Warning
This page is located in archive.

PROJECT MANAGEMENT

ČLÁNKY

KNIHY

  • Brooks P. Frederick. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley Professional, 1995. 2nd ed. – legendární kniha soustředící se z velké části na lidský element v rámci Software engineering. Právě z této knihy pochází známý Brook’s law: „Nine women can’t make a baby in one month“.
  • DeMarco T., Lister T. Peopleware: Productive Projects and Teams. Dorset House Publishing Company, 1999. 2nd ed. – další z klasických knih, která se velmi intenzivně věnuje lidskému elementu jako jednomu ze tří základních aspektů computer technology (hardware, software, peopleware)
  • Metzger, P., et al. Managing a Programming Project: People and Processes. Prentice Hall, 1995. 3rd ed.
  • McConnell S. Software Project Survival Guide. Microsoft Press, 1997.

CHECKLISTS

TEMPLATES

Všechny odkazované materiály jsou poskytnuty výhradně za účelem výuky softwarového inženýrství.

courses/a4m33sep/materialy/projectmanagement/start.txt · Last modified: 2018/06/26 13:48 (external edit)