Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Sockets detection

Přehled

zadání

Kódy nejrychlejších řešení viz níže.

Relativní čas vůči referenčnímu řešení se počítá tak, že se sečtou v posledním odevzdaném studentském řešení všechny časy na neveřejných souborech ( časStud ), všechny časy na na neveřejných souborech v referenčním řešení ( časRef ) a spočte se podíl časStud/časRef. Zveřejňujeme pouze časy řešitelů, kteří dosáhli na 10/10. Časy řešení v některých instancích pomalých nebo chybných pravděpodobně nejsou směrodatné.

řešitel   jazyk   relativní čas vůči referenčnímu řešení 
truondom    C | 10 0.072 
preister    C | 10 0.075 
krivapa2    C | 10 0.077 
pazouma1   Cpp | 10 0.089 
hrubype7   Cpp | 10 0.093 
bilanmak   Cpp | 10 0.096 
dzivjmat   Cpp | 10 0.099 
kubackri   Cpp | 10 0.101 
janatpa3   Cpp | 10 0.102 
zacekpe2   Cpp | 10 0.104 
brezipat   Cpp | 10 0.105 
ngothien   Cpp | 10 0.106 
voracva1   Cpp | 10 0.108 
stoklji1    C | 10 0.109 
glingvla    C | 10 0.112 
skoreja5    C | 10 0.118 
rysavji2    C | 10 0.123 
neckavit   Cpp | 10 0.127 
cernypro   Cpp | 10 0.136 
jakouto3   Cpp | 10 0.137 
simanvo1   Cpp | 10 0.141 
maderja1    C | 10 0.149 
buchnmic   Cpp | 10 0.161 
skalaja7   Cpp | 10 0.163 
simonrob    C | 10 0.165 
mikulpa6   Cpp | 10 0.168 
manousim   Cpp | 10 0.171 
mertahan    C | 10 0.173 
rimalma1   Cpp | 10 0.178 
klimema4    C | 10 0.179 
skalajoz   Cpp | 10 0.179 
pultami1   Cpp | 10 0.185 
juraspat   Cpp | 10 0.189 
kolinvo2   Cpp | 10 0.193 
proksmi1   Cpp | 10 0.194 
brejcka1   Cpp | 10 0.201 
lebeddar   Cpp | 10 0.203 
hvezdmic   Cpp | 10 0.209 
safarjar    C | 10 0.219 
matijmic   Cpp | 10 0.223 
bugosjoz   Cpp | 10 0.241 
filomich   Cpp | 10 0.251 
jakeskla    C | 10 0.268 
borakdan    C | 10 0.288 
stupaily   Cpp | 10 0.299 
lasstani   Cpp | 10 0.329 
bednabo1   Cpp | 10 0.503 
konopkla  Java | 10 0.556 
gritsdmi   Cpp | 10 0.565 
klanjan   Java | 10 0.599 
klochmik   Cpp | 10 0.619 
seberma3   Cpp | 10 0.719 
kynclmat Python | 10 0.771 
repamart    C | 10 0.833 
turynmar  Java | 10 0.843 
zahraji3   Cpp | 10 0.844 
kratoon3  Java | 10 0.864 
buitiepq   Cpp | 10 0.872 
nejtejan  Java | 10 0.886 
zakhuvia   Cpp | 10 0.925 
kalinja6  Java | 10 0.959 
klemema4  Java | 10 1.080 
ivashmak  Java | 10 1.092 
tichama6  Java | 10 1.128 
filipcsa  Java | 10 1.173 
ottastep  Java | 10 1.176 
forstluk  Java | 10 1.215 
szaboeme  Java | 10 1.248 
trnkavla  Java | 10 1.344 
kubismi5  Java | 10 1.371 
jirmaja1  Java | 10 1.383 
sadloric  Java | 10 1.493 
brazddom  Java | 10 1.547 
tributib  Java | 10 1.667 
kostkpe3  Java | 10 1.680 
matocmir  Java | 10 1.710 
kuzevigo  Java | 10 1.859  

1. nejrychlejší v C/C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
 
typedef struct {
  int size;
  int capacity;
  int *neighbors;
} node_t;
 
typedef struct {
  int size;
  int capacity;
  int head;
  int tail;
  int *nodes;
} queue_t;
 
typedef struct {
  int size;
  int *nodes;
} visited_t;
 
inline void scanint(int *x);
node_t *read_nodes(int numb_nodes, int numb_conn);
void init_nodes(node_t *nodes, int numb_nodes);
void add_neighbor(node_t *nodes, int idx, int neigh);
void deallocate_memory(node_t *nodes, int numb_nodes);
void init_queue(queue_t *queue, int numb_nodes);
void push_queue(queue_t *queue, int value);
int pop_queue(queue_t *queue);
int queue_empty(queue_t *queue);
int visited_func(visited_t *visited, int node);
int is_socket(node_t *nodes, int numb_nodes, int start_node, visited_t *visited, queue_t *queue, int *parents, int *curr_nodes);
int is_parent(int *parents, int numb_parents, int value);
void free_memory(visited_t *visited, int *parents, int *curr_nodes, queue_t *queue);
 
 
int main(int argc, char **argv) {
  int numb_nodes, numb_conn, numb_sockets = 0, *sockets, *parents, *curr_nodes;
  node_t *nodes;
  visited_t visited;
  queue_t *queue;
 
