Warning
This page is located in archive.

Sockets detection

Přehled

zadání

Kódy nejrychlejších řešení viz níže.

Relativní čas vůči referenčnímu řešení se počítá tak, že se sečtou v posledním odevzdaném studentském řešení všechny časy na neveřejných souborech ( časStud ), všechny časy na na neveřejných souborech v referenčním řešení ( časRef ) a spočte se podíl časStud/časRef. Zveřejňujeme pouze časy řešitelů, kteří dosáhli na 10/10. Časy řešení v některých instancích pomalých nebo chybných pravděpodobně nejsou směrodatné.

řešitel   jazyk   relativní čas vůči referenčnímu řešení 
truondom    C | 10 0.072 
preister    C | 10 0.075 
krivapa2    C | 10 0.077 
pazouma1   Cpp | 10 0.089 
hrubype7   Cpp | 10 0.093 
bilanmak   Cpp | 10 0.096 
dzivjmat   Cpp | 10 0.099 
kubackri   Cpp | 10 0.101 
janatpa3   Cpp | 10 0.102 
zacekpe2   Cpp | 10 0.104 
brezipat   Cpp | 10 0.105 
ngothien   Cpp | 10 0.106 
voracva1   Cpp | 10 0.108 
stoklji1    C | 10 0.109 
glingvla    C | 10 0.112 
skoreja5    C | 10 0.118 
rysavji2    C | 10 0.123 
neckavit   Cpp | 10 0.127 
cernypro   Cpp | 10 0.136 
jakouto3   Cpp | 10 0.137 
simanvo1   Cpp | 10 0.141 
maderja1    C | 10 0.149 
buchnmic   Cpp | 10 0.161 
skalaja7   Cpp | 10 0.163 
simonrob    C | 10 0.165 
mikulpa6   Cpp | 10 0.168 
manousim   Cpp | 10 0.171 
mertahan    C | 10 0.173 
rimalma1   Cpp | 10 0.178 
klimema4    C | 10 0.179 
skalajoz   Cpp | 10 0.179 
pultami1   Cpp | 10 0.185 
juraspat   Cpp | 10 0.189 
kolinvo2   Cpp | 10 0.193 
proksmi1   Cpp | 10 0.194 
brejcka1   Cpp | 10 0.201 
lebeddar   Cpp | 10 0.203 
hvezdmic   Cpp | 10 0.209 
safarjar    C | 10 0.219 
matijmic   Cpp | 10 0.223 
bugosjoz   Cpp | 10 0.241 
filomich   Cpp | 10 0.251 
jakeskla    C | 10 0.268 
borakdan    C | 10 0.288 
stupaily   Cpp | 10 0.299 
lasstani   Cpp | 10 0.329 
bednabo1   Cpp | 10 0.503 
konopkla  Java | 10 0.556 
gritsdmi   Cpp | 10 0.565 
klanjan   Java | 10 0.599 
klochmik   Cpp | 10 0.619 
seberma3   Cpp | 10 0.719 
kynclmat Python | 10 0.771 
repamart    C | 10 0.833 
turynmar  Java | 10 0.843 
zahraji3   Cpp | 10 0.844 
kratoon3  Java | 10 0.864 
buitiepq   Cpp | 10 0.872 
nejtejan  Java | 10 0.886 
zakhuvia   Cpp | 10 0.925 
kalinja6  Java | 10 0.959 
klemema4  Java | 10 1.080 
ivashmak  Java | 10 1.092 
tichama6  Java | 10 1.128 
filipcsa  Java | 10 1.173 
ottastep  Java | 10 1.176 
forstluk  Java | 10 1.215 
szaboeme  Java | 10 1.248 
trnkavla  Java | 10 1.344 
kubismi5  Java | 10 1.371 
jirmaja1  Java | 10 1.383 
sadloric  Java | 10 1.493 
brazddom  Java | 10 1.547 
tributib  Java | 10 1.667 
kostkpe3  Java | 10 1.680 
matocmir  Java | 10 1.710 
kuzevigo  Java | 10 1.859  

1. nejrychlejší v C/C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
 
typedef struct {
  int size;
  int capacity;
  int *neighbors;
} node_t;
 
typedef struct {
  int size;
  int capacity;
  int head;
  int tail;
  int *nodes;
} queue_t;
 
typedef struct {
  int size;
  int *nodes;
} visited_t;
 
inline void scanint(int *x);
node_t *read_nodes(int numb_nodes, int numb_conn);
void init_nodes(node_t *nodes, int numb_nodes);
void add_neighbor(node_t *nodes, int idx, int neigh);
void deallocate_memory(node_t *nodes, int numb_nodes);
void init_queue(queue_t *queue, int numb_nodes);
void push_queue(queue_t *queue, int value);
int pop_queue(queue_t *queue);
int queue_empty(queue_t *queue);
int visited_func(visited_t *visited, int node);
int is_socket(node_t *nodes, int numb_nodes, int start_node, visited_t *visited, queue_t *queue, int *parents, int *curr_nodes);
int is_parent(int *parents, int numb_parents, int value);
void free_memory(visited_t *visited, int *parents, int *curr_nodes, queue_t *queue);
 
 
int main(int argc, char **argv) {
  int numb_nodes, numb_conn, numb_sockets = 0, *sockets, *parents, *curr_nodes;
  node_t *nodes;
  visited_t visited;
  queue_t *queue;
 
