Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Harmonogram

Rozvrh

Předmět je vyučován v pondělí a ve středu od 16:15 do 18:30 v Dejvické učebně T2:A3-412.

Studijní materiály

Harmonogram předmětu

1. týden: Co je to Matlab, proč se ho učit. Podrobnosti kurzu, literatura, start MATLABu. Programové prostředí, dokumentace, matice v Matlabu, maticové operace, komplexní čísla.

2. týden: MATLAB editor, tvorba skriptů, funkce na generování vektorů / matic, tvorba složitějších matic, operace nad maticemi, operace po prvcích, úvod do vektorizace, rozměr matic.

3. týden: Indexování, relační a logické operátory, lineární indexování, relační a logické operátory, domácí úkol.

4. týden: Cykly, cykly vs. vektorizace, větvení programu.

5. týden: Uživatelské funkce, handle funkce, anonymní funkce, vnoření funkce, ladění běhu programu, debugging, domácí úkol.

6. týden: Datový typ cell, testové řetězce, String, datový typ struct, Průběžný test (zadání: podminky, odevzdání: https://cw.felk.cvut.cz/upload/).

7. týden: Vizualizace v MATLABu, LineSpec, vhodné vzorkování pro kreslení grafů, volba projektu Seznam projektů

8. týden: Statické GUI.

9. týden: Dynamické GUI, domácí úkol.

10. týden: Časové funkce, timer, třídění, profiler.

11. týden: Množinové operace, vyhledávání prvků, ošetření chyb, I/O.

12. týden: Bonusy - Základy symbolických výpočtů, p-code, numerická přesnost, publikace kódu, čistota a styl kódu v MATLABu.

13. týden: Rezerva

14. týden: Zápočtový test, kontrola projektů, diskuze nad problémy. Zápočet

courses/b0b17mtb/harmonogram.txt · Last modified: 2019/10/16 13:56 by masekmi6