  //clock_t start = clock();
 
  scanint(&numb_nodes);
  scanint(&numb_conn);
  numb_nodes++;
 
  nodes = read_nodes(numb_nodes, numb_conn);
  sockets = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
 
  visited.nodes = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
  parents = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
  curr_nodes = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
  queue = (queue_t *)malloc(sizeof(queue_t));
  queue->nodes = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
 
 
  for (int i = 1; i < numb_nodes; i++) {
    if (nodes[i].size == 2 && is_socket(nodes, numb_nodes, i, &visited, queue, parents, curr_nodes)) {
      sockets[numb_sockets++] = i;
    }
  }
 
  if (numb_sockets == numb_nodes-1) {
    int node = sockets[0];
    int prev = node;
    printf("%d", node);
    node = nodes[node].neighbors[0];
    for (int i = 0; i < (numb_nodes)/2+1; i++) {
      node = (nodes[node].neighbors[0] == prev) ? nodes[node].neighbors[0] : nodes[node].neighbors[1];
      prev = node;
    }
    printf(" %d\n", node);
  } else {
    int max = (numb_sockets > 100) ? 100 : numb_sockets;
    for (int j = 0; j < max; j++) {
      if (j == 0) {
        printf("%d", sockets[j]);
      } else {
        printf(" %d", sockets[j]);
      }
    }
    printf("\n");
  }
 
  deallocate_memory(nodes, numb_nodes);
  free_memory(&visited, parents, curr_nodes, queue);
  free(sockets);
 
  //clock_t end = clock();
  //float seconds = (float)(end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
  //printf("Time: %f seconds\n", seconds);
 
  return 0;
}
 
inline void scanint(int *x) {
  register char c = getchar_unlocked();
  *x = 0;
  for(; (c<48)||(c>57);c = getchar_unlocked());
  for(; (c>47)&&(c<58);c = getchar_unlocked())
    *x = (int)((((*x)<<1) + ((*x)<<3)) + c - 48);
}
 
node_t *read_nodes(int numb_nodes, int numb_conn) {
  node_t *nodes = (node_t *)malloc(numb_nodes * sizeof(node_t));
  init_nodes(nodes, numb_nodes);
 
  for (int i = 0; i < numb_conn; i++) {
    int node1, node2;
    scanint(&node1);
    scanint(&node2);
    add_neighbor(nodes, node1, node2);
    add_neighbor(nodes, node2, node1);
  }
 
  return nodes;
}
 
void init_nodes(node_t *nodes, int numb_nodes) {
  for (int i = 0; i < numb_nodes; i++) {
    nodes[i].neighbors = (int *)malloc(10 * sizeof(int));
    nodes[i].size = 0;
    nodes[i].capacity = 10;
  }
}
 
void add_neighbor(node_t *nodes, int idx, int neigh) {
  if (nodes[idx].size == nodes[idx].capacity) {
    nodes[idx].capacity *= 2;
    nodes[idx].neighbors = (int *)realloc(nodes[idx].neighbors, nodes[idx].capacity * sizeof(int));
  }
 
  nodes[idx].neighbors[nodes[idx].size++] = neigh;
}
 
void deallocate_memory(node_t *nodes, int numb_nodes) {
  for (int i = 0; i < numb_nodes; i++) {
    free(nodes[i].neighbors);
  }
  free(nodes);
}
 
void init_queue(queue_t *queue, int numb_nodes) {
  queue->size = 0;
  queue->capacity = numb_nodes;
  queue->head = queue->tail = 0;
}
 
void push_queue(queue_t *queue, int value) {
  if (queue_empty(queue)) {
    queue->head = queue->tail = 0;
    queue->nodes[queue->tail++] = value;
    queue->size++;
  } else {
    queue->nodes[queue->tail] = value;
    queue->tail = (queue->tail + 1) % queue->capacity;
    queue->size++;
  }
}
 
int pop_queue(queue_t *queue) {
  int ret;
  if (queue_empty(queue)) {
    ret = -1;
  } else {
    ret = queue->nodes[queue->head];
    queue->head = (queue->head + 1) % queue->capacity;
    queue->size--;
  }
  return ret;
}
 
int queue_empty(queue_t *queue) {
  return queue->size == 0;
}
 
int visited_func(visited_t *visited, int node) {
  for (int i = 0; i < visited->size; i++) {
    if (visited->nodes[i] == node) {
      return TRUE;
    }
  }
  return FALSE;
}
 
int is_parent(int *parents, int numb_parents, int value) {
  for (int i = 0; i < numb_parents; i++) {
    if (parents[i] == value) return TRUE;
  }
  return FALSE;
}
 
void free_memory(visited_t *visited, int *parents, int *curr_nodes, queue_t *queue) {
  free(visited->nodes);
  free(parents);
  free(curr_nodes);
  free(queue->nodes);
  free(queue);
}
 
int is_socket(node_t *nodes, int numb_nodes, int start_node, visited_t *visited, queue_t *queue, int *parents, int *curr_nodes) {
  int numb_parents = 0, numb_curr_nodes = 0, tmp = 0;
 
  visited->size = 0;
  init_queue(queue, numb_nodes);
 
  push_queue(queue, start_node);
  visited->nodes[visited->size++] = start_node;
  parents[numb_parents++] = start_node;
  numb_curr_nodes++;
 
  while (!queue_empty(queue)) {
    int sum = 0, sum1 = 0, sum2 = 0;
    for (int i = 0; i < numb_curr_nodes; i++) {
      curr_nodes[i] = pop_queue(queue);
      sum += nodes[curr_nodes[i]].size;
      if (numb_curr_nodes == 1) {
        sum1+= nodes[curr_nodes[i]].size;
        sum2+= nodes[curr_nodes[i]].size;
      } else if (i < numb_curr_nodes/2) {
        sum1+= nodes[curr_nodes[i]].size;
      } else {
        sum2+= nodes[curr_nodes[i]].size;
      }
    }
 