  //clock_t start = clock();
 
  scanint(&numb_nodes);
  scanint(&numb_conn);
  numb_nodes++;
 
  nodes = read_nodes(numb_nodes, numb_conn);
  sockets = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
 
  visited.nodes = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
  parents = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
  curr_nodes = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
  queue = (queue_t *)malloc(sizeof(queue_t));
  queue->nodes = (int *)malloc(numb_nodes * sizeof(int));
 
 
  for (int i = 1; i < numb_nodes; i++) {
    if (nodes[i].size == 2 && is_socket(nodes, numb_nodes, i, &visited, queue, parents, curr_nodes)) {
      sockets[numb_sockets++] = i;
    }
  }
 
  if (numb_sockets == numb_nodes-1) {
    int node = sockets[0];
    int prev = node;
    printf("%d", node);
    node = nodes[node].neighbors[0];
    for (int i = 0; i < (numb_nodes)/2+1; i++) {
      node = (nodes[node].neighbors[0] == prev) ? nodes[node].neighbors[0] : nodes[node].neighbors[1];
      prev = node;
    }
    printf(" %d\n", node);
  } else {
    int max = (numb_sockets > 100) ? 100 : numb_sockets;
    for (int j = 0; j < max; j++) {
      if (j == 0) {
        printf("%d", sockets[j]);
      } else {
        printf(" %d", sockets[j]);
      }
    }
    printf("\n");
  }
 
  deallocate_memory(nodes, numb_nodes);
  free_memory(&visited, parents, curr_nodes, queue);
  free(sockets);
 
  //clock_t end = clock();
  //float seconds = (float)(end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
  //printf("Time: %f seconds\n", seconds);
 
  return 0;
}
 
inline void scanint(int *x) {
  register char c = getchar_unlocked();
  *x = 0;
  for(; (c<48)||(c>57);c = getchar_unlocked());
  for(; (c>47)&&(c<58);c = getchar_unlocked())
    *x = (int)((((*x)<<1) + ((*x)<<3)) + c - 48);
}
 
node_t *read_nodes(int numb_nodes, int numb_conn) {
  node_t *nodes = (node_t *)malloc(numb_nodes * sizeof(node_t));
  init_nodes(nodes, numb_nodes);
 
  for (int i = 0; i < numb_conn; i++) {
    int node1, node2;
    scanint(&node1);
    scanint(&node2);
    add_neighbor(nodes, node1, node2);
    add_neighbor(nodes, node2, node1);
  }
 
  return nodes;
}
 
void init_nodes(node_t *nodes, int numb_nodes) {
  for (int i = 0; i < numb_nodes; i++) {
    nodes[i].neighbors = (int *)malloc(10 * sizeof(int));
    nodes[i].size = 0;
    nodes[i].capacity = 10;
  }
}
 
void add_neighbor(node_t *nodes, int idx, int neigh) {
  if (nodes[idx].size == nodes[idx].capacity) {
    nodes[idx].capacity *= 2;
    nodes[idx].neighbors = (int *)realloc(nodes[idx].neighbors, nodes[idx].capacity * sizeof(int));
  }
 
  nodes[idx].neighbors[nodes[idx].size++] = neigh;
}
 
void deallocate_memory(node_t *nodes, int numb_nodes) {
  for (int i = 0; i < numb_nodes; i++) {
    free(nodes[i].neighbors);
  }
  free(nodes);
}
 
void init_queue(queue_t *queue, int numb_nodes) {
  queue->size = 0;
  queue->capacity = numb_nodes;
  queue->head = queue->tail = 0;
}
 
void push_queue(queue_t *queue, int value) {
  if (queue_empty(queue)) {
    queue->head = queue->tail = 0;
    queue->nodes[queue->tail++] = value;
    queue->size++;
  } else {
    queue->nodes[queue->tail] = value;
    queue->tail = (queue->tail + 1) % queue->capacity;
    queue->size++;
  }
}
 
int pop_queue(queue_t *queue) {
  int ret;
  if (queue_empty(queue)) {
    ret = -1;
  } else {
    ret = queue->nodes[queue->head];
    queue->head = (queue->head + 1) % queue->capacity;
    queue->size--;
  }
  return ret;
}
 
int queue_empty(queue_t *queue) {
  return queue->size == 0;
}
 
int visited_func(visited_t *visited, int node) {
  for (int i = 0; i < visited->size; i++) {
    if (visited->nodes[i] == node) {
      return TRUE;
    }
  }
  return FALSE;
}
 
int is_parent(int *parents, int numb_parents, int value) {
  for (int i = 0; i < numb_parents; i++) {
    if (parents[i] == value) return TRUE;
  }
  return FALSE;
}
 
void free_memory(visited_t *visited, int *parents, int *curr_nodes, queue_t *queue) {
  free(visited->nodes);
  free(parents);
  free(curr_nodes);
  free(queue->nodes);
  free(queue);
}
 
int is_socket(node_t *nodes, int numb_nodes, int start_node, visited_t *visited, queue_t *queue, int *parents, int *curr_nodes) {
  int numb_parents = 0, numb_curr_nodes = 0, tmp = 0;
 
  visited->size = 0;
  init_queue(queue, numb_nodes);
 
  push_queue(queue, start_node);
  visited->nodes[visited->size++] = start_node;
  parents[numb_parents++] = start_node;
  numb_curr_nodes++;
 
  while (!queue_empty(queue)) {
    int sum = 0, sum1 = 0, sum2 = 0;
    for (int i = 0; i < numb_curr_nodes; i++) {
      curr_nodes[i] = pop_queue(queue);
      sum += nodes[curr_nodes[i]].size;
      if (numb_curr_nodes == 1) {
        sum1+= nodes[curr_nodes[i]].size;
        sum2+= nodes[curr_nodes[i]].size;
      } else if (i < numb_curr_nodes/2) {
        sum1+= nodes[curr_nodes[i]].size;
      } else {
        sum2+= nodes[curr_nodes[i]].size;
      }
    }
 
