Semináře ACM

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4b36acm3/2023_zs/seminare

Místo a čas konání

T2:C2-84, čtvrtek od 16:15. Rozvrh FEL

Semináře

Tabulka s průběžným stavem bodování

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň Úlohy/odkazy/prezentace
viz také pod tabulkou
1. 28.9. (2) Odpadl
2. 5.10. (4) Servery, konta, ukázkové úlohy a témata, cvičná odevzdání, jednoduchá opakování,
Minisoutěž I
3. 12.10. (2) Dynamické programování I
4. 19.10. (4) Minisoutěž II
5. 26.10. (2) Dynamické programování II
6. 2.11. (4) Minisoutěž III
7. 9.11. (2) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
8. 16.11. (4) Minisoutěž IV
9. 23.11. (2) Výpočetní geometrie, mřížky
10. 30.11. (4) Minisoutěž V
11. 7.12. (2) Kombinatorické hry, Nim
12. 14.12. (4) Minisoutěž VI
13. 21.12. (2) Opakování, shrnutí a rozšíření probraných témat
14. 11.1. (4) Minisoutěž VII
CELKEM ZS 2023 TABULKA - VÝSLEDKY Tady je celkový stav

Seminář 01 (28.9.)

Odpadl kvůli státnímu svátku.

Seminář 02 (5.10.)

Provoz a administrace

V průběhu praktických cvičení a také při domácí aktivitě svá řešení budete odevzdávat do serverů

Na každém z těchto serverů si zřiďte konto, pokud ho tam ještě nemáte.

Návodník na řešení

Proces lze vyzkoušet s hotovým řešením

Úlohy pro první seminář

Komentáře k úlohám na zamyšlení, jednoduché obraty ve snazších úlohách

Vyzkoušejte si:

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži I,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Začínající zkusí

(Upozornění: Úlohy níže jsou řazeny abecedně podle svých názvů, což nesouvisí s jejich tématikou, obtížností nebo jinými parametry.)

Pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 03 (12.10.) Dynamické programování

Seminář 04 (19.10.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži II,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

(Upozornění: Úlohy níže jsou řazeny abecedně podle svých názvů, což nesouvisí s jejich tématikou, obtížností nebo jinými parametry.)

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 05 (26.10.) Dynamické programování II

S využitím materiálu z předchozích dvou seminářů ( 03 a 04 ).

Seminář 06 (2.11.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži III,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

(Upozornění: Úlohy níže jsou řazeny abecedně podle svých názvů, což nesouvisí s jejich tématikou, obtížností nebo jinými parametry.)

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 07 ( 09.11.) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel

Seminář 08 (16.11.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži IV,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 09 (23.11.) Výpočetní geometrie, mřížky

Determinant matice, většinou stačí 2×2.

Některé základní výpočty pdf verze

Počítání průsečíků Soustava lin. rovnic, Cramerovo pravidlo

Jednoduchá aplikace 438 - The Circumference of the Circle, 10335 - Ray Inside a Polygon

Poloha bodu a polygonu (Hack: místo paprsku může postačit dostatečně dlouhá úsečka)

Reminder: Trigonometric identities

Pick's_theorem http://jwilson.coe.uga.edu/emat6680fa05/schultz/6690/pick/pick_main.htm

Všeobecný přehled na MFF (Programátorské kuchařky) http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/24/cook5.html

Polygon area example: https://www.mathsisfun.com/geometry/area-irregular-polygons.html, code: http://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form

Very Brute force Binary Search: https://onlinejudge.org/external/105/10566.pdf

Sweep line example Touching rectangles

Sweep line rotates:, http://www.spoj.com/problems/CERC07C/ (*_*_*) komentář

Graham Scan demo: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos226/demo/ah/GrahamScan.html (enable java?)
code: http://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-set-2-graham-scan/
Stanford examples: http://web.stanford.edu/class/cs97si/ (Namely: http://web.stanford.edu/class/cs97si/09-computational-geometry.pdf )

Rotate points instead of lines 8258 - Glyph Recognition (ICPC Live Archive | Regionals 2017 | Europe-Northwestern), solution idea

Množství komentovaných základních kódů https://www.geeksforgeeks.org/geometric-algorithms/

Kreslítko GeoGebra online https://www.geogebra.org/classic (http://www.geogebra.org/ ??) (začni variantou “classic”).

Zkuste samostatně:

10263 - Railway
10180 - Rope Crisis in Ropeland!

Seminář 10 (30.11.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži V,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 11 (7.12.) Kombinatorické hry, Nim

Odpadl

Seminář 12 (14.12.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VI,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 13 (21.12.) Kombinatorické hry, Nim

Příklady:

Seminář 14 (11.01.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VII,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Začínající zkusí

pokročilí nebo začínající zkusí

courses/a4b36acm1/2023_zs/seminare.txt · Last modified: 2024/01/11 16:15 by berezovs