    if (sum % 2 == 1) {
      return FALSE;
    }
 
    if (sum1 != sum2) {
      return FALSE;
    }
 
    tmp = 0;
    for (int i = 0; i < numb_curr_nodes; i++) {
      for (int j = 0; j < numb_curr_nodes; j++) {
        if (i != j) {
          for (int x = 0; x < nodes[curr_nodes[i]].size; x++) {
            for (int y = 0; y < nodes[curr_nodes[j]].size; y++) {
              if (nodes[curr_nodes[i]].neighbors[x] == nodes[curr_nodes[j]].neighbors[y] &&
                  !is_parent(parents, numb_parents, nodes[curr_nodes[i]].neighbors[x])) {
                if (nodes[nodes[curr_nodes[i]].neighbors[x]].size == 2 &&
                    nodes[curr_nodes[i]].size == nodes[curr_nodes[j]].size) {
                  return TRUE;
                } else {
                  return FALSE;
                }
              } 
            }
          }
        }
      }
      for (int j = 0; j < nodes[curr_nodes[i]].size; j++) {
        if (!visited_func(visited, nodes[curr_nodes[i]].neighbors[j])) {
          visited->nodes[visited->size++] = nodes[curr_nodes[i]].neighbors[j];
          push_queue(queue, nodes[curr_nodes[i]].neighbors[j]);
          tmp++;
        }
      }
      parents[numb_parents++] = curr_nodes[i];
    }
    numb_curr_nodes = tmp;
  }
 
  return FALSE;
}

2. nejrychlejší v C/C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
 
int nodes;
unsigned char *visited_from;
unsigned char *done_socket;
unsigned char *visited;
unsigned char *side;
int *queue;
 
int bfs_count = 0;
int done = 0;
int rear = 0;
 
struct node {
  int value;
  struct node* next;
};
 
struct Graph {
  struct node** adjLists;
  int numElements;
};
 
struct node* createNode(int vertex) {
  struct node* newNode = malloc(sizeof(struct node));
  newNode->next = NULL;
  newNode->value = vertex;
  return newNode;
}
 
//pridani hran 
void addEdge(struct Graph* graph, int src, int dest) {
  //pridavam hranu z prvniho prvku do druheho
  struct node* newNode = createNode(dest);
  newNode->next = graph->adjLists[src];
  graph->adjLists[src] = newNode;
 
  //pridavam hranu z druheho prvku do prvniho
  newNode = createNode(src);
  newNode->next = graph->adjLists[dest];
  graph->adjLists[dest] = newNode;
}
 
//vytvorim adjacency List o "elements" prvcich
struct Graph* createGraph(int elements) {
  struct Graph* graph = malloc(sizeof(struct Graph));
  graph->numElements = elements; 
  graph->adjLists = malloc(elements * sizeof(struct node*)); 
  for (int i = 0; i < elements; i++)
    graph->adjLists[i] = NULL; // prozatim na NULL
  return graph;
}
 
//prohleda mi adjacency List do sirky a vrati sokety
void bfs(int v, struct Graph* graph) {
	int front = 0; rear = 0;
 	if (bfs_count == 0) {
 		for (int i=0; i<nodes; i++) { //resi mi spravne levo a pravo, jinak byly problemy s 0
 			queue[i] = -1;
 		} 
 		bfs_count =1;
 	}		
 	else { 
 		for (int i=0; i<nodes; i++) {
 			queue[i] = -1;
 			side[i] = 0;
 		} 	
 		memcpy(visited,side,sizeof(unsigned char)*nodes);
 		memcpy(visited_from,side,sizeof(unsigned char)*nodes);
 		memcpy(done_socket,side,sizeof(unsigned char)*nodes);
 	}
  visited[v] = 1;
  visited_from[v] = 1;
  queue[rear] = v;
 
  rear++; //konec
  while (rear != front) {//dokud fronta neni plna/prazdna
  	int u = queue[front]; //prvni prvek, ktery byl zvolen
    visited_from[u] = 1;
    front++;
 
    struct node* temp = graph->adjLists[u];  
 
    while (temp)	//dokud prvek s necim sousedi
    {
      if(!visited_from[temp->value]) { //pokud uz jsem z nej neprohledavala
      		if (!visited[temp->value]) {
      		queue[rear] = temp->value;
 
      			//prvek prochazim ze strany, odkud byl jeho rodic
      			if (rear == 1) {
      				side[temp->value] = 2;
      			}
      			if (rear == 2) {
      				side[temp->value] = 3;
      			}
      			if (front>=2) {
      				side[temp->value] = side[u]; 
      			}
      		rear++;
      		visited[temp->value] = 1;
 
      		}
      		else { //"opakujici se prvek" - mozny soket
    				unsigned char now_side_new = side[u];
					if (now_side_new == side[temp->value]) {
					//prvek byl navstiven ze stejne strany, koncim bfs
						return;
					}
					//kontrola podezreleho soketu na presne dve hrany
					struct node* suspected = graph->adjLists[temp->value];
      		int suspect_counter = 0;
 					while (suspected) {
 						suspect_counter++;
 							if (suspect_counter>2) {
 								return;
 							}
 						suspected = suspected->next;
 					}
 					if (suspect_counter != 2) {
 						return;
 					}
 					//prosel vsemi kontrolami, je to mozny soket
      		done_socket[temp->value]=1;
 				}	
			} 
      temp = temp->next;
		}
  }
  done = 1;
  printf("%d", v);//to je muj zvoleny soket
 
  int socket_counter=0;
  for (int f=0; f<nodes; f++) {
  	if (socket_counter == 99) {
  		break;
  	}
  	if(done_socket[f] == 1) {
  		socket_counter++;
  		printf(" %d", f);}
  }
 	printf("\n");  
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
/*	clock_t start = clock(); */
	int connections;
	int first_connected;
	int second_connected;
 
	if (scanf("%d %d", &nodes, &connections) != 2) {
		 printf("Input is wrong!");
		 return 2;
	}
	nodes++;
	struct Graph* graph = createGraph(nodes);
	visited = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
	visited_from = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
	done_socket = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
	queue = calloc(nodes, sizeof(int));
	side = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
 
