Warning
This page is located in archive.

DOCUMENTATION

ČLÁNKY

 • NASA Software Documentation Standard – NASA standard pro tvorbu projektové dokumentace; poskytuje framework a model pro záznam podstatných informací během celého žitovního cyklu softwarového systému i během údržby. Součástí standardu jsou i tzv. DIDs (Data Item Description, de-facto templates, které popisují strukturu dokumentu a nároky na jeho obsah) pro všechny potřebné projektové dokumenty, jako např.
  • plán projektu,
  • plán rizik,
  • specifikaci požadavků,
  • specifikace architektury,
  • uživatelská příručka,
  • a mnoho dalších …

Všechny odkazované materiály jsou poskytnuty výhradně za účelem výuky softwarového inženýrství.

courses/a4m33sep/materialy/documentation/start.txt · Last modified: 2018/06/26 13:48 (external edit)