Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Matlab -- B0B17MTB

Předmět studenty seznámí s prostředím Matlab a naučí je řešit jednoduché problémy, kterým budou čelit během studia i následné praxe. Studenti budou seznámeni se všemi základními partiemi Matlabu, které vytyčuje např. Certified Matlab Associate Exam.

Opatření v souvislosti s výskytem koronaviru

  1. V rámci distanční výuky bude probíhat on-line část výuky pomocí nástroje Microsoft Teams. Pozvánka do týmu byla rozeslána 18. 3.
  2. Vždy s cca. týdenním předstihem bude na webu předmětu a v kanálu daného týdne nahrána přednáška ve formátu PDF.
  3. Tuto přednášku si nastudujte, tj. projděte si teorii (šedé slajdy jsou dále dobrovolné) a vyzkoušejte si příklady, jak uvnitř přednášky, tak na jejím konci.
  4. Následující týden bude v čase cvičení, PO 16:15 (CZ) a ST 16:15 (EN), probíhat krátké shrnutí a ukázka řešení příkladů. Budou zodpovězeny vaše dotazy, které během celého týdne můžete psát do chatu kanálu příslušné přednášky.
  5. V případě dotazů, prosíme, tyto číslujte, tj. například [#1], [#2], … [#N], atp., abychom na ně případně mohli odkazovat.
  6. Harmonogram domácích úkolů, projektů a hodnocení předmětu zůstává nezměněn. Detaily poskytnou vyučující průběžně podle aktuální situace.

Pokud Vám nedorazila pozvánka nebo máte dotazy k organizaci předmětu, ozvěte se, prosíme na email předmětu. Pokud jste již členy předmětu, své poznámky a dotazy můžete směřovat do kanálu “Obecné”.

Anotace

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.

Prerekvizity: Nutná znalost základních konceptů programování (postačuje středoškolská úroveň), výhodou je absolvování základních kurzů matematiky (1. semestr).

Forma

Volitelný předmět (typ F/V), vedené počítačové laboratoře (pouze 3 hodiny cvičení, bez přednášek)

Odkaz na Matlab plakát

Odkaz na "Popis předmětu" na webu FEL

Rozsah

0+3 (přednášky + cvičení)/týdně

4 kredity, KZ (klasifikovaný zápočet)

Ukázka

Pokud zvažujete, že si předmět zapíšete, nezapisujte si “zajíce v pytli” - níže jsou uvedeny pro ukázku vybrané přednášky:

Zápis předmětu

Chcete si předmět zapsat, ale nevíte co vše je potřeba? Nevíte, jak předmět najít v KOSu? Jste z jiné fakulty nebo součásti ČVUT? Podívejte se sem.

Kontakty

Pro odesílání řešení bonusových příkladů, zasílání omluvenek či obecných dotazů k předmětu Matlab používejte přednostně e-mail matlab@elmag.org.

Pro domluvení konzultací ke konkrétním semestrálním projektům kontaktujte jednotlivé vyučující.

courses/b0b17mtb/start.txt · Last modified: 2020/04/07 15:34 by capekmi2