	//plnim adj. graf
	for (int i=0; i< connections; i++) {
		scanf("%d %d", &first_connected, &second_connected);
		addEdge(graph, first_connected, second_connected);
	}	
 
 
	for (int i=1; i<nodes;i++) {
		if (done == 1) {
			break;
		}
		int neigbour_counter = 0;
		int wrong = 0;
		int once = 0;
		int neigbour_one = 0;
		int neigbour_two = 0;
		struct node* temp = graph->adjLists[i]; 
		  while (temp)
		  {
		  	once = 1;
		  	if (neigbour_counter == 0) {
		  		neigbour_one = temp->value;
		  	}
		  	else {
		  		neigbour_two = temp->value;
		  	}
		  	if (neigbour_counter >= 2) { //zkousim, jestli ma presne sousedy
		  	 	wrong = 1;
		  		break;}
		  	neigbour_counter++;
		  	temp = temp->next;
		  }
	  if (neigbour_two == 0) {wrong = 1;}
	  if (wrong != 1) { //zkousim, zda sousedi maji stejny pocet sousedu
	  	int n1 = 0;
	  	int n2 = 0;
	  	struct node* neigbour1 = graph->adjLists[neigbour_one];
	  	struct node* neigbour2 = graph->adjLists[neigbour_two];
 
	  	while (neigbour1) {
	  		n1++;
	  		neigbour1 = neigbour1->next;
	  	}
	  	while (neigbour2) {
	  		n2++;
	  		neigbour2 = neigbour2->next;
	  		if (n2>n1) {
	  			wrong = 1;
	  			break;
	  		}
	  	}
	  	if ((n1 == n2) && (wrong == 0) && (once == 1)) {
	  		//mozny soket, zacnu z nej bfs
	  		bfs(i, graph);
	  	} 	
	  }
	}
 
	free(visited);
	free(visited_from);
	free(queue);
	free(side);
	free(done_socket);
 
/* clock_t end = clock();
  float seconds = (float)(end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("\n%f\n", seconds); */
	return 0;
}

3. nejrychlejší v C/C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
 
typedef struct Node {
  int hodnota;
  struct Node* next;
} Node_t;
 
typedef struct Pole {
  struct Node *pocatekPole;
} Pole_t;
 
typedef struct Graf {
  int pocetUzlu;
  struct Pole* pole;
} Grafik_t;
 
 
Grafik_t* udelejGrafa (int pocetUzlu) {
  Grafik_t* Graf = (Grafik_t*) malloc (1 * sizeof(Grafik_t));
  Graf->pocetUzlu = pocetUzlu;
  Graf->pole = (Pole_t*) malloc (pocetUzlu * sizeof(Pole_t));
  int i = 1;
  while (i < pocetUzlu) {
    Graf->pole[i].pocatekPole = NULL;
    i = i + 1;
  }
  return Graf;
}
 
void pridejUzlik (Grafik_t* Graf, int uzel1, int uzel2, int kolik) {
  Node_t* novyUzel = (Node_t*) malloc (1 * sizeof(Node_t));
  novyUzel->hodnota = uzel2;
  novyUzel->next = Graf->pole[uzel1].pocatekPole;
  Graf->pole[uzel1].pocatekPole = novyUzel;
 
  Node_t* novyUzel2 = (Node_t*) malloc (1 * sizeof(Node_t));
  novyUzel2->hodnota = uzel1;
  novyUzel2->next = Graf->pole[uzel2].pocatekPole;
  Graf->pole[uzel2].pocatekPole = novyUzel2;
}
 
int doesItHaveTwoNeighbours (int i, Grafik_t* Graf, int N) {
  int sum = 0;
  while (i < N+1) {
    if (sum == 2) {
      return i-1;
    }
    sum = 0;
    Node_t *uzel = Graf->pole[i].pocatekPole;
    while (uzel != NULL) {
      sum++;
      uzel = uzel->next;
    }
 
    i = i + 1;
  }
  return 0;
}
 
int howManyNeighbours (int i, Grafik_t* Graf) {
  int sum = 0;
    Node_t *uzel = Graf->pole[i].pocatekPole;
    while (uzel != NULL) {
      sum++;
      uzel = uzel->next;
    }
  return sum;
}
 
bool doesItHaveSameNumberOfNeighboursNeighbours (int potentialSocket, Grafik_t *Graf) {
 
  int SousedPrvni = Graf->pole[potentialSocket].pocatekPole->hodnota;
  int SousedDruhy = Graf->pole[potentialSocket].pocatekPole->next->hodnota;
  int pocetSouseduPrvniho = howManyNeighbours(SousedPrvni, Graf);
  int pocetSouseduDruheho = howManyNeighbours(SousedDruhy, Graf);
 
  if (pocetSouseduPrvniho == pocetSouseduDruheho) {
    return true;
  }
  return false;
}
 
 
int* bfs (int *q, bool *visited, int * smer, int v, Grafik_t* Graf, int rear, int front) {
  int *possibleSokety = (int*) calloc (Graf->pocetUzlu, sizeof(int));
 
  visited[v] = true;
  q[rear] = v;
  possibleSokety[v] += 2;
  rear++;
  int prvniPruchod = 0;
 
  while (rear != front) {
 
    int u = *(q+front);
    front++;
    visited[u] = 1;
 
