Notice
This page is located in a preparation section till 23.09.2024.

Reversi III

Program

 • Diskuze kódu hráče reversi
 • Práce se soubory
 • Programovací úlohy: metody save a load u třídy MyMatrix, počítání znaků v řetězci a souboru
 • Hádanka

Textové soubory

Seznamte se s tématem Práce se soubory. Popisovaný způsob se hodně podobá práci se soubory třeba v jazyku C.

Existuje i objektové rozhraní pro práci s cestami, adresáři a soubory, modul pathlib. Zkuste se podívat na několik krátkých videí o modulu pathlib.

V Pythonu 3 jsou všechny řetězce implicitně v unicode v kódování UTF-8. (Chcete-li používat jen sekvenci bytů, musí se použít datový typ bytes.) To také znamená, že při načítání textů z textových souborů je třeba specifikovat kódování, v němž je textový soubor uložen:

with open('soubor.txt', 'rt', encoding='utf-8') as f:
  retezec = f.read()

Argument encoding=“utf-8” používejte vždy, a to při čtení i při zápise. Neuvedete-li ho, Python použije implicitní kódování, které je ale závislé na operačním systému. Totožný program se pak