Warning
This page is located in archive.

Zadání semestrální práce

Pokyny pro vypracování

 • Zvolte si jednoznačné téma a název semestrální práce, které bude na druhém cvičení schváleno cvičícím. Můžete využít vlastní téma nebo některé z navrhnovaných témat - viz. níže.
 • Vypracování semestrální úlohy do přehledného referátu formou vědecké práce (7 - 10 stran, velikost písma 11). Různé zásady a možnosti vypracování viz.: jak-napsat-odborny-text.pdf, jak_psat_clanek.pdf, jak_psat_dp_nebo_dis.pdf.
 • Formát pdf.
 • Prezentace referátu (max. na 10 min.). Formát pdf nebo ppt
 • Semestrální práce bude prezentována na posledních dvou hodinách cvičení, viz.: harmonogram cvičení. Účast na všech těchto cvičeních je povinná.

Bodování semestrální práce

viz. Bodové hodnocení úloh

===== Témata semestrálních prací ===== Příklady

 1. Chráněná domácnost, chráněná dílna - benefiční sbírka
 2. Návrh klinického protokolu u pacientů v bezvědomí
 3. Role biomedicinského inženýra při výběrových řízeních v nemocnici
 4. Rešerše /obecně/, ICDs a PMs pro pacienty podstupující vyšetření na MRI
 5. Informační systémy ve zdravotnictví
 6. Uvedení zdravotnického prostředku na trh – protéza na paži.
 7. Uvedení nového dávkovače na trh (kalibrace, certifikace)
 8. Vytvoření databáze zdravotnických prostředků z pohledu biomedicínského inženýra pro posuzování kvality a efektivity)
 9. Zkoušení přístrojů v klinické praxi
 10. Použití mechanických podpor cirkulace v praxi (etické a právní aspekty)
 11. Měření elektrické bezpečnosti ve zdravotnictví (normy, simulátor)
 12. Patentový zákon
 13. Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví (software)
 14. Certifikace, uvedení nového přístroje na trh (od prototypu k průmyslové výrobě)
 15. Rešerše (obecně), HW a SW rozhraní mozek – stroj (příklad)
 16. Organizace řízení vědecké instituce (rozpočty, legislativa, rozvoj)
 17. Nařízení vlády č 154/2004 – technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (klinická praxe)
 18. Klinické testování přístroje
 19. Vztah elektromagnetické pole – živý organismus (ochrana, legislativa)
 20. Certifikace nového přístroje ve zdravotnictví (příklad)
 21. Zavedení nového produktu na trh (od analýzy trhu po uvedení výrobku na trh
 22. Technické normy a požadavky na kalibraci diagnostických roztoků na monitorování glykémie
 23. Vigilance zdravotnických prostředků z pohledu EU/ČR
 24. Problematika webového přístupu handicapovaných z hlediska státní správy
 25. SWOT analýza projektu „inteligentní domácnost“
 26. Liberální zdravotní systém vs. Socializované zdravotnictví
 27. Vyváženost poskytovaní informací pacientovi. Anonymizace dat (Eticko-právní rozbor)
 28. Ochrana osobních údajů (eticko-právní rozbor)
 29. Kontrola kvality ve zdravotnictví
 30. Způsob zavádění nové aplikace/zdravotnického prostředku do zdravotnického zařízení
 31. Nakládání a experimentovaní s biologickým materiálem (legislativa)
 32. zákon č.123/2000, zákon o zdravotnických prostředcích
 33. Výběrové řízení, podmínky zadávání, zákony, skutečnost, možnosti systémového řešení k dosažení větší efektivity
 34. Implantace VADs jako TAH (etické a právní aspekty
 35. Rešerše (obecně), příklad
 36. Používání invazivních zdravotnických prostředků (legislativa, etika)
 37. Certifikace elektrických přístrojů v medicíně
 38. Zavedení zdravotnického prostředku (el. přístroj) na trh v ČR
 39. Právní aspekty informovaného souhlasu pacienta a bezpečnostní požadavky na zdravotnické prostředky
 40. Prosazování nových léčebných metod do praxe
 41. Chráněná dílna, domácnost u handicapovaných osob, legální aspekty. Benefiční sbírka
 42. Lázeňství/rehabilitace – arabský svět
 43. Technické normy, normy kvality (pohled biomedicínského inženýra)
 44. Potvrzení shody zdravotnického prostředku a jeho uvedení do provozu (srovnání ČR, Evropa, USA)
 45. Asistenční modul pro podporu domácí medikace v systému dohledové péče (SWOT analýza)
 46. Domácí paliativní léčba
 47. Přístroje s ionizujícím zářením. Bezpečnost provozu (pohled z praxe
 48. Patentove rizeni a chyby v patentovém řízení
 49. Pletysmografická křivka u dětí
 50. Borová neutronová záchytová terapie
 51. Využití Fourierovy transformace pro diagnostiku Alzheimerovy choroby
 52. Rizika etického selhání v asistivních technologií
 53. Homeopatie – evidence based medicine
 54. Detekce spánku a bdění
 55. Zpracování High Density EEG signálů pro potřeby inverzní úlohy v epileptologii
 56. Úvod do problematiky ultraslabé fotonové emise z lidských subjektů
 57. MRI mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou
 58. Provádění a zajišťování systému jakosti souvisejícího s radiační činností
 59. Možnosti snímání dechového objemu a hrudních exkurzí při umělé plicní ventilaci
courses/a6m33ozl/semestralni_prace.txt · Last modified: 2018/02/19 10:30 by mackudav