    Node_t *prochazeny = Graf->pole[u].pocatekPole;
    while (prochazeny != NULL) {
      int hodnota = prochazeny->hodnota;
      q[rear] = hodnota;
 
      if (!visited[hodnota]) {
        q[rear] = hodnota;
        rear++;
        possibleSokety[hodnota]++;
 
        if (prvniPruchod == 0) {
          smer[hodnota]++;
          prvniPruchod = 1;
        } else if (prvniPruchod == 1) {
          smer[hodnota]--;
          prvniPruchod = 2;
        }
 
        if (smer[u] > 0) {
          smer[hodnota]++;
        } else if (smer[u] < 0) {
          smer[hodnota]--;
        }
        if (smer[hodnota] == 2 || smer[hodnota] == -2) {
          return NULL;
        }
      }
      prochazeny = prochazeny->next;
    }
  }
 
  return possibleSokety;
}
 
int* checkResultik (int pocatek, int * smer, int *possibleSokety, Grafik_t* Graf) {
  int count = 1;
  if (possibleSokety == NULL) {
    return NULL;
  }
  int *Sokety = calloc (101, sizeof(int));
 
 
  for (int i = 1; i < Graf->pocetUzlu; i++) {
 
    if (possibleSokety[i] == 2 && smer[i] == 0 && howManyNeighbours(i, Graf)== 2) {
      Sokety[count] = i;
      count++;
      if (count > 100) {
        return Sokety;
      }
      continue;
    } else if (smer[i] == -2 || smer[i] == 2 || possibleSokety[i] > 2) {
      return NULL;
    }
  }
  if (count > 1) {
    return Sokety;
  }
  return NULL;
}
 
int main () {
  int N, M; //N uzly, M spojeni
  scanf("%i %i", &N, &M);
 
  // nacitani do listu
  Grafik_t* Graf = udelejGrafa (N+1);
  int prvni, druhy;
  for (int n = 0; n < M; n++) {
    scanf("%d %d", &prvni, &druhy);
    pridejUzlik (Graf, prvni, druhy, n);
  }
 
  bool *visited = (bool*) calloc(N+1, sizeof(bool));
  int *smer = (int*) calloc (N+1, sizeof(int));
  int *q = (int*) calloc ((N+1)*2, sizeof(int));
 
 
 
  for (int i = 1; i < Graf->pocetUzlu; i++) {
 
    if (howManyNeighbours(i, Graf) == 2 && doesItHaveSameNumberOfNeighboursNeighbours(i, Graf)) {
 
      int *possibleSokety = bfs(q, visited, smer, i, Graf, 0, 0);
 
      int *resultik = checkResultik(i, smer, possibleSokety, Graf);
 
      if (resultik == NULL) {
        for (int z = 0; z < Graf->pocetUzlu; z++) {
          visited[z] = 0;
          smer[z] = 0;
        }
 
      } else {
        for (int i = 1; i < Graf->pocetUzlu && i < 101; i++) {
          if (resultik[i] != 0) {
            printf("%d ", resultik[i]);
          }
        }
        printf("\n");
 
        return 0;
      }
    }
  }
  return 0;
}

1. nejrychlejší v Javě

package alg;
 
import java.util.ArrayList;
 
/**
 * @author Kešu
 */
public class Node implements Comparable{
  ArrayList<Node> connections = new ArrayList<Node>();
  int number;
  int depth = 0;
  boolean socket = false;
 
  public Node(int number){
    this.number = number;
  }
 
  public void addConnection(Node node){
    this.connections.add(node);
  }
 
  public int getNumberOfConnections(){
    return this.connections.size();
  }
 
  @Override
  public int compareTo(Object o) {
    return this.number - ((Node)o).number;
  } 
}
 
package alg;
 
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
 
/**
 * @author Kešu
 */
public class Main {
 
  //private static BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  private static InputReader reader = new InputReader(System.in);
  //static private ArrayList<Node> nodes;
  static private Node[] nodes;
  static private ArrayList<Node> sockets;
  //static private ArrayList<Node> visited;
  static private byte[] visits;
 
  static boolean first = true;
 
  static private int numberOfConnections;
  static private int numberOfNodes;
  static private int numberOfSockets;
  //S = C + 2 - N
 
  public static void main(String[] args) {
    //int[] info = readLine();
    try{
      numberOfNodes = reader.nextInt();
      numberOfConnections = reader.nextInt();      
    }catch(IOException ex){
      System.err.println(Arrays.toString(ex.getStackTrace()));
    }
    numberOfSockets = numberOfConnections + 2 - numberOfNodes;
 
    nodes = new Node[numberOfNodes];
    sockets = new ArrayList<>(numberOfSockets);
 
    readGraph(); 
    //Collections.sort(nodes);
    iterateGraph();    
    Collections.sort(sockets);
 
    for(int i = 0; i < sockets.size()-1 && i < 100-1; i++){
      System.out.print(sockets.get(i).number+" ");
    }
    System.out.print(sockets.get(Math.min(99,sockets.size()-1)).number+"\n");
  }
  private static ArrayList<Node> layer;
  private static void iterateGraph(){
    for(Node n: nodes){
      if(n.getNumberOfConnections() != 2) continue;
      //visited = new ArrayList<>();
      visits = new byte[numberOfNodes];
      layer = new ArrayList<>();
      sockets = new ArrayList<>(numberOfSockets);
 
      layer.addAll(n.connections);
      sockets.add(n);
      n.socket = true;
      visits[n.number-1]+=1;
 
      int depth = 1;
      while(true){
        if(!compareSubtrees(layer,depth)) break;
        if(sockets.size() == numberOfSockets) return;
        depth+=1;
        layer = loadNextLayer(layer);
        if(layer.size()%2 != 0) break;
      }      
    }
  }
 
  private static boolean compareSubtrees(ArrayList<Node> nodes, int depth){
    //HashMap<Integer,Integer> degrees = new HashMap<Integer,Integer>();
    for(Node n: nodes){
      //Node n = nodes.get(i);
      int conn = n.getNumberOfConnections();
      int num = n.number;
      /*if(degrees.containsKey(conn)) degrees.replace(conn, degrees.get(conn)+1);
      else degrees.put(conn, 1);*/
      //if(!visited.contains(n)){
      if(visits[num-1] == 0){
        n.socket = false;
        n.depth = depth;
        //visited.add(n);
        visits[num-1]+=1;
      } 
      else if(n.depth == depth){
        if(conn == 2){
          sockets.add(n);
          n.socket = true;
          //visited.remove(n);
          visits[num-1]+=1;
        }
        else return false;
      } else return false;
    }
    /*for(int val: degrees.values()){
      if(val%2 != 0)
        return false;
    }*/
    return true;
  }
 
