Warning
This page is located in archive.

OBECNÉ, PŘEHLEDOVÉ

K dispozici je několik základních monografií, které se snaží komplexně postihnout problematiku softwarového inženýrství v celé jeho šíři. K těm nejzákladnějším patří níže uvedené.

MONOGRAFIE

  • Pressman R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 5th ed., McGraw-Hill, 2001.
  • Dorfman, M. and Thayer, R. Software Engineering. IEEE Computer Society Press, 2000.
  • Sommerville, I.Software Engineering. 8th ed., Addison Wesley, 2006.

Mimo těchto přehledových monografií existuje řada nepoměrně dobrodružnější četby. Mezi knihy, u kterých rozhodně neusnete, a které jsou velmi zajímavé lze zařadit např. následující

  • Spolsky Spolsky, J. Joel on Software: And on Diverse and Occasionally Related Matters That Will Prove of Interest to Software Developers, Designers, and … . Apress.2004

JOURNALS

Mimo standardních monografií je k dispozci několik na kvalitní zdroje velmi bohatých portálů, z nichž nejvýznamější jsou

SWEBOK

Poměrně specifickým zdrojem poznání a inspirace je bezesporu Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. V této „publikaci“ lze nalézt základní přehled prakticky všech disciplín softwarového inženýrství doplněný o řadu odkazů na další literaturu. Tohoto průvodce lze chápat jako pokus o klasifikaci oboru softwarového inženýrství. Bez ohledu na určitou kritiku, která je s průvodcem spojena, se jedná o velmi hodnotný zdroj.

Všechny odkazované materiály jsou poskytnuty výhradně za účelem výuky softwarového inženýrství.

courses/a4m33sep/materialy/obecne_prehledove/start.txt · Last modified: 2018/06/26 13:48 (external edit)