Warning
This page is located in archive.

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO PRAXI

V rámci předmětu Softwarové inženýrství pro praxi bude ilustrován běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe prožívat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) - vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů. V rámci cvičení si studenti projdou nejen praktickými cvičeními související s tvorbou software, ale také procesem poptávky, diskuze se zadavatelem a následné tvorby nabídky včetně odhadu pracnosti.

Prohlédnout Sylabus předmětu
Více informací naleznete na: profinit.eu
Vždy aktuální informace naleznete na: moodle předmětu

Cíle studia

Předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Osnovy přednášek

 1. Úvod + proces vývoje software
 2. Poptávky, nabídky, odhadování a plánování, historie projektů
 3. Analýza a sběr požadavků
 4. Softwarová architektura a design + příklady z praxe
 5. Konstrukce
 6. Zajištění kvality
 7. Testování v praxi
 8. Dokumentace a konfigurační řízení
 9. Release Management a DevOps
 10. Údržba a rozvoj
 11. Projektové řízení
 12. Team leading
 13. Shrnutí, příklady, diskuse, literatura, odborné zdroje, příprava na test

Osnovy cvičení

 1. Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet.
 2. Semestrální úloha - zadání (poptávka)
 3. Odhady pracnosti
 4. Semestrální úloha - představení nabídek.
 5. Představení frameworků, které se budou dále používat v rámci cvičení.
 6. Vytvoření kostry CRUD aplikace
 7. Semestrální úloha - představení specifikací.
 8. Automatické testy - seznámení s nástrojem na testování webových aplikací (Selenium). Základy mockování.
 9. Configuration management a nástroj Docker.
 10. Semestrální úloha - představení aktuálního stavu.
 11. Continuous Integration - seznámení s nástrojem Jenkins.
 12. Obhajoba semestrálních úloh
 13. Opakování, dotazy

INFORMACE PRO POSLUCHAČE

Přednáška se koná v pondělí v 18:00 – 19:30 v místnosti KN:E-126. Cvičení 1 se koná ve středu v 16:15 – 17:45 v místnosti KN:E-220. Cvičení 2 se koná ve středu v 18:00 – 19:30 v místnosti KN:E-220.

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově ČVUT FEL na Karlově náměstí.

Semestr

zimní 2018/2019

Rozsah

2+2c, Z, Zk

Přednášející

Cvičící

Kód předmětu

A4M33SEP

Literatura

 1. Pressman R.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5th ed., McGraw-Hill, 2001.
 2. Dorfman, M. and Thayer, R.: Software Engineering. IEEE Computer Society Press, 2000.

Požadavky

Znalost jazyka Java nebo C# (v případě, že máte zájem o studium tohoto předmětu, ale tento požadavek nesplňujete, kontaktujte vyučujícího a domluvte se na individuálním posouzení).

Uzavření předmětu

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet

Studenti v rámci tříčlenných týmů postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků, dílo implementují a demonstrují splnění definovaných kvalitativních parametrů. V rámci cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku

písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Každý člen nejlepšího týmu získá 21% bodů k hodnocení písemné zkoušky, každý člen druhého nejlepšího týmu 14% bodů a každý člen třetího nejlepšího týmu 7% bodů - body se zaokrouhlí na celé číslo podle standardních pravidel zaokrouhlování. V případě existence méně než 4 týmů neobdrží členové posledního týmu žádné body, členové předposledního týmu obdrží 7% bodů a (existují-li) členové třetího týmu od konce 14% bodů k hodnocení písemné zkoušky.

Klíčová slova

Softwarové inženýrství, softwarové projekty, praxe.

courses/a4m33sep/start.txt · Last modified: 2018/10/17 14:40 by hasajmar