  private static ArrayList<Node> loadNextLayer(ArrayList<Node> layer){
    ArrayList<Node> newLayer = new ArrayList<>(layer.size());
    //layer.removeAll(sockets);
    for(Node n: layer){
      if(n.socket) continue;
      for(Node m: n.connections){
        if(visits[m.number-1] > 0) continue;
        newLayer.add(m);
      }
      //newLayer.addAll(n.connections);
    }    
    //newLayer.removeAll(visited);
    //newLayer.removeAll(sockets);
    return newLayer;
  }
 
  private static void readGraph(){
    //int[] info;
    for(int i = 0; i < numberOfConnections; i++){
      //info = readLine();
      try{
        int value1 = reader.nextInt();
        int value2 = reader.nextInt();
 
          Node temp1, temp2;
        if(nodes[value1-1] != null){
          temp1 = nodes[value1-1];
        }
        else{
          temp1 = new Node(value1);
        } 
        if(nodes[value2-1] != null){
          temp2 = nodes[value2-1];
        }
        else{
          temp2 = new Node(value2);
        } 
 
        temp1.addConnection(temp2);
        temp2.addConnection(temp1);
          nodes[value1-1] = temp1;
          nodes[value2-1] = temp2;
      }catch(IOException ex){
        System.err.println(ex.getStackTrace());
      }      
    }
  }
 
  /*private static int[] readLine(){
    byte read = 0;
    char[] num = new char[7];
    char[] buff = new char[1];
    int[] numbers = new int[2];
    try{      
      reader.read(buff);
      while(buff[0] != ' '){
        num[read] = buff[0];
        read++;
        reader.read(buff);
      }
      numbers[0] = Integer.parseInt(new String(num).trim(),10); 
      num = new char[7]; read = 0;
 
      reader.read(buff);
      while(buff[0] != '\n'){
        num[read] = buff[0];
        read++;
        reader.read(buff);
      }
      numbers[1] = Integer.parseInt(new String(num).trim(),10); 
    }
    catch(IOException ex){
      System.err.println(Arrays.toString(ex.getStackTrace()));
      exit(1);
    }
    return numbers;
  }*/
 
}

2. nejrychlejší v Javě

package alg;
 
public class ContextNode {
  public Node node;
  public Node parent;
  public ContextNode(Node node, Node parent){
    this.node = node;
    this.parent = parent;
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.util.ArrayList;
 
public class Node {
  ArrayList<Node> connections = new ArrayList<>();
  int number;
  public Node(int number){
    this.number = number;
  }
  public Node(int number, Node connection){
    this.number = number;
    connections.add(connection);
  }
  public void addConnection(Node connection){
    connections.add(connection);
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    String str = "\n" + number + "\n=>";
    for (Node conn : connections)
      str += " " + conn.number;
    return str;
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.io.IOException;
import fastjavaio.InputReader;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
//import java.util.Scanner;
import java.util.SortedSet;
import java.util.TreeSet;
 
public class Main {
 
  static Node[] nodes;
  static int[] visited;
  static int[] depths;
  static boolean[] issocket;
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
 
    InputReader reader = new InputReader(System.in);
//    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int nodescount = reader.nextInt();
    int connectionscount = reader.nextInt();
//    System.err.println(nodescount + " " + connectionscount);
    expectedSockets = connectionscount + 2 - nodescount;
    nodes = new Node[nodescount + 1];
 
    for (int i = 0; i < connectionscount; i++) {
      int n1 = reader.nextInt();
      int n2 = reader.nextInt();
//      System.err.println(n1 + " " + n2);
      Node node1 = nodes[n1];
      Node node2 = nodes[n2];
//      Node node1 = null, node2 = null;
//      try{
//      node1 = nodes[n1];
//      node2 = nodes[n2];
//      System.err.println(n1 + ", " + n2 + " - OK");
//      }catch (Exception ex) {
//        ex.printStackTrace();
//        System.err.println("nodescount: " + nodescount);
//        System.err.println("connectionscount: " + connectionscount);
//        System.err.println("expectedSockets: " + expectedSockets);
//        System.err.println("nodes.length: " + nodes.length);
//      }
      if (node1 == null)
        node1 = new Node(n1);
      if (node2 == null)
        node2 = new Node(n2, node1);
      else
        node2.addConnection(node1);
      node1.addConnection(node2);
      nodes[n1] = node1;
      nodes[n2] = node2;
    }
 
    for (int i = 1; i <= nodescount; i++){
      if(nodes[i].connections.size() == 2){
//        System.err.println("-----------------------------\nnode " + i);
        visited = new int[nodescount + 1];
        depths = new int[nodescount + 1];
        issocket = new boolean[nodescount + 1];
        sockets = new TreeSet<>();
        if(BFS(nodes[i])){
          finish();
          return;
        }
      }
    }
    System.out.println("Sockety nenalezeny :(");
  }
 
  static int expectedSockets;
  static SortedSet<Integer> sockets;
 
  static boolean BFS(Node root){
    Queue<ContextNode> queue = new LinkedList<>();
    sockets.add(root.number);
    issocket[root.number] = true;
    queue.add(new ContextNode(root, null));
    int depth = 1;
    int depthlimit = 2;
    int processednodes = 0;
    int children = 0;
//    visited[root.number]++;
    while (!queue.isEmpty()) {
      ContextNode node = queue.poll();
      processednodes++;
      for (Node child : node.node.connections) {
        int n = child.number;
        if (child != node.parent && (!issocket[node.node.number] || node.parent == null)){
          children += child.connections.size() - 1;
          if (visited[n] == 1) {
            if (depths[n] == depth && child.connections.size() == 2) {
              sockets.add(n);
              issocket[n] = true;
//              System.err.println("Socket! (" + n + ") zbývá "+(expectedSockets - sockets.size()));
              if (sockets.size() == expectedSockets)
                return true;
            } else
              return false;
          }else{
            visited[n]++;
            depths[n] = depth;
            queue.add(new ContextNode(child, node.node));
          }
        }
      }
      if(processednodes + 1 == depthlimit){
        depth++;
        depthlimit = children;
        children = processednodes = 0;
      }
    }
    return false;
  }
 
  static void finish(){
    int c = 0;
    String output = "";
    for (int socket : sockets){
      output += socket + " ";
      if(++c == 100)
        break;
    }
    System.out.println(output);
//    System.out.println(output.subSequence(0, output.length() - 1));
  }  
}