    if (sum % 2 == 1) {
      return FALSE;
    }
 
    if (sum1 != sum2) {
      return FALSE;
    }
 
    tmp = 0;
    for (int i = 0; i < numb_curr_nodes; i++) {
      for (int j = 0; j < numb_curr_nodes; j++) {
        if (i != j) {
          for (int x = 0; x < nodes[curr_nodes[i]].size; x++) {
            for (int y = 0; y < nodes[curr_nodes[j]].size; y++) {
              if (nodes[curr_nodes[i]].neighbors[x] == nodes[curr_nodes[j]].neighbors[y] &&
                  !is_parent(parents, numb_parents, nodes[curr_nodes[i]].neighbors[x])) {
                if (nodes[nodes[curr_nodes[i]].neighbors[x]].size == 2 &&
                    nodes[curr_nodes[i]].size == nodes[curr_nodes[j]].size) {
                  return TRUE;
                } else {
                  return FALSE;
                }
              } 
            }
          }
        }
      }
      for (int j = 0; j < nodes[curr_nodes[i]].size; j++) {
        if (!visited_func(visited, nodes[curr_nodes[i]].neighbors[j])) {
          visited->nodes[visited->size++] = nodes[curr_nodes[i]].neighbors[j];
          push_queue(queue, nodes[curr_nodes[i]].neighbors[j]);
          tmp++;
        }
      }
      parents[numb_parents++] = curr_nodes[i];
    }
    numb_curr_nodes = tmp;
  }
 
  return FALSE;
}

2. nejrychlejší v C/C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
 
int nodes;
unsigned char *visited_from;
unsigned char *done_socket;
unsigned char *visited;
unsigned char *side;
int *queue;
 
int bfs_count = 0;
int done = 0;
int rear = 0;
 
struct node {
  int value;
  struct node* next;
};
 
struct Graph {
  struct node** adjLists;
  int numElements;
};
 
struct node* createNode(int vertex) {
  struct node* newNode = malloc(sizeof(struct node));
  newNode->next = NULL;
  newNode->value = vertex;
  return newNode;
}
 
//pridani hran 
void addEdge(struct Graph* graph, int src, int dest) {
  //pridavam hranu z prvniho prvku do druheho
  struct node* newNode = createNode(dest);
  newNode->next = graph->adjLists[src];
  graph->adjLists[src] = newNode;
 
  //pridavam hranu z druheho prvku do prvniho
  newNode = createNode(src);
  newNode->next = graph->adjLists[dest];
  graph->adjLists[dest] = newNode;
}
 
//vytvorim adjacency List o "elements" prvcich
struct Graph* createGraph(int elements) {
  struct Graph* graph = malloc(sizeof(struct Graph));
  graph->numElements = elements; 
  graph->adjLists = malloc(elements * sizeof(struct node*)); 
  for (int i = 0; i < elements; i++)
    graph->adjLists[i] = NULL; // prozatim na NULL
  return graph;
}
 
//prohleda mi adjacency List do sirky a vrati sokety
void bfs(int v, struct Graph* graph) {
	int front = 0; rear = 0;
 	if (bfs_count == 0) {
 		for (int i=0; i<nodes; i++) { //resi mi spravne levo a pravo, jinak byly problemy s 0
 			queue[i] = -1;
 		} 
 		bfs_count =1;
 	}		
 	else { 
 		for (int i=0; i<nodes; i++) {
 			queue[i] = -1;
 			side[i] = 0;
 		} 	
 		memcpy(visited,side,sizeof(unsigned char)*nodes);
 		memcpy(visited_from,side,sizeof(unsigned char)*nodes);
 		memcpy(done_socket,side,sizeof(unsigned char)*nodes);
 	}
  visited[v] = 1;
  visited_from[v] = 1;
  queue[rear] = v;
 
  rear++; //konec
  while (rear != front) {//dokud fronta neni plna/prazdna
  	int u = queue[front]; //prvni prvek, ktery byl zvolen
    visited_from[u] = 1;
    front++;
 
    struct node* temp = graph->adjLists[u];  
 
    while (temp)	//dokud prvek s necim sousedi
    {
      if(!visited_from[temp->value]) { //pokud uz jsem z nej neprohledavala
      		if (!visited[temp->value]) {
      		queue[rear] = temp->value;
 
      			//prvek prochazim ze strany, odkud byl jeho rodic
      			if (rear == 1) {
      				side[temp->value] = 2;
      			}
      			if (rear == 2) {
      				side[temp->value] = 3;
      			}
      			if (front>=2) {
      				side[temp->value] = side[u]; 
      			}
      		rear++;
      		visited[temp->value] = 1;
 
      		}
      		else { //"opakujici se prvek" - mozny soket
    				unsigned char now_side_new = side[u];
					if (now_side_new == side[temp->value]) {
					//prvek byl navstiven ze stejne strany, koncim bfs
						return;
					}
					//kontrola podezreleho soketu na presne dve hrany
					struct node* suspected = graph->adjLists[temp->value];
      		int suspect_counter = 0;
 					while (suspected) {
 						suspect_counter++;
 							if (suspect_counter>2) {
 								return;
 							}
 						suspected = suspected->next;
 					}
 					if (suspect_counter != 2) {
 						return;
 					}
 					//prosel vsemi kontrolami, je to mozny soket
      		done_socket[temp->value]=1;
 				}	
			} 
      temp = temp->next;
		}
  }
  done = 1;
  printf("%d", v);//to je muj zvoleny soket
 
  int socket_counter=0;
  for (int f=0; f<nodes; f++) {
  	if (socket_counter == 99) {
  		break;
  	}
  	if(done_socket[f] == 1) {
  		socket_counter++;
  		printf(" %d", f);}
  }
 	printf("\n");  
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
/*	clock_t start = clock(); */
	int connections;
	int first_connected;
	int second_connected;
 
	if (scanf("%d %d", &nodes, &connections) != 2) {
		 printf("Input is wrong!");
		 return 2;
	}
	nodes++;
	struct Graph* graph = createGraph(nodes);
	visited = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
	visited_from = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
	done_socket = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
	queue = calloc(nodes, sizeof(int));
	side = calloc(nodes, sizeof(unsigned char));
 
