Místo a čas konání

T2:C2-84, čtvrtek od 16:15. Rozvrh FEL

Semináře

Tabulka s průběžným stavem bodování

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň Úlohy/odkazy/prezentace
viz také pod tabulkou
1. 23.9. (2) Servery, konta, ukázkové úlohy a témata, cvičná odevzdání, jednoduchá opakování
2. 30.9. (4) Minisoutěž I - úlohy na informatický postřeh a zkušenost
3. 7.10. (2) Dynamické programování I
4. 14.10. (4) Minisoutěž II
5. 21.10. (2) Dynamické programování II
6. 28.10. (0) odpadá, je státní svátek
7. 4.11. (4) Minisoutěž III
8. 11.11. (2) Cesty v grafech
9. 18.11. (4) Minisoutěž IV
10. 25.11. (2) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
11. 2.12. (4) Minisoutěž V
12. 9.12. (2) Výpočetní geometrie, mřížky
13. 16.12. (4) Minisoutěž VI
14. 6.1. (2) Anatgonistické hry, Nim, případné dodělávky
CELKEM ZS 202` . . . . TABULKA - VÝSLEDKY Tady je celkový stav

Seminář 1 (23.9.)

Provoz a administrace

V průběhu praktických cvičení a také při domácí aktivitě svá řešení budete odevzdávat do serverů

Na každém z těchto serverů si zřiďte konto, pokud ho tam ještě nemáte.

Návodník na řešení

Proces lze vyzkoušet s hotovým řešením

Úlohy pro první seminář

Seminář 2 (30.9.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži I,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

V této sadě je několik úloh na dynamické programování, ostatní slouží jako rozcvičkové ad hoc úlohy s různorodými metodami řešení.

Sada pokročilá

Všechny úlohy ve dvou minulých soutěžích v letech 2006 a 2013.

Seminář 03 (7.10.) Dynamické programování

Seminář 4 (14.10.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži II,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 05 (21.10.) Dynamické programování naposled

Dokončení námětů ze semináře 03.

Seminář 07 (4.11.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži III,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 08 (11.11.) Grafy a nejkratší cesty

Přehledy a návody

Seminář 09 (18.11.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži IV,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 10 (25.11.) Aritmetika a kombinatorika

Seminář 11 (2.12.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži V,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 12 (9.12.) Geometrie

Determinant matice, většinou stačí 2×2.

Některé základní výpočty (pdf verze )

Počítání průsečíků Soustava lin. rovnic, Cramerovo pravidlo

Poloha bodu a polygonu

Reminder: Trigonometric identities

Pick's_theorem http://jwilson.coe.uga.edu/emat6680fa05/schultz/6690/pick/pick_main.htm

Všeobecný přehled na MFF (Programátorské kuchařky) http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/24/cook5.html

Polygon area example: https://www.mathsisfun.com/geometry/area-irregular-polygons.html, code: http://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form

Very Brute force Binary Search: https://onlinejudge.org/external/105/10566.pdf

Sweep line example Touching rectangles

Sweep line rotates:, http://www.spoj.com/problems/CERC07C/ (*_*_*) komentář

Graham Scan demo: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos226/demo/ah/GrahamScan.html (enable java?)
code: http://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-set-2-graham-scan/
Stanford examples: http://web.stanford.edu/class/cs97si/ (Namely: http://web.stanford.edu/class/cs97si/09-computational-geometry.pdf )

Rotate points instead of lines 8258 - Glyph Recognition (ICPC Live Archive | Regionals 2017 | Europe-Northwestern), solution idea

Množství komentovaných základních kódů https://www.geeksforgeeks.org/geometric-algorithms/

Kreslítko GeoGebra online https://www.geogebra.org/graphing?lang=en (http://www.geogebra.org/ ??)

Seznamy geometrických kreslítek https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interactive_geometry_software#2D_programs, http://mathforum.org/geometry/geometry.software.html

Seminář 13 (16.12.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VI,
po skončení minisoutěže v 19:45, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 14 (6.1.) Kombinatoricke hry

Příklady:

courses/a4b36acm1/2021_zs/seminare.txt · Last modified: 2022/09/21 21:16 by berezovs