Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Vybrané projekty 15/16 LS

(odevzdané studenty v semestru LS 2015-2016 a hodnocené známkou “A”)

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

Upozornění: Mohou nastat problémy s novou grafikou v Matlabu!

Sudoku

Martin Hofman

1. magisterský, OI

Popis: Hra umožňuje ukládání a nahrání jednotlivých her. Dále umožňuje generování náhodných her. Každá hodnota vyplněná uživatelem je zkontrolovaná a pokud dojde k chybě, je na ní uživatel upozorněn.

Stažení: Zde
Nalezení minimální plochy pomocí Jacobiho metody

Soutěžní projekt

Jaroslav Holeček

Kybernetika a robotika

Popis: Script count and display surface with minimal value of surface. Border of counted surface are given by parametric equation of curve in 3D. Algorithm use Jacobi method which means that in every step of computing are for every point (“inside” of curve) compute average of his 4 nearest neighbours and this average is value of the point for next step. Script use linear indexing of “inside” points and neighbours points as well. Computing is interrupt when error in given check place are smaller then given border.

Stažení: Zde

Sudoku

Tomáš Kodytek

3. ročník, EEM

Popis: Hra umožňuje uživateli luštit vlastní zadání sudoku. Do políček je možné psát poznámky. Hra kontroluje, jestli zadávané čísla nejsou v rozporu s pravidly sudoku. Zadání se nahrává ze souboru Excel.

Stažení: Zde

Visualization of Platonic solids

Eliška Kuběnová

1. ročník, Počítačová grafika a interakce

Popis: The application provides visualization of five known Platonic solids in 3D. Users can customize face color, face opacity or edge length for visualization and computations. Application also provides simple CW or CCW rotation.

Stažení: Zde

Minesweeper – Hledání min

Jiří Kubík

1.ročník, Kybernetika a Robotika

Popis: Remake of legendary Windows game. Can you find all mines without making lethal mistake?

Stažení: Zde

Space Impact

Antonina Lebedeva

1. ročník, OI Softwarové inženýrství

Popis: This game is based on another popular game “Space Impact”. You control a spaceship and you have to destroy all enemies. You can move your spaceship up and down (arrow keys) and shoot (“space”). You can pause the game using “esc” key. There are 4 levels in the game. The last level is a battle against a boss.

Stažení: Zde

Game Of Life

Tomáš Musílek

1. ročník, Otevřená informatika - Softwarové inženýrství

Popis: Jedná se o aplikaci implementující Hru života. V aplikaci je možno si vybrat z dalších možných her, která mají přepisovací pravidla podobné Hře života. Je zde možné vytvořit vlastní hru a za běhu ji měnit pravidla. Je možné zobrazovat několik her najednou, popřípadě stopnout výpočet další generace a nebo ho zpomalit/zrychlit.

Stažení: Zde

Nalezení minimální plochy pomocí Jacobiho metody

Soutěžní projekt

Adam Pavlát

3. ročník, KyR

Popis: Program řeší použití Jacobiho metody k řešení Laplaceovy rovnice pomocí jejího přepisu konečnými diferencemi. Serializací pracovního prostoru jsme problém převedli na řešení soustavy lineárních rovnic. Dále byl vytvořen program, který k řešení používá konvoluční metodu, která má menší paměťové nároky a je o trochu rychlejší než první verze viz. přiložené pdf.

Stažení: Zde

Stereography

Aleš, Renner

2. ročník magisterského studia, OI - Počítačová grafika a interakce

Popis: A small application that reconstructs a three-dimensional surface from stereoscopic images. It allows user to set small variety of settings for computing disparity map of the images.

Stažení: Zde

Smith chart

Jakub Richter

2nd year of Master degree, branch Electronics

Popis: This application can show reflection coeficient, impedance and admitance wherever user click by left button of mouse in Smith chart. It can also show circles of constant values of real and imaginary impedance and admitance. Main utilization is capable to read '*.s2p' files, show S11 and S22 and find measure point of chosen frequency. Shown data should be saved to 'data.xlsx' file in current folder and also save current screenshot as 'smith.png'.
Notes: Capable to use more paralel windows to compare data. Decimal point comma ',' is automaticly rewrited to dot '.' (not need switch keyboard to EN).

Stažení: Zde

Tetris

Daniel Šmolík

3. ročník, Otevřená informatika

Popis: Arrows right and left move an actual shape right and left, arrows up and down turn the right and left. It is needed to click inside game field with mouse after game start, otherwise keyboard buttons will have no effect.

Stažení: Zde


Nalezení minimální plochy pomocí Jacobiho metody

Soutěžní projekt

Martin Štrambach

3. bakalářský, Teoretická informatika, FIT ČVUT

Popis: The programme finds minimal area using Jacobi's algorithm by solving a system of linear equations. In addition it uses sparse matrices to boost the performance and to reduce memory requirements. The whole algorithm is described in the documentation.

Stažení: Zde

Generování fraktálů pomocí Lindenmayerových systemů

Kateřina Švecová

1. magisterský, OI

Popis: Program pro vykreslování L-systémů. Můžete zadat pravidla A, B, C, D, dále nastavit jejich délku a barvu, axiom, úhly otočení a počet iterací. Dále jsou zde funkce na vykreslení, vyčištění pracovní plochy, uložení vykresleného v různých formátech a funkce random, která načte náhodná data k jednomu z více jak 20 uložených L-systémů a vykreslí je.

Stažení: Zde

Lindenmayer Systems Animation

Nikita Tishin

1. bakalařský ročník OI

Popis: Generating fractal-like forms using special type of formal grammar called L-system. With this application any system found on the Internet can be defined, animated, and saved in PNG format. There is also a “Random” button which allows user to plot one of the predefined systems. For more information see https://en.wikipedia.org/wiki/L-system.

Stažení: Zde

Sudoku

Tomáš Tušla

1. magisterský, OI

Popis: Hra umožňuje hrát náhodně generované Sudoku zadané obtížnosti, případně je možné načíst Sudoku ze souboru. Pokud hráč chce, lze využít nápovědu, která automaticky ukazuje jaké hodnoty lze do jednotlivých polí vyplnit.

Stažení: Zde

Sudoku

Svetlana Ulitina

1.ročník, OI

Popis: Matlab implementace známé logické hry. Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané zčásti vyplněné tabulce. Tabulka je rozdělena na 9 x 9 polí, která jsou seskupená do 9 čtverců (3 x 3). K předem vyplněným číslům je třeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců jsou použita vždy všechna čísla jedna až devět, ovšem každé číslo jen jednou. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmějí opakovat v žádném sloupci, řadě, ani malém čtverci.

Stažení: Zde

Rubic's Cube

Jonáš Václavek

1. magisterský, Otevřená informatika

Popis: The application shows Rubic´s cube and allows user to play around with it using buttons. There is also an option to shuffle the cube to create new configuration to be solved. It is possible to rotate the cube in 3D using mouse and reset default view. Program allows user to insert her own colormap and change size of the cube otherwise default size 3 and random colormap is set.

Stažení: Zde

courses/b0b17mtb/projects/chosen_projects/15_16_ls.txt · Last modified: 2019/02/17 22:14 by masekmi6