Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Table of Contents

Zápis předmětu

Pro studenty jiných fakult je přiložen krátký návod, jak si předmět zapsat. Při doporučení vycházíme z komunikace se studijními odděleními daných fakult.

 • Obecně platí, že by předmět měl být viditelný v KOS pro studenty všech fakult a součástí.
 • Předmět by měl jít zapsat automaticky (pokud je volná kapacita), pokud neříkají interní předpisy/zvyklosti (viz dále) jinak.
 • Pokud je potřeba k zápisu vyplnit žádost, je k dispozici zde (text lze dopsat přímo do PDF, v případě nutnosti lze ponechat k podpisu na sekretariátu katedry elektromagnetického pole ČVUT-FEL, m.č. T2:B2-636).
 • Vzhledem k nové akreditaci je možné v KOSu najít předmět pod dvěma různými kódy (A0B17MTB, B0B17MTB) - jedná se však o stejný předmět, není tedy mezi kódy rozdíl.
 • Předmět vypisujeme i v anglickém jazyce, BE0B17MTB.

FS

 • Je potřeba vyplnit žádost, nechat ji podepsat vyučujícím a podé podat na studijní oddělení FS.

FSv

 • Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.

FJFI

 • Je potřeba vyplnit žádost, nechat ji podepsat vyučujícím a podé podat na studijní oddělení FJFI.

FIT

 • Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.

FBMI

 • Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.

FD

 • Kontaktujte vyučující předmětu MTB.

FA

 • Kontaktujte vyučující předmětu MTB.
courses/b0b17mtb/zapis_predmetu.txt · Last modified: 2019/02/17 21:59 by masekmi6