Warning
This page is located in archive.

Úloha 3 - Rozpoznávání duhovky

V úloze si naimplementujete vlastní segmentaci duhovky a vyhledáte osoby na třech Vám zadaných obrázcích v databázi iris kódů.

Termín odevzdání úlohy je 9.11.2016 v na cvičení

Bonus

Související přednášky, materiály

Přiřazení obrázků k vyhledání

Každý student dostane zadány 3 obrázky, které vyhledá v poskytnuté databázi v rámci úkolu 2. Cisla odpovidaji obrazkum v adresari Images. Napr Novak x1 x24 x11 znamena obrazky x1.jpg, x24.jpg a x11.jpg

Středa 9:15

Fiala Dominik x27 x31 x10
Hryzák Ondřej x32 x3 x5
Kumpošt Vojtěch x26 x2 x29
Lebedeva Anastacia x21 x18 x6
Šerých Jonáš x28 x2 x4
Vošmik Jiří x30 x12 x25
Zářecký Pavel x11 x21 x22
Zoulová Lenka x16 x14 x23
courses/a6m33bio/ulohy/uloha_3_rozpoznavani_duhovky.txt · Last modified: 2016/10/26 10:08 by bakstedu