3. nejrychlejší v Javě

package alg;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class Node implements Comparable<Node>{
  private int value;
  private List<Node> neighbours = new ArrayList<Node>();
 
  public Node(int value) {
    this.value = value;
  }
 
  public void addLink(Node node) {
    neighbours.add(node);
  }
 
  public int getNumberOfLinks() {
    return neighbours.size();
  }
 
  public Node getLink(int index) {
    // Check link size
    return neighbours.get(index);
  }
 
  public List<Node> getNeighbours() {
    return neighbours;
  }
 
  public int getValue() {
    return value;
  }
 
  @Override
  public int compareTo(Node o) {
    return this.value-o.getValue();
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
 
public class Input {
 
  int number1 = -1;
  int number2 = -1;
  BufferedReader reader;
 
  public Input() {
    reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  }
 
  public boolean readLine() throws IOException {
    String[] integersInString = reader.readLine().split(" ");
    if (integersInString[0] == null) {
      return false;
    }
    number1 = Integer.parseInt(integersInString[0]);
    number2 = Integer.parseInt(integersInString[1]);
    return true;
  }
 
  public int getNumber1() {
    return number1;
  }
 
  public int getNumber2() {
    return number2;
  }
 
}
 
package alg;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class Graph {
  List<Node> graph = new ArrayList<Node>();
  List<Node> possibleSockets = new ArrayList<Node>();
 
  private int size; // Number of nodes in graph
  private int connections;
 
  public Graph(int size, int connections) {
    this.size = size;
    this.connections = connections;
    ///// [1]
    for(int i = 0; i < size; i++) {
      graph.add(new Node(i+1));
    }
  }
 
  public void createConnection(int node1, int node2) {
    /*if (graph.get(node1-1).getNumberOfLinks() == 1) { possibleSockets.add(graph.get(node1-1)); }
    if (graph.get(node2-1).getNumberOfLinks() == 1) { possibleSockets.add(graph.get(node2-1)); }
    ///// [2]
    if (graph.get(node1-1).getNumberOfLinks() == 2) { possibleSockets.remove(graph.get(node1-1)); }
    if (graph.get(node2-1).getNumberOfLinks() == 2) { possibleSockets.remove(graph.get(node2-1)); }*/
 
    graph.get(node1-1).addLink(graph.get(node2-1));
    graph.get(node2-1).addLink(graph.get(node1-1));
  }
 
  public Node getNode(int node) {
    return graph.get(node);
  }
 
  public int getSize() {
    return size;
  }
 
  public int getConnections() {
    return connections;
  }
 
}
 
package alg;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
 
public class Logic {
  Graph graph;
  List<Integer> sockets = new ArrayList<Integer>();
 
  public Logic(Graph graph) {
    this.graph = graph;
    for (Node n: graph.graph) {
      if (n.getNumberOfLinks() == 2) {
        graph.possibleSockets.add(n);
      }
    }
    Collections.sort(graph.possibleSockets);
  }
 
  public boolean isSolution(Node node) { // The main logic of the whole project
    Node leftChild = node.getLink(0);
    Node rightChild = node.getLink(1);
 
    if (leftChild.getNumberOfLinks() != rightChild.getNumberOfLinks()) { return false; }
    //sockets.add(node.getValue());
 
    List<Node> leftQueue = new ArrayList<Node>();
    List<Node> rightQueue = new ArrayList<Node>();
    leftQueue.add(leftChild);
    rightQueue.add(rightChild);
 
    boolean[] visited = new boolean[graph.getSize() + 1];
    visited[node.getValue()] = true;
 
    while(!leftQueue.isEmpty() && !rightQueue.isEmpty()) {
      int[] frequency = new int[graph.getSize() + 1];
      int asymmetry = 0;
 
      Collections.sort(leftQueue);
      Collections.sort(rightQueue);
      int l = 0;
      int r = 0;
 
      int leftSize = leftQueue.size();
      int rightSize = rightQueue.size();
 
      while(l < leftSize || r < rightSize) {
 
        if (l < leftSize && r < rightSize) {
          if ((leftQueue.get(l).getValue() == rightQueue.get(r).getValue())
              && (leftQueue.get(l).getNumberOfLinks() == 2)) {
            sockets.add(node.getValue());
            if ((leftSize == 1) && (rightSize == 1)) {
              sockets.add(leftQueue.get(l).getValue());
            }
            //sockets.add(leftQueue.get(l).getValue());
            return true;
            /*visited[leftQueue.get(l).getValue()] = true;
            l++;
            r++;
            continue;*/
          }
        }
 
        if (l < leftSize) {
          if (!visited[leftQueue.get(l).getValue()]) {
            for (Node n : leftQueue.get(l).getNeighbours()) {
              if (!visited[n.getValue()]) {
                frequency[n.getNumberOfLinks()]++;
                if (frequency[n.getNumberOfLinks()] == 1) {
                  asymmetry++;
                }
                leftQueue.add(n);
              }
            }
          }
        }
 
