Warning
This page is located in archive.

Zadání úlohy č.5

Analýza podmínek pro přijetí eHealth projektů českou veřejností

Vypracujte analýzu podmínek pro všeobecné přijetí a podporu eHealth projektů českou veřejností. Je velmi důležité vytvořit celkový koncept eHealth, který by byl dosažitelný, veřejně kontrolovatelný a hlavně atraktivní pro občany.

Základní prioritou při prosazování eHealth by měla být hledání a tvorba takových cílů, které jsou v souladu se zájmy veřejnosti. Podle veřejného výzkumu prováděném v Kanadě (Infoway Survey, November, 2010). Kanaďané chtějí po eHealth zejména toto

 1. Vidět vlastní medicínské informace (zprávy, výsledky laboratoře)
 2. Lepší Komunikace se zdravotnickým zařízením
 3. Rychlejší výdej svých léků
 4. Rychlejší domluva schůzky s lékařem

Pokynu pro zpracování

 • Popište eHealth historii v České republice (zejména IZIP) a vliv historie eHealth na důvěru občanů-pacientů k eHealth projektům v České Republice. Bylo všechno v IZIP špatně?
 • Vypracujte SWOT analýzu k trvalému a udržitelnému rozšíření eHealth projektů v ČR. Definujte benefity jednotlivých hráčů ve zdravotnictví z eHealth (pacient, lékař, pojišťovna, vláda, zdravotní firmy)
 • Kdo by měl eHealth projekty platit? Kdo je bude vlastnit? Specifikujte úlohy veřejných zdrojů pro rozšiřování eHealth projektů v ČR. Jaké typy projektů byste realizovali nejdříve?
 • Diskutujte problematiku autorských práv IT firem vytvářející základní eHealth systémy vs. státem („zdravotním systémem“) vlastněné eHealth projekty. Jak navazovat a rozšiřovat IT systémy, u kterých majitel není současně majitel autorských práv. Návrh postupů pro správu a rozšiřování eHealth IT systémů ve vlastnictví státu.
 • Úloha pilotních projektů při prosazování celonárodních projektů v eHealth
 • Centrální uložiště dat pro medicínská data pacientů – ochrana a bezpečnost. Pacientem kontrolovaný přístup k osobním medicínským informacím
 • Je potřeba měnit zákony v ČR pro rozšiřování eHealth?
 • Diskutujte roli „public relations“ při prosazování eHealth projektů. Jak měřit úspěchy / neúspěchy při prosazování eHealth. Navrhněte způsoby jak změnit negativní náhled veřejnosti na eHealth
 • Vytvořte návrh „Road map“ pro trvalý a udržitelný rozvoj eHealth v České Republice.
 • Co Vy osobně chcete od eHealth?

Tipy

• Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte, správně citujte

courses/a6m33ozl/uloha_5.txt · Last modified: 2018/02/16 12:14 by mackudav