	//plnim adj. graf
	for (int i=0; i< connections; i++) {
		scanf("%d %d", &first_connected, &second_connected);
		addEdge(graph, first_connected, second_connected);
	}	
 
 
	for (int i=1; i<nodes;i++) {
		if (done == 1) {
			break;
		}
		int neigbour_counter = 0;
		int wrong = 0;
		int once = 0;
		int neigbour_one = 0;
		int neigbour_two = 0;
		struct node* temp = graph->adjLists[i]; 
		  while (temp)
		  {
		  	once = 1;
		  	if (neigbour_counter == 0) {
		  		neigbour_one = temp->value;
		  	}
		  	else {
		  		neigbour_two = temp->value;
		  	}
		  	if (neigbour_counter >= 2) { //zkousim, jestli ma presne sousedy
		  	 	wrong = 1;
		  		break;}
		  	neigbour_counter++;
		  	temp = temp->next;
		  }
	  if (neigbour_two == 0) {wrong = 1;}
	  if (wrong != 1) { //zkousim, zda sousedi maji stejny pocet sousedu
	  	int n1 = 0;
	  	int n2 = 0;
	  	struct node* neigbour1 = graph->adjLists[neigbour_one];
	  	struct node* neigbour2 = graph->adjLists[neigbour_two];
 
	  	while (neigbour1) {
	  		n1++;
	  		neigbour1 = neigbour1->next;
	  	}
	  	while (neigbour2) {
	  		n2++;
	  		neigbour2 = neigbour2->next;
	  		if (n2>n1) {
	  			wrong = 1;
	  			break;
	  		}
	  	}
	  	if ((n1 == n2) && (wrong == 0) && (once == 1)) {
	  		//mozny soket, zacnu z nej bfs
	  		bfs(i, graph);
	  	} 	
	  }
	}
 
	free(visited);
	free(visited_from);
	free(queue);
	free(side);
	free(done_socket);
 
/* clock_t end = clock();
  float seconds = (float)(end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("\n%f\n", seconds); */
	return 0;
}

3. nejrychlejší v C/C++

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
 
typedef struct Node {
  int hodnota;
  struct Node* next;
} Node_t;
 
typedef struct Pole {
  struct Node *pocatekPole;
} Pole_t;
 
typedef struct Graf {
  int pocetUzlu;
  struct Pole* pole;
} Grafik_t;
 
 
Grafik_t* udelejGrafa (int pocetUzlu) {
  Grafik_t* Graf = (Grafik_t*) malloc (1 * sizeof(Grafik_t));
  Graf->pocetUzlu = pocetUzlu;
  Graf->pole = (Pole_t*) malloc (pocetUzlu * sizeof(Pole_t));
  int i = 1;
  while (i < pocetUzlu) {
    Graf->pole[i].pocatekPole = NULL;
    i = i + 1;
  }
  return Graf;
}
 
void pridejUzlik (Grafik_t* Graf, int uzel1, int uzel2, int kolik) {
  Node_t* novyUzel = (Node_t*) malloc (1 * sizeof(Node_t));
  novyUzel->hodnota = uzel2;
  novyUzel->next = Graf->pole[uzel1].pocatekPole;
  Graf->pole[uzel1].pocatekPole = novyUzel;
 
  Node_t* novyUzel2 = (Node_t*) malloc (1 * sizeof(Node_t));
  novyUzel2->hodnota = uzel1;
  novyUzel2->next = Graf->pole[uzel2].pocatekPole;
  Graf->pole[uzel2].pocatekPole = novyUzel2;
}
 
int doesItHaveTwoNeighbours (int i, Grafik_t* Graf, int N) {
  int sum = 0;
  while (i < N+1) {
    if (sum == 2) {
      return i-1;
    }
    sum = 0;
    Node_t *uzel = Graf->pole[i].pocatekPole;
    while (uzel != NULL) {
      sum++;
      uzel = uzel->next;
    }
 
    i = i + 1;
  }
  return 0;
}
 
int howManyNeighbours (int i, Grafik_t* Graf) {
  int sum = 0;
    Node_t *uzel = Graf->pole[i].pocatekPole;
    while (uzel != NULL) {
      sum++;
      uzel = uzel->next;
    }
  return sum;
}
 
bool doesItHaveSameNumberOfNeighboursNeighbours (int potentialSocket, Grafik_t *Graf) {
 
  int SousedPrvni = Graf->pole[potentialSocket].pocatekPole->hodnota;
  int SousedDruhy = Graf->pole[potentialSocket].pocatekPole->next->hodnota;
  int pocetSouseduPrvniho = howManyNeighbours(SousedPrvni, Graf);
  int pocetSouseduDruheho = howManyNeighbours(SousedDruhy, Graf);
 
  if (pocetSouseduPrvniho == pocetSouseduDruheho) {
    return true;
  }
  return false;
}
 
 
int* bfs (int *q, bool *visited, int * smer, int v, Grafik_t* Graf, int rear, int front) {
  int *possibleSokety = (int*) calloc (Graf->pocetUzlu, sizeof(int));
 
  visited[v] = true;
  q[rear] = v;
  possibleSokety[v] += 2;
  rear++;
  int prvniPruchod = 0;
 
  while (rear != front) {
 
    int u = *(q+front);
    front++;
    visited[u] = 1;
 
