Warning
This page is located in archive.

Organizace cvičení - podmínky zápočtu, úvod do problematiky

Cílem prvního cvičení je diskuze o softwarovém inženýrství, dekompozici problému, architektuře systému a omezení.

Organizace cvičení

  • rozdělení do skupin po 2 studentech
  • každá skupina v průběhu semestru samostatně vypracovává téma
  • odevzdání semestrální práce UML s hodnocením 0-100%
courses/a4m33nms/cviceni/01.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)