Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Kombinované studium

Informace pro studenty kombinovaného studia předmětu Programování v Javě.

Základním učebním materiálem jsou materiály poskytnuté přednášejícím a cvičícími, hlavně slidy přednášek a řešené příklady. Vše k nalezení v materiálech pro denní studium. Pro zvládnutí jazyka Java také doporučujeme některou z knížek uvedených níže, nebo různé on-line zdroje.

Příručky jazyka Java:
 • Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2008
 • Virius, M.: Java pro zelenáče, Neocortex, 2001
 • Keogh, J.:Java bez předchozích znalostí, Computer Press, 2005
 • Troníček, Z.: Programovaci jazyk Java, 2007
 • Zakhour, S: Java 6, výukový kurz, CPress, Brno, 2007
 • Herout, P.: JAVA, grafické uživatelské prostředí a čeština, Kopp, 2001
Další zdroje
 • Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java, Grada, 2000, I + II
 • Chapman, S., J.: Začínáme programovat v jazyce JAVA, Computer Press, 2001
 • Hawlitzek, JAVA2, příručka programátora, Grada, 2000
 • Shildt, H.: Java 2, Příručka programátora, Softpress, 2001
 • Bloch, Joshua. Effective java. Pearson Education India, 2008.
Prosíme, sledujte průběžně stránky s přednáškami a cvičeními denního studia.

Níže naleznete přehled konzultací. U každé bude uveden seznam materiálů k nastudování a tip k ověření získaných znalostí.

Takto vypadá tip k ověření znalostí. Pokud máte s jeho splněním problém, připravte si dotazy na příští konzultaci, nebo kontaktujte vyučujícího, či studentského asistenta.

Termíny odevzdání

Úloha Deadline
HW01 17.3. 02:00:00
HW02 31.3. 02:00:00
HW03 31.3. 02:00:00
HW04 28.4. 02:00:00
HW05 28.4. 02:00:00
SP-zadání 31.3. 14:30:00
SP-odevzdání 1 26.5. 14:30:00
SP-odevzdání 2 do 2.6. (po domluvě)
SP-odevzdání 3 od 3.6. (po domluvě, max. 20b)

Konzultace 3. 3. 2017

Úvodní konzultace je informační. Studovaná látka odpovídá půběhu denního studia. V předstihu před každou konzultací bude vždy zveřejněna probraná látka a úkoly. Průběh konzultace se bude věnovat problémům se zvládnutím dané látky. Studenti v kombinovaném studiu se připravují samostatně a na konzultace přicházejí žádně připraveni.

Během semestru studenti odevzdají 5 úloh, které musí vypracovat samotatně. Studenti kombinovaného studia musí odevzdat všechny úlohy do termínu vyhlášeného na konzultacích. Poté se studentovi odečítají body za každý další započatý týden. Student nemůže obdržet záporný počet bodů za úlohu. Součástí předmětu je i vypracování a odevydání semestrální práce.

Materiály k první přednášce 01 - Úvod

Materiály k druhé přednášce 02 - Objektově orientované programování

Materiály ke cvičení 01

Materiály ke cvičení 02

Projděte si první a druhé cvičení a vyzkoušejte si příklady.

Další zdroje pro zvládnutí základů jazyka Java

Learn Java

Vyzkoušejte si příklady Learn the Basics

Java Tutorial

Vyzkoušejte si příklady z části Java Tutorial HomeArrays

Konzultace 17. 3. 2017

Materiály k třetí přednášce 03 - Výjimky, výčtové typy a kolekce v Javě

Materiály ke cvičení 03

Materiály ke cvičení 04

Projděte si třetí a čtvrté cvičení a vyzkoušejte si příklady.

Další zdroje pro zvládnutí základů jazyka Java

Learn Java

Vyzkoušejte si příklady Advanced Topics

Java Tutorial

Vyzkoušejte si příklady z části Java Tutorial Exceptions, Java Object Oriented a Java Advanced Collectios

Konzultace 31. 3. 2017

Materiály ke čtvrté 04 - Soubory a páté přednášce 05 - GUI

Materiály ke cvičení 05

Projděte si páté cvičení a vyzkoušejte si příklady.
Průběžně kontrolujte i další cvičení na GUI.
Nezapomeňte odevzdat zbylé domácí úkoly! Deadline: 11.4. (hodnoceni)

Další zdroje pro zvládnutí základů jazyka Java

Learn Java

Vyzkoušejte si příklady Advanced Topics, speciálně se zaměřte na kolekce a IO

Java Tutorial

Vyzkoušejte si příklady z částí Java Tutorial Files and I/O a Java Advanced Collectios, Generics a Serialization

Swing Tutorial

Vyzkoušejte si příklady z části SWING Tutorial

Konzultace 28. 4. 2017

Konzultace bude zaměřená na:

 1. problémy s úlohami
 2. semestrální projekty
 3. návrhové vzory (bude-li čas)

Materiály k šesté 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování a sedmé přednášce 07 - Vícevláknové aplikace

Materiály ke cvičení 06 07

Projděte si šesté a sedmé cvičení a vyzkoušejte si příklady.
Referenční řešení úloh ze cvičení a dalších příkladů najdete na Gitlabu (odkazy na jednotlivé repozitáře jsou na wiki).
Nezapomeňte odevzdat všechny chybějící domácí úkoly! (hodnoceni)

Další zdroje pro zvládnutí základů jazyka Java

Swing Tutorial

Zopakujte si příklady z části SWING Tutorial

Java Tutorial

Vyzkoušejte si příklady z částí Java Advanced Multithreading

Maven

Projděte si příklady a naučte se vytvořit projekt v mavenu.

Konzultace 12. 5. 2017

Konzultace bude zaměřená na:

 1. semestrální projekty
 2. návrhové vzory (bude-li čas)
Neváhejte domluvit si konzultaci i mimo standardní páteční hodiny. K dispozici na KN ve 302, napište předem mail na martin.matyasek[at]fel.cvut.cz.

Materiály k osmé 08 - Vícevláknové aplikace 2 a deváté přednášce 09 - Sokety a síťování

Materiály ke cvičení 08 09

Projděte si osmé a deváté cvičení a vyzkoušejte si příklady.

Další zdroje pro zvládnutí základů jazyka Java

Java Tutorial

Vyzkoušejte si příklady z částí Java Advanced Multithreading
Vyzkoušejte si příklady z částí Java Advanced Networking

Konzultace 26. 5. 2017

Konzultace semestrálních prací, případně prezentace a odevzdávání práce.

courses/b0b36pjv/kombinovane_studium.txt · Last modified: 2017/06/02 18:14 by matyama2