    Node_t *prochazeny = Graf->pole[u].pocatekPole;
    while (prochazeny != NULL) {
      int hodnota = prochazeny->hodnota;
      q[rear] = hodnota;
 
      if (!visited[hodnota]) {
        q[rear] = hodnota;
        rear++;
        possibleSokety[hodnota]++;
 
        if (prvniPruchod == 0) {
          smer[hodnota]++;
          prvniPruchod = 1;
        } else if (prvniPruchod == 1) {
          smer[hodnota]--;
          prvniPruchod = 2;
        }
 
        if (smer[u] > 0) {
          smer[hodnota]++;
        } else if (smer[u] < 0) {
          smer[hodnota]--;
        }
        if (smer[hodnota] == 2 || smer[hodnota] == -2) {
          return NULL;
        }
      }
      prochazeny = prochazeny->next;
    }
  }
 
  return possibleSokety;
}
 
int* checkResultik (int pocatek, int * smer, int *possibleSokety, Grafik_t* Graf) {
  int count = 1;
  if (possibleSokety == NULL) {
    return NULL;
  }
  int *Sokety = calloc (101, sizeof(int));
 
 
  for (int i = 1; i < Graf->pocetUzlu; i++) {
 
    if (possibleSokety[i] == 2 && smer[i] == 0 && howManyNeighbours(i, Graf)== 2) {
      Sokety[count] = i;
      count++;
      if (count > 100) {
        return Sokety;
      }
      continue;
    } else if (smer[i] == -2 || smer[i] == 2 || possibleSokety[i] > 2) {
      return NULL;
    }
  }
  if (count > 1) {
    return Sokety;
  }
  return NULL;
}
 
int main () {
  int N, M; //N uzly, M spojeni
  scanf("%i %i", &N, &M);
 
  // nacitani do listu
  Grafik_t* Graf = udelejGrafa (N+1);
  int prvni, druhy;
  for (int n = 0; n < M; n++) {
    scanf("%d %d", &prvni, &druhy);
    pridejUzlik (Graf, prvni, druhy, n);
  }
 
  bool *visited = (bool*) calloc(N+1, sizeof(bool));
  int *smer = (int*) calloc (N+1, sizeof(int));
  int *q = (int*) calloc ((N+1)*2, sizeof(int));
 
 
 
  for (int i = 1; i < Graf->pocetUzlu; i++) {
 
    if (howManyNeighbours(i, Graf) == 2 && doesItHaveSameNumberOfNeighboursNeighbours(i, Graf)) {
 
      int *possibleSokety = bfs(q, visited, smer, i, Graf, 0, 0);
 
      int *resultik = checkResultik(i, smer, possibleSokety, Graf);
 
      if (resultik == NULL) {
        for (int z = 0; z < Graf->pocetUzlu; z++) {
          visited[z] = 0;
          smer[z] = 0;
        }
 
      } else {
        for (int i = 1; i < Graf->pocetUzlu && i < 101; i++) {
          if (resultik[i] != 0) {
            printf("%d ", resultik[i]);
          }
        }
        printf("\n");
 
        return 0;
      }
    }
  }
  return 0;
}

1. nejrychlejší v Javě

package alg;
 
import java.util.ArrayList;
 
/**
 * @author Kešu
 */
public class Node implements Comparable{
  ArrayList<Node> connections = new ArrayList<Node>();
  int number;
  int depth = 0;
  boolean socket = false;
 
  public Node(int number){
    this.number = number;
  }
 
  public void addConnection(Node node){
    this.connections.add(node);
  }
 
  public int getNumberOfConnections(){
    return this.connections.size();
  }
 
  @Override
  public int compareTo(Object o) {
    return this.number - ((Node)o).number;
  } 
}
 
package alg;
 
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
 
/**
 * @author Kešu
 */
public class Main {
 
  //private static BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  private static InputReader reader = new InputReader(System.in);
  //static private ArrayList<Node> nodes;
  static private Node[] nodes;
  static private ArrayList<Node> sockets;
  //static private ArrayList<Node> visited;
  static private byte[] visits;
 
  static boolean first = true;
 
  static private int numberOfConnections;
  static private int numberOfNodes;
  static private int numberOfSockets;
  //S = C + 2 - N
 
  public static void main(String[] args) {
    //int[] info = readLine();
    try{
      numberOfNodes = reader.nextInt();
      numberOfConnections = reader.nextInt();      
    }catch(IOException ex){
      System.err.println(Arrays.toString(ex.getStackTrace()));
    }
    numberOfSockets = numberOfConnections + 2 - numberOfNodes;
 
    nodes = new Node[numberOfNodes];
    sockets = new ArrayList<>(numberOfSockets);
 
    readGraph(); 
    //Collections.sort(nodes);
    iterateGraph();    
    Collections.sort(sockets);
 
    for(int i = 0; i < sockets.size()-1 && i < 100-1; i++){
      System.out.print(sockets.get(i).number+" ");
    }
    System.out.print(sockets.get(Math.min(99,sockets.size()-1)).number+"\n");
  }
  private static ArrayList<Node> layer;
  private static void iterateGraph(){
    for(Node n: nodes){
      if(n.getNumberOfConnections() != 2) continue;
      //visited = new ArrayList<>();
      visits = new byte[numberOfNodes];
      layer = new ArrayList<>();
      sockets = new ArrayList<>(numberOfSockets);
 
      layer.addAll(n.connections);
      sockets.add(n);
      n.socket = true;
      visits[n.number-1]+=1;
 
      int depth = 1;
      while(true){
        if(!compareSubtrees(layer,depth)) break;
        if(sockets.size() == numberOfSockets) return;
        depth+=1;
        layer = loadNextLayer(layer);
        if(layer.size()%2 != 0) break;
      }      
    }
  }
 
  private static boolean compareSubtrees(ArrayList<Node> nodes, int depth){
    //HashMap<Integer,Integer> degrees = new HashMap<Integer,Integer>();
    for(Node n: nodes){
      //Node n = nodes.get(i);
      int conn = n.getNumberOfConnections();
      int num = n.number;
      /*if(degrees.containsKey(conn)) degrees.replace(conn, degrees.get(conn)+1);
      else degrees.put(conn, 1);*/
      //if(!visited.contains(n)){
      if(visits[num-1] == 0){
        n.socket = false;
        n.depth = depth;
        //visited.add(n);
        visits[num-1]+=1;
      } 
      else if(n.depth == depth){
        if(conn == 2){
          sockets.add(n);
          n.socket = true;
          //visited.remove(n);
          visits[num-1]+=1;
        }
        else return false;
      } else return false;
    }
    /*for(int val: degrees.values()){
      if(val%2 != 0)
        return false;
    }*/
    return true;
  }
 
