Warning
This page is located in archive.

Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu (zkoušky)

Maximální hodnocení ze cvičení činí 40% celkového max. hodnocení (tj. 40 b.).

Zkoušení je písemné a je možné získat max. 60b.,

Minimální počet bodů z písemky pro úspěšné absolvování předmětu a udělení zkoušky je 30 b.

Tedy celkový maximální zisk je 100 b. = hodnocení A (výborně).

Minimum pro absolvování předmětu 50 b. = hodnocení E (dostatečně).

Přehled témat k písemce

ozl2011.doc

courses/a6m33ozl/podminky_zkousky.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)