Warning
This page is located in archive.

Kompromisy v návrhu SW

 • Téměř každý problém lze namodelovat různými způsoby
 • Mnohdy je řešení problému omezeno jinými, vnějšími okolnostmi…

Praktická ukázka

Krok 1: Návrh

 • 2 skupiny:
  • Skupina A:
   • Class Diagram reprezentující aktory ve větším internetovém obchodě včetně metod pro realizaci nejběžnějších užití
  • Skupina B:
   • Class Diagram reprezentující nabízené produkty (v detailu se omezte na paměťová zařízení/média)
 • vytvořený diagram exportujte do JPG, a uploadňete do systému pod id {AB}XX (XX je číslo vaší skupiny)

Krok 2: Diskuze

 • Prohlédněte si všechny diagramy z kroku 1, připravte si do txt souboru výhody (+), nevýhody (-), chyby (!) a jiné (%) ve formátu {AB}XX{+-!%}: samovysvětlující text na jeden řádek , kde {AB}XX odpovídá komentovanému JPGu. Tento soubor opět uploadněte do systému .

Krok 3: Vyhodnocení

Doporučené nástroje

Poznámky

courses/a4m33nms/cviceni/05-kompromisy.txt · Last modified: 2015/12/01 10:39 by rimnacm