Warning
This page is located in archive.

Obecné principy bodového hodnocení úloh

Bodová hodnocení úloh

Max. 6 b. za úlohu.

  • Max. 3 b. za splnění zadání a podmínek zadání.
  • Max. 2 b. za vypracování (forma / obsah).
  • Max. 1 b. za invenci / kreativitu / “přidanou hodnotu”.

Bodová hodnocení semestrální práce

Max. 10 b. za semestrální práci.

  • Max. 5 b. za splnění zadání a podmínek zadání.
  • Max. 2,5 b. za prezentaci a diskusi.
  • Max. 1 b. za formu vypracování (viz. zadání práce).
  • Max. 1,5 b. za invenci / kreativitu / “přidanou hodnotu”.

Poznámka k bodovému hodnocení

Procentuální hodnocení odpovídající bodovému hodnocení uvedenému výše, může být použito v každém bodě zadání úlohy nebo semestrální práce.

Příklad: Je-li bod a) zadání práce hodnocen max. 4 body, může být hodnocen:

  • max. 2 body za splnění zadání,
  • max. 0.8 body za dodržení požadované formy
  • a max. 1.2 body za invenci (přidanou hodnotu).
courses/a6m33ozl/bodova_hodnoceni_a_podminky_hodnoceni.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)