3, E2. Jednotlivé tahy kolečky a křížky jsou zadávány z klávesnice, tedy: A3 B2 A2 …

Robot uchopí razítko a otiskne ho na hrací plochu do zvoleného políčka.

Plán hracího pole je formátu A3 a přimagnetuje se na válcový plech.

courses/b3b33rob/piskvorky.txt · Last modified: 2019/10/30 11:10 by smutny