  private static ArrayList<Node> loadNextLayer(ArrayList<Node> layer){
    ArrayList<Node> newLayer = new ArrayList<>(layer.size());
    //layer.removeAll(sockets);
    for(Node n: layer){
      if(n.socket) continue;
      for(Node m: n.connections){
        if(visits[m.number-1] > 0) continue;
        newLayer.add(m);
      }
      //newLayer.addAll(n.connections);
    }    
    //newLayer.removeAll(visited);
    //newLayer.removeAll(sockets);
    return newLayer;
  }
 
  private static void readGraph(){
    //int[] info;
    for(int i = 0; i < numberOfConnections; i++){
      //info = readLine();
      try{
        int value1 = reader.nextInt();
        int value2 = reader.nextInt();
 
          Node temp1, temp2;
        if(nodes[value1-1] != null){
          temp1 = nodes[value1-1];
        }
        else{
          temp1 = new Node(value1);
        } 
        if(nodes[value2-1] != null){
          temp2 = nodes[value2-1];
        }
        else{
          temp2 = new Node(value2);
        } 
 
        temp1.addConnection(temp2);
        temp2.addConnection(temp1);
          nodes[value1-1] = temp1;
          nodes[value2-1] = temp2;
      }catch(IOException ex){
        System.err.println(ex.getStackTrace());
      }      
    }
  }
 
  /*private static int[] readLine(){
    byte read = 0;
    char[] num = new char[7];
    char[] buff = new char[1];
    int[] numbers = new int[2];
    try{      
      reader.read(buff);
      while(buff[0] != ' '){
        num[read] = buff[0];
        read++;
        reader.read(buff);
      }
      numbers[0] = Integer.parseInt(new String(num).trim(),10); 
      num = new char[7]; read = 0;
 
      reader.read(buff);
      while(buff[0] != '\n'){
        num[read] = buff[0];
        read++;
        reader.read(buff);
      }
      numbers[1] = Integer.parseInt(new String(num).trim(),10); 
    }
    catch(IOException ex){
      System.err.println(Arrays.toString(ex.getStackTrace()));
      exit(1);
    }
    return numbers;
  }*/
 
}

2. nejrychlejší v Javě

package alg;
 
public class ContextNode {
  public Node node;
  public Node parent;
  public ContextNode(Node node, Node parent){
    this.node = node;
    this.parent = parent;
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.util.ArrayList;
 
public class Node {
  ArrayList<Node> connections = new ArrayList<>();
  int number;
  public Node(int number){
    this.number = number;
  }
  public Node(int number, Node connection){
    this.number = number;
    connections.add(connection);
  }
  public void addConnection(Node connection){
    connections.add(connection);
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    String str = "\n" + number + "\n=>";
    for (Node conn : connections)
      str += " " + conn.number;
    return str;
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.io.IOException;
import fastjavaio.InputReader;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
//import java.util.Scanner;
import java.util.SortedSet;
import java.util.TreeSet;
 
public class Main {
 
  static Node[] nodes;
  static int[] visited;
  static int[] depths;
  static boolean[] issocket;
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
 
    InputReader reader = new InputReader(System.in);
//    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int nodescount = reader.nextInt();
    int connectionscount = reader.nextInt();
//    System.err.println(nodescount + " " + connectionscount);
    expectedSockets = connectionscount + 2 - nodescount;
    nodes = new Node[nodescount + 1];
 
    for (int i = 0; i < connectionscount; i++) {
      int n1 = reader.nextInt();
      int n2 = reader.nextInt();
//      System.err.println(n1 + " " + n2);
      Node node1 = nodes[n1];
      Node node2 = nodes[n2];
//      Node node1 = null, node2 = null;
//      try{
//      node1 = nodes[n1];
//      node2 = nodes[n2];
//      System.err.println(n1 + ", " + n2 + " - OK");
//      }catch (Exception ex) {
//        ex.printStackTrace();
//        System.err.println("nodescount: " + nodescount);
//        System.err.println("connectionscount: " + connectionscount);
//        System.err.println("expectedSockets: " + expectedSockets);
//        System.err.println("nodes.length: " + nodes.length);
//      }
      if (node1 == null)
        node1 = new Node(n1);
      if (node2 == null)
        node2 = new Node(n2, node1);
      else
        node2.addConnection(node1);
      node1.addConnection(node2);
      nodes[n1] = node1;
      nodes[n2] = node2;
    }
 
    for (int i = 1; i <= nodescount; i++){
      if(nodes[i].connections.size() == 2){
//        System.err.println("-----------------------------\nnode " + i);
        visited = new int[nodescount + 1];
        depths = new int[nodescount + 1];
        issocket = new boolean[nodescount + 1];
        sockets = new TreeSet<>();
        if(BFS(nodes[i])){
          finish();
          return;
        }
      }
    }
    System.out.println("Sockety nenalezeny :(");
  }
 
  static int expectedSockets;
  static SortedSet<Integer> sockets;
 
  static boolean BFS(Node root){
    Queue<ContextNode> queue = new LinkedList<>();
    sockets.add(root.number);
    issocket[root.number] = true;
    queue.add(new ContextNode(root, null));
    int depth = 1;
    int depthlimit = 2;
    int processednodes = 0;
    int children = 0;
//    visited[root.number]++;
    while (!queue.isEmpty()) {
      ContextNode node = queue.poll();
      processednodes++;
      for (Node child : node.node.connections) {
        int n = child.number;
        if (child != node.parent && (!issocket[node.node.number] || node.parent == null)){
          children += child.connections.size() - 1;
          if (visited[n] == 1) {
            if (depths[n] == depth && child.connections.size() == 2) {
              sockets.add(n);
              issocket[n] = true;
//              System.err.println("Socket! (" + n + ") zbývá "+(expectedSockets - sockets.size()));
              if (sockets.size() == expectedSockets)
                return true;
            } else
              return false;
          }else{
            visited[n]++;
            depths[n] = depth;
            queue.add(new ContextNode(child, node.node));
          }
        }
      }
      if(processednodes + 1 == depthlimit){
        depth++;
        depthlimit = children;
        children = processednodes = 0;
      }
    }
    return false;
  }
 
  static void finish(){
    int c = 0;
    String output = "";
    for (int socket : sockets){
      output += socket + " ";
      if(++c == 100)
        break;
    }
    System.out.println(output);
//    System.out.println(output.subSequence(0, output.length() - 1));
  }  
}

