Warning
This page is located in archive.

Enterprise Architecture

 • je informační systém, orientovaný na organizaci (byznys, vláda), nikoliv na koncového uživatele
 • soubor “nezávislých, ale spolupracujících” aplikací
 • mnohdy vymezen rozsahem služeb, které má poskytovat
 • mnohdy proprietární implementace
 • důraz na
  • autonomii a automatičnost systému, neb nahrazuje rutinní činnosti lidí, avšak pokročilé reportování/kontrola
  • škálovatelnost, robustnost
 • běžně obsahuje komponenty:
  • Účetnictví
   • základní (administrativa, evidence, daně, mzdy)
   • rozšířené (logistika, pohyb faktur, personalistika,zákazníci)
  • Procesní řízení
   • vyžaduje pojmenování procesů v organizaci
    • přesné definování participace jednotlivých rolí v procesu
    • kontrola participace jednotlivých rolí v procesu
   • plánování a sledování výkonnosti (rentabilita procesů)
   • monitoring a optimalizace procesů (zejména těch klíčových)
   • systematická analýza vedoucí restrukturalizaci na základě dat
    • identifikace příležitostí a hrozeb (např. SWOT analýza)
    • sledování procesu jako celku (tj. bez funkční dekompozice)
  • Bussiness Inteligence
   • definuje procesy v organizaci, chování trhu
   • podpora rozhodování na základě historie, současnosti a (predikce) budoucnosti
   • pilíře BI:
    • znalosti top managementu (senior)
    • netriviální procesy
    • dostatečná (rozsah a kvalita) data přesně pokrývající procesy
   • používané metody:
    • OLAP analýza
    • přehledové zobrazení (report)
    • predikce (časové řady, modelování systémů)
    • dolování dat
    • vnitropodnikové řízení
   • oboustranná podpora systémů třetích stran (integrace)
  • Automatizace výrobních procesů (ERP)
   • řízení procesu v reálném čase
  • Správa obsahu (CMS)
   • řeší:
    • publikování obsahu ven (web,atp.)
    • práva k obsahu
    • správa diskuze (vnitřní a vnější)
    • statistika přístupů
  • Správa vztahů se zákazníky (CRM)
   • cíl:
    • identifikovat zákazníka
     • (porozumět jeho přáním, zvyšování spokojenosti zákazníka)
    • oslovení nových zákazníků
    • udržení stávajích zákazníků,
    • tvorba marketingové strategie
   • podkaterorie:
    • Operativní CRM
     • podpora procesů prodej-marketing-služby
     • uchovávání veškeré historie komunikace se zákazníkem
     • individualizace a kategorizace zákazníka
     • zahrnuje:
      • marketingové kampaně
      • automatizace prodeje a jeho sledování
    • Analytické CRM
     • analýzy pro:
      • optimalizaci procesů
      • hledání nových příležitostí
      • popis chování zákazníka
    • Kolaborativní CRM
     • specializované oslovování zákazníků dialogem (rady při prodeji, technická podpora, marketing)
  • Správa dat
   • návrh databáze pro jednotlivé procesy, uchování dat o realizacích procesu
   • mnohdy distribuce dat
    • Master Data Management (synchronizace distribuovaných dat)
courses/a4m33nms/cviceni/11-ea.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)