        if (r < rightSize) {
          if (!visited[rightQueue.get(r).getValue()]) {
            for (Node n : rightQueue.get(r).getNeighbours()) {
              if (!visited[n.getValue()]) {
                frequency[n.getNumberOfLinks()]--;
                if (frequency[n.getNumberOfLinks()] == 0) {
                  asymmetry--;
                }
                rightQueue.add(n);
              }
            }
          }
        }
 
        if (l < leftSize) {
          visited[leftQueue.get(l).getValue()] = true;
        }
        if (r < rightSize) {
          visited[rightQueue.get(r).getValue()] = true;
        }
 
        if ((l < leftSize && (leftQueue.get(l).getValue() < rightQueue.get(r).getValue())) || (r >= rightSize)) {
          l++;
        }
        else if ((r < rightSize && (leftQueue.get(l).getValue() > rightQueue.get(r).getValue())) || (l >= leftSize)) {
          r++;
        }
      }
 
      if (asymmetry != 0) {
        //sockets.clear();
        return false;
      }
 
      for (int k = 0; k < leftSize; k++) {
        leftQueue.remove(0);
      }
 
      for (int k = 0; k < rightSize; k++) {
        rightQueue.remove(0);
      }
    }
 
    if ( leftQueue.isEmpty() && rightQueue.isEmpty() ) {
      return true;
    }
    else {
      //sockets.clear();
      return false;
    }
  }
 
  public void findSolution() {
    /*for (int i = 0; i < graph.getSize(); i++) {
      if (graph.getNode(i).getNumberOfLinks() == 2) {
        if (isSolution(graph.getNode(i))) {
          if (!sockets.isEmpty()) {
            int socketsSize;
            if (sockets.size() > 100) {
              socketsSize = 100;
            }
            else {
              socketsSize = sockets.size();
            }
            Collections.sort(sockets);
            System.out.print(sockets.get(0));
            for (int j = 1; j < socketsSize; j++) {
              System.out.print(" " + sockets.get(j));
            }
            System.out.println();
            break;
          }
        }
      }
    }*/
 
    ///// [3]
    Collections.sort(graph.possibleSockets);
    if (graph.getSize() == graph.getConnections()) {
      isSolution(graph.possibleSockets.get(0));
      System.out.println(sockets.get(0) + " " + sockets.get(1));
    } else {
      int counter = 0;
      for (Node n: graph.possibleSockets) {
        if (isSolution(n)) {
          counter++;
        }
        if (counter == 100) {
          break;
        }
      }
      System.out.print(sockets.get(0));
      for(int i = 1; i < sockets.size(); i++) {
        System.out.print(" " + sockets.get(i));
      }
      System.out.println();
    }
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.io.IOException;
 
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Input input = new Input();
    input.readLine();
 
    Graph graph = new Graph(input.getNumber1(), input.getNumber2());
 
    for (int i = 0; i < graph.getConnections(); i++) {
      if (input.readLine()) {
        graph.createConnection(input.getNumber1(), input.getNumber2());
      }
      else {
        System.out.println("alg.Input Stream error");
        System.exit(0);
      }
    }
 
    Logic logic = new Logic(graph);
    logic.findSolution();
 
  }
}

1. nejrychlejší v Pythonu

from sys import stdin
 
 
class Graph:
  def __init__(self, edge, nodes, edges):
    self.nodes = nodes
    self.edges = edges
    self.noc = [0 for x in range(nodes)]
    self.data = [[] for x in range(nodes)]
    for i in range(int(len(edge) / 2)):
      e1 = int(edge[i * 2]) - 1
      e2 = int(edge[i * 2 + 1]) - 1
      self.noc[e1] += 1
      self.noc[e2] += 1
      self.data[e1].append(e2)
      self.data[e2].append(e1)
 
  def print_data(self, data=None):
    if not data:
      data = self.data
    n = 0
    for line in data:
      print ("{:5} - " + ("{:5}" * len(line))).format(*([n] + line))
      n += 1
 
  def _num_of_con(self):
    return (self.edges + 2) - self.nodes
 
  def _get_candidates(self):
    candidates = [x for x in range(self.nodes) if self.noc[x] == 2]
    res = []
    for one in candidates:
      neighbors = self.data[one]
      if self.noc[neighbors[0]] == self.noc[neighbors[1]]:
        res.append(one)
 
    return res
 
  def BFS_tree_mirror(self, starting):
    result = [starting]
    node_data = [float("inf")] * self.nodes
    l1 = [self.data[starting][0]]
    l2 = [self.data[starting][1]]
    node_data[starting] = 0
    node_data[l1[0]] = 0
    node_data[l2[0]] = 0
    i = 0
    while(len(result) < self._num_of_con()):
      i += 1
      tl1 = set()
      for item in l1:
        for node in self.data[item]:
          if node_data[node] < i - 2:
            return None
          elif node_data[node] > i:
            tl1.add(node)
            node_data[node] = i
 
      tl2 = set()
      for item in l2:
        for node in self.data[item]:
          if node_data[node] < i - 2:
            return None
          elif node_data[node] > i:
            tl2.add(node)
            node_data[node] = i
          elif node_data[node] == i:
            result.append(node)
            tl1.remove(node)
      if len(l1) != len(l2):
        return None
      l1 = list(tl1)
      l2 = list(tl2)
    return result
 
 
nodes, edges = [int(x) for x in stdin.readline().split()]
edgelist = []
# for line in stdin.readlines():
edgelist = " ".join(stdin.readlines()).split()
# edgelist.append([int(x) - 1 for x in line.split()])
g = Graph(edgelist, nodes, edges)
cand = g._get_candidates()
cand.sort()
for candidate in cand:
  res = g.BFS_tree_mirror(candidate)
  if res:
    res.sort()
    res = res[0:100]
    print(" ".join([str(x + 1) for x in res]))
    break

courses/b4b33alg/cviceni/3_sockets.txt · Last modified: 2018/09/24 15:06 (external edit)