3. nejrychlejší v Javě

package alg;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class Node implements Comparable<Node>{
  private int value;
  private List<Node> neighbours = new ArrayList<Node>();
 
  public Node(int value) {
    this.value = value;
  }
 
  public void addLink(Node node) {
    neighbours.add(node);
  }
 
  public int getNumberOfLinks() {
    return neighbours.size();
  }
 
  public Node getLink(int index) {
    // Check link size
    return neighbours.get(index);
  }
 
  public List<Node> getNeighbours() {
    return neighbours;
  }
 
  public int getValue() {
    return value;
  }
 
  @Override
  public int compareTo(Node o) {
    return this.value-o.getValue();
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
 
public class Input {
 
  int number1 = -1;
  int number2 = -1;
  BufferedReader reader;
 
  public Input() {
    reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  }
 
  public boolean readLine() throws IOException {
    String[] integersInString = reader.readLine().split(" ");
    if (integersInString[0] == null) {
      return false;
    }
    number1 = Integer.parseInt(integersInString[0]);
    number2 = Integer.parseInt(integersInString[1]);
    return true;
  }
 
  public int getNumber1() {
    return number1;
  }
 
  public int getNumber2() {
    return number2;
  }
 
}
 
package alg;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class Graph {
  List<Node> graph = new ArrayList<Node>();
  List<Node> possibleSockets = new ArrayList<Node>();
 
  private int size; // Number of nodes in graph
  private int connections;
 
  public Graph(int size, int connections) {
    this.size = size;
    this.connections = connections;
    ///// [1]
    for(int i = 0; i < size; i++) {
      graph.add(new Node(i+1));
    }
  }
 
  public void createConnection(int node1, int node2) {
    /*if (graph.get(node1-1).getNumberOfLinks() == 1) { possibleSockets.add(graph.get(node1-1)); }
    if (graph.get(node2-1).getNumberOfLinks() == 1) { possibleSockets.add(graph.get(node2-1)); }
    ///// [2]
    if (graph.get(node1-1).getNumberOfLinks() == 2) { possibleSockets.remove(graph.get(node1-1)); }
    if (graph.get(node2-1).getNumberOfLinks() == 2) { possibleSockets.remove(graph.get(node2-1)); }*/
 
    graph.get(node1-1).addLink(graph.get(node2-1));
    graph.get(node2-1).addLink(graph.get(node1-1));
  }
 
  public Node getNode(int node) {
    return graph.get(node);
  }
 
  public int getSize() {
    return size;
  }
 
  public int getConnections() {
    return connections;
  }
 
}
 
package alg;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
 
public class Logic {
  Graph graph;
  List<Integer> sockets = new ArrayList<Integer>();
 
  public Logic(Graph graph) {
    this.graph = graph;
    for (Node n: graph.graph) {
      if (n.getNumberOfLinks() == 2) {
        graph.possibleSockets.add(n);
      }
    }
    Collections.sort(graph.possibleSockets);
  }
 
  public boolean isSolution(Node node) { // The main logic of the whole project
    Node leftChild = node.getLink(0);
    Node rightChild = node.getLink(1);
 
    if (leftChild.getNumberOfLinks() != rightChild.getNumberOfLinks()) { return false; }
    //sockets.add(node.getValue());
 
    List<Node> leftQueue = new ArrayList<Node>();
    List<Node> rightQueue = new ArrayList<Node>();
    leftQueue.add(leftChild);
    rightQueue.add(rightChild);
 
    boolean[] visited = new boolean[graph.getSize() + 1];
    visited[node.getValue()] = true;
 
    while(!leftQueue.isEmpty() && !rightQueue.isEmpty()) {
      int[] frequency = new int[graph.getSize() + 1];
      int asymmetry = 0;
 
      Collections.sort(leftQueue);
      Collections.sort(rightQueue);
      int l = 0;
      int r = 0;
 
      int leftSize = leftQueue.size();
      int rightSize = rightQueue.size();
 
      while(l < leftSize || r < rightSize) {
 
        if (l < leftSize && r < rightSize) {
          if ((leftQueue.get(l).getValue() == rightQueue.get(r).getValue())
              && (leftQueue.get(l).getNumberOfLinks() == 2)) {
            sockets.add(node.getValue());
            if ((leftSize == 1) && (rightSize == 1)) {
              sockets.add(leftQueue.get(l).getValue());
            }
            //sockets.add(leftQueue.get(l).getValue());
            return true;
            /*visited[leftQueue.get(l).getValue()] = true;
            l++;
            r++;
            continue;*/
          }
        }
 
        if (l < leftSize) {
          if (!visited[leftQueue.get(l).getValue()]) {
            for (Node n : leftQueue.get(l).getNeighbours()) {
              if (!visited[n.getValue()]) {
                frequency[n.getNumberOfLinks()]++;
                if (frequency[n.getNumberOfLinks()] == 1) {
                  asymmetry++;
                }
                leftQueue.add(n);
              }
            }
          }
        }
 
