Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2016/2017. Podklady se skládají z promítaných slidů, které jsou také k dispozici ve zkrácených verzích šetřnějších k případnému tisku, bez přechodů mezi snímky a ve formátu čtyři snímky na stránku.

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Harmonogram přednášek

Týden Datum Přednáška
1 23.2.2017 01 - Úvod
2 2.3.2017 02 - Objektově orientované programování
3 9.3.2017 03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generické typy
4 16.3.2017 04 - Výjimky a soubory
5 23.3.2017 05 - GUI v Javě
6 30.3.2017 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování
7 6.4.2017 07 - Vícevláknové aplikace 1
8 13.4.2017
9 20.4.2017 08 - Vícevláknové aplikace 2
10 27.4.2017 09 - Sokety a síťování
11 4.5.2017 10 - Výkon a profilování
12 11.5.2017 Odpadá - pondělní výuka
13 18.5.2017 Funkcionální prvky Java 8
14 25.5.2017 Zkouškový test
Podklady mohou být průběžné aktualizovány

01 - Úvod

Organizace předmětu; programovací jazyk Java.

Úvod do objektově orientovaného modelování (analýzy a návrhu); objektově orientované programování (OOP); struktura objetu a zapouzdření.

Aktualizace 2017/02/23 8:58

02 - Objektově orientované programování

Objektově orientované programování. Immutable. Dědičnost, kompozice a polymorfismus. Dispatch a double dispatch.

Aktualizace 2017/03/01 17:22

03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generický typ

Výčtové typy, kolekce, iterátor, JFC. Generické typy.

Aktualizace 2017/03/09 7:42

04 - Výjimky a soubory

Výjimky. Soubory.

Aktualizace 2017/03/15 10:16

05 - GUI

GUI v Javě, komponenty a kontejnery, dialogová okna (modalita).

06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování

GUI v Javě, Model-View-Controller, Event-Driven Programming, vnitřní třídy.

07 - Vícevláknové aplikace 1

Paralelismus, synchronizace výpočetních toků, vícevláknové aplikace.

Aktualizace 2017/04/06 9:15 - přidán demonstrační příklad

08 - Vícevláknové aplikace 2

Vícevláknové aplikace - příklad GUI, vzor observer. Modely vícevláknových aplikací.

09 - Sokety a síťování

Síťování, síťová API - soket, jednoduchý klient a server, boss/worker server/klient.

10 - Výkon a profilování

Výkon aplikace, profilování v NetBeans, příklady.

  • prezentace: lecture10.pdf
  • zkrácená verze:
  • zkrácená verze 2×2:
  • přiložené demonstrační programy: 10.zip

Vyzvaná přednáška - Funkcionální prvky Java 8

Podklady budou průběžné aktualizovány
courses/b0b36pjv/prednasky.txt · Last modified: 2017/05/18 13:47 by hrstkon1