Warning
This page is located in archive.

Windows Subsystem for Linux

Operační systém Windows 10 umožňuje instalaci tzv. Windows Subsystému pro Linux (WSL). Lze tak získat vývojové prostředí podobné tomu, které používáme v předmětu PRP. V praxi tak můžeme přímo spouštět nativní aplikace pro Linux, jako třeba příkazový interpret Bash používaný na cvičení při práci s operačním systémem Ubuntu. Díky tomu je možné spouštět a instalovat programy ve Windows prostředí stejně pohodlně jako v Ubuntu.

Návod na instalaci je možné najít například zde:

Instalace je jednoduchá: v PowerShell (coby administrátor) spustíme příkaz:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Po skončení procesu restartujeme Windows a instalujeme Ubuntu z Microsoft Store:

Doporučujeme používat LTS verze Ubuntu, neboli Ubuntu 18.04, 20.04, …

Při instalaci je potřeba zvolit uživatelské jméno a heslo, které se bude používat v subsystému. Poté již stačí spustit příkaz “Ubuntu”, například z nabídky Start.

Instalace potřebných balíčků

Po instalaci Ubuntu prostředí již stačí nainstalovat vývojové nástroje. To je v prostředí Ubuntu přímočaré použitím příkazu apt-get. Pro instalaci je však potřeba spustit instalační program apt-get s právy adminstrátora (v unix světě označovaný jako root), což lze snadno prostřednictví příkazu sudo, který vyžaduje ověření vaší indentity, proto vyžaduje zadání vašeho hesla.

Před instalací nástrojů doporučuji aktualizovat systém příkazem:

sudo apt-get update

Základní sada vývojových nástrojů používaných na PRP se skládá z kompilátoru gcc a kompilátoru clang, nástroje pro řízení překladu make a pomocné utility pro zobrazení adresářové struktury tree. Instalaci těchto nástrojů provedeme přímočaře prostřednictvím příkazu

sudo apt-get install gcc clang make tree zip unzip

Tj. jako administrátor (sudo) spustíme program apt-get po kterém chceme nainstalovat (install) balíčky gcc, clang, make a tree. Vše ostatní je identické pro všechny počítače, a proto již není nutné naše další interakce s počítačem.

Volitelně můžete přidávat další užitečné balíčky, například:

sudo apt-get install tree cppcheck git subversion

Instalace programu Valgrind

Na cvičeních i v odevzdávacím systému budeme používat program Valgrind pro kontrolu práce s pamětí. Ten je možný také používat v prostředí WSL.

sudo apt-get install valgrind

courses/b0b36prp/tutorials/win10.txt · Last modified: 2019/10/09 09:24 by vanapet1