Semináře ACM

Místo a čas konání

Místo: T2:C2-84, čas: čtvrtek od 16:15. Rozvrh FEL

TABULKA -- Celkový stav

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň
1. 22.2. (4) Uvod, seznameni se servery, vybrane ulohy, Minisoutěž I
2. 29.2. (2) Dynamické programování (DP)
3. 7.3. (4) Minisoutěž II
4. 14.3. (2) Cesty v grafech
5. 21.3. (4) Minisoutěž III
6. 28.3. (2) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
7. 4.4. (4) Minisoutěž IV
8. 11.4. (2) Výpočetní geometrie, mřížky
9. 18.4 (4) Minisoutěž VI
10. 25.4. (2) Anatgonistické hry, Nim
11. 2.5. (4) Minisoutěž V
12. 9.5. (2) odpadá, je středa
13. 16.5. (4) Minisoutěž VII
14. 23.5. (2) Shrnutí, dodělávky
CELKEM LS2024 . VÝSLEDKY TABULKA -- Celkový stav

Seminář 01 (22.2.)

Provoz a administrace

V průběhu praktických cvičení a také při domácí aktivitě svá řešení budete odevzdávat do serverů

Na každém z těchto serverů si zřiďte konto, pokud ho tam ještě nemáte.

Návodník na řešení

Úlohy pro první seminář

Vyzkoušejte si:

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky
Výkony v minisoutěži I,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Začínající zkusí

(Upozornění: Úlohy níže jsou řazeny abecedně podle svých názvů, což nesouvisí s jejich tématikou, obtížností nebo jinými parametry.)

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 02 (29.2.) Dynamické programování

Seminář 03 (7.3.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži II,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 4 (14.3.) Cesty v grafech

Fundamenty

Především BFS, DFS, Dijkstra, odkazy viz níže.

Přehledy a návody

Seminář 05 (21.3.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži III,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 06 ( 28.3.) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel

Seminář 07 (4.4.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži IV,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

  1. 11038 - How Many O's? (náhrada za nefunkční ZCR níže)
  2. ZCR - Zen And His Crush (vyhodnocení nefunguje, řešení pošlete na berezovs@fel.cvut.cz)

Seminář 08 (11.4.) Výpočetní geometrie, mřížky

Determinant matice, většinou stačí 2×2.

Některé základní výpočty pdf verze

Počítání průsečíků Soustava lin. rovnic, Cramerovo pravidlo

Jednoduchá aplikace 438 - The Circumference of the Circle, 10335 - Ray Inside a Polygon

Poloha bodu a polygonu (Hack: místo paprsku může postačit dostatečně dlouhá úsečka)

Reminder: Trigonometric identities

Pick's_theorem http://jwilson.coe.uga.edu/emat6680fa05/schultz/6690/pick/pick_main.htm

Všeobecný přehled na MFF (Programátorské kuchařky) http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/24/cook5.html

Polygon area example: https://www.mathsisfun.com/geometry/area-irregular-polygons.html, code: http://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form

Very Brute force Binary Search: https://onlinejudge.org/external/105/10566.pdf

Sweep line example Touching rectangles

Sweep line rotates:, http://www.spoj.com/problems/CERC07C/ (*_*_*) komentář

Graham Scan demo: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos226/demo/ah/GrahamScan.html (enable java?)
code: http://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-set-2-graham-scan/
Stanford examples: http://web.stanford.edu/class/cs97si/ (Namely: http://web.stanford.edu/class/cs97si/09-computational-geometry.pdf )

Rotate points instead of lines 8258 - Glyph Recognition (ICPC Live Archive | Regionals 2017 | Europe-Northwestern), solution idea

Množství komentovaných základních kódů https://www.geeksforgeeks.org/geometric-algorithms/

Kreslítko GeoGebra online https://www.geogebra.org/classic (http://www.geogebra.org/ ??) (začni variantou “classic”).

Zkuste samostatně:

10263 - Railway
10180 - Rope Crisis in Ropeland!

Seminář 09 (18.4.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži V,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 10 (25.4.) Kombinatorické hry, Nim

Příklady:

Seminář 11 (2.5.)

Rozhodněte o plánu na poslední dva semináře v tomto semestru: Přehodit nebo nepřehodit 13.a 14. týden?

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VI,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 13 a 14

(16.5. a 23. 5.) DP + různá opáčka

Definitivní hlasování o rozvrhu:Plán na poslední dva semináře v tomto semestru.

Výsledky hlasování na Google Forms

Podle hlasování vychází, že výraznou přednost má varianta programování v obou zbývajích týdnech. Ve 13. a 14. týdnu tedy proběhne programovací seminář, pokaždé se směsí úloh dynamického programování a ostatních probraných témat.

Seminář 13 (16.5.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VII,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 14 (23.5.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VIII,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada společná

Tentokrát, na závěr semestru, máme jen jedinou sadu, společnou pro začínající i pokročilé, 3 body získá každý za každou vyřešenou úlohu. Úlohy 5, 8, 10, 12, 15 v tomto setu byly zadány také v předchozích minisoutěžích. Pokud jste je odevzdali dříve, neodevzdávejte je už tentokrát.

courses/a4b36acm1/2024_zs/seminare.txt · Last modified: 2024/05/23 17:51 by berezovs