Warning
This page is located in archive.

Sekveční diagram

Úlohou sekvenčního diagramu je znázornit časovou posloupnost kooperace objektů (aktorů) v systému. Kooperace je prováděna posíláním zpráv, nebo voláním metod.

Zprávy (volání) jsou buď asynchronní (nečeká se na odpověď, odpověď generuje samostatné vlákno) a nebo synchronní (předá se řízení). Tedy objednávka jídla probíhá asynchronně (neb by jeden číšník mohl obsaluhovat pouze jeden stůl), naopak když si objednáme po jídle pití, očekáváme, že požadavek bude ihned zpracován a vyřízen.

V sekvečním diagramu mohou být naznačeny složitější struktury jako větvení, cykly apod.

Aktoři mohou v sekvečním diagramu vznikat (Pokud si budeme chtít objednat ochutnávku vína, zavoláme degustátora - v tento okamžik vstupuje do systému, naopak číšník a spol byli alokováni již před a zůstanou i po), a zanikat (zákazník, pokud zaplatí, pro restaraci ztrácí smysl)

courses/a4m33nms/cviceni/04.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)