Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Materiály k přednáškám

Materiály k přednáškám, promítané materiály. Doporučuji si handouty vytisknout před přednáškou a při přednášce si do nich vpisovat. Oba typy podkladů se průběžně opravují a rozšiřují, v případě nejaností konzultujte poslední verzi na webu.

- Literatura
- Úvod slidy, handouty
- Kinematika slidy, handouty
- Geometrie a algebra užívaná v kinematice slidy, handouty
- Kinematika otevřených kinematických řetězců slidy, handouty
- Denavitova-Hartenbergova notace krok za krokem (vytvořil Tomáš Pajdla) slidy
- Denavitova-Hartenbergova notace příklad slidy
- Inverzní kinematika sériového robotu se šesti stupni volnosti slidy, handouty
- Kinematika paralelních manipulátorů slidy, handouty
- Diferenciální kinematika slidy, handouty
- Statika slidy, handouty
- Přesnost robotů slidy, handouty
- Řízení robotů, přednáška Ville Kyrki, v anličtině slidy, příklady v Matlabu
- Pohony, převodovky slidy, handouty
- Navigace mobilních robotů slidy, handouty
- Poznámky k dynamice slidy, handouty
- Lagrangovy rovnice - řešení ínverzní dynamické úlohy handouty
- Vektorová metoda výpočtu poloh, rychlostí a zrychlení ve smíšeném kinematickém řetězci slidy
handouty
- Příklad řešení kinematické soustavy slidy, handouty
- Videa do slidu i samostatně (pro automatické prohlížení ve slidech mají být v adresáři ../video/)

courses/b3b33rob/prednasky.txt · Last modified: 2020/01/20 21:30 by smutny