This is an old revision of the document!


11 Bayesovské rozhodování II

Budeme dále pokračovat v Bayesovském rozhodování. Nyní však budeme oproti minulému cvičení uvažovat, že různá rozhodnutí mohou vést k různé ztrátě.

  • quizz
  • semestrální úloha - dotazy

Quizz

Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci

Zadání: | Uvažujme bayesovskou rozhodovací úlohu ve které je množina stavů stejná jako množina rozhodnutí (tedy $S=D$) a ztrátová funkce je definována jako:
$l(s,d)=K, \ \ d = s$,
$l(s,d)=1, \ \ d \neq s$.
Jakých hodnot musí nabývat K, aby bylo možné k nalezení optimálního rozhodnutí použít $\delta^* (x) = \arg max_d p(d|x)$?

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_11.1556796334.txt.gz · Last modified: 2019/05/02 13:25 by strakzd1