        if (r < rightSize) {
          if (!visited[rightQueue.get(r).getValue()]) {
            for (Node n : rightQueue.get(r).getNeighbours()) {
              if (!visited[n.getValue()]) {
                frequency[n.getNumberOfLinks()]--;
                if (frequency[n.getNumberOfLinks()] == 0) {
                  asymmetry--;
                }
                rightQueue.add(n);
              }
            }
          }
        }
 
        if (l < leftSize) {
          visited[leftQueue.get(l).getValue()] = true;
        }
        if (r < rightSize) {
          visited[rightQueue.get(r).getValue()] = true;
        }
 
        if ((l < leftSize && (leftQueue.get(l).getValue() < rightQueue.get(r).getValue())) || (r >= rightSize)) {
          l++;
        }
        else if ((r < rightSize && (leftQueue.get(l).getValue() > rightQueue.get(r).getValue())) || (l >= leftSize)) {
          r++;
        }
      }
 
      if (asymmetry != 0) {
        //sockets.clear();
        return false;
      }
 
      for (int k = 0; k < leftSize; k++) {
        leftQueue.remove(0);
      }
 
      for (int k = 0; k < rightSize; k++) {
        rightQueue.remove(0);
      }
    }
 
    if ( leftQueue.isEmpty() && rightQueue.isEmpty() ) {
      return true;
    }
    else {
      //sockets.clear();
      return false;
    }
  }
 
  public void findSolution() {
    /*for (int i = 0; i < graph.getSize(); i++) {
      if (graph.getNode(i).getNumberOfLinks() == 2) {
        if (isSolution(graph.getNode(i))) {
          if (!sockets.isEmpty()) {
            int socketsSize;
            if (sockets.size() > 100) {
              socketsSize = 100;
            }
            else {
              socketsSize = sockets.size();
            }
            Collections.sort(sockets);
            System.out.print(sockets.get(0));
            for (int j = 1; j < socketsSize; j++) {
              System.out.print(" " + sockets.get(j));
            }
            System.out.println();
            break;
          }
        }
      }
    }*/
 
    ///// [3]
    Collections.sort(graph.possibleSockets);
    if (graph.getSize() == graph.getConnections()) {
      isSolution(graph.possibleSockets.get(0));
      System.out.println(sockets.get(0) + " " + sockets.get(1));
    } else {
      int counter = 0;
      for (Node n: graph.possibleSockets) {
        if (isSolution(n)) {
          counter++;
        }
        if (counter == 100) {
          break;
        }
      }
      System.out.print(sockets.get(0));
      for(int i = 1; i < sockets.size(); i++) {
        System.out.print(" " + sockets.get(i));
      }
      System.out.println();
    }
  }
}
 
 
package alg;
 
import java.io.IOException;
 
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Input input = new Input();
    input.readLine();
 
    Graph graph = new Graph(input.getNumber1(), input.getNumber2());
 
    for (int i = 0; i < graph.getConnections(); i++) {
      if (input.readLine()) {
        graph.createConnection(input.getNumber1(), input.getNumber2());
      }
      else {
        System.out.println("alg.Input Stream error");
        System.exit(0);
      }
    }
 
    Logic logic = new Logic(graph);
    logic.findSolution();
 
  }
}

1. nejrychlejší v Pythonu

from sys import stdin
 
 
class Graph:
  def __init__(self, edge, nodes, edges):
    self.nodes = nodes
    self.edges = edges
    self.noc = [0 for x in range(nodes)]
    self.data = [[] for x in range(nodes)]
    for i in range(int(len(edge) / 2)):
      e1 = int(edge[i * 2]) - 1
      e2 = int(edge[i * 2 + 1]) - 1
      self.noc[e1] += 1
      self.noc[e2] += 1
      self.data[e1].append(e2)
      self.data[e2].append(e1)
 
  def print_data(self, data=None):
    if not data:
      data = self.data
    n = 0
    for line in data:
      print ("{:5} - " + ("{:5}" * len(line))).format(*([n] + line))
      n += 1
 
  def _num_of_con(self):
    return (self.edges + 2) - self.nodes
 
  def _get_candidates(self):
    candidates = [x for x in range(self.nodes) if self.noc[x] == 2]
    res = []
    for one in candidates:
      neighbors = self.data[one]
      if self.noc[neighbors[0]] == self.noc[neighbors[1]]:
        res.append(one)
 
    return res
 
  def BFS_tree_mirror(self, starting):
    result = [starting]
    node_data = [float("inf")] * self.nodes
    l1 = [self.data[starting][0]]
    l2 = [self.data[starting][1]]
    node_data[starting] = 0
    node_data[l1[0]] = 0
    node_data[l2[0]] = 0
    i = 0
    while(len(result) < self._num_of_con()):
      i += 1
      tl1 = set()
      for item in l1:
        for node in self.data[item]:
          if node_data[node] < i - 2:
            return None
          elif node_data[node] > i:
            tl1.add(node)
            node_data[node] = i
 
      tl2 = set()
      for item in l2:
        for node in self.data[item]:
          if node_data[node] < i - 2:
            return None
          elif node_data[node] > i:
            tl2.add(node)
            node_data[node] = i
          elif node_data[node] == i:
            result.append(node)
            tl1.remove(node)
      if len(l1) != len(l2):
        return None
      l1 = list(tl1)
      l2 = list(tl2)
    return result
 
 
nodes, edges = [int(x) for x in stdin.readline().split()]
edgelist = []
# for line in stdin.readlines():
edgelist = " ".join(stdin.readlines()).split()
# edgelist.append([int(x) - 1 for x in line.split()])
g = Graph(edgelist, nodes, edges)
cand = g._get_candidates()
cand.sort()
for candidate in cand:
  res = g.BFS_tree_mirror(candidate)
  if res:
    res.sort()
    res = res[0:100]
    print(" ".join([str(x + 1) for x in res]))
    break

courses/b4b33alg/cviceni/3_sockets.txt · Last modified: 2018/09/24 15:06 (external edit)