Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_11 [2019/05/02 10:42]
strakzd1 [Quizz]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_11 [2019/05/02 13:25]
strakzd1 [Quizz]
Line 10: Line 10:
  
 > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci}} > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci}}
 +
 +===== Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci =====
 +Zadání: |
 +Uvažujme bayesovskou rozhodovací úlohu ve které je množina stavů stejná jako množina rozhodnutí (tedy $S=D$) a ztrátová funkce je definována jako: \\
 +$l(s,d)=K, \ \ d = s$,\\
 +$l(s,d)=1, \ \ d \neq s$.\\
 +Jakých hodnot musí nabývat K, aby bylo možné k nalezení optimálního rozhodnutí použít ​
 +$\delta^* (x) = \arg max_d p(d|x)$? ​
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_11.txt · Last modified: 2019/05/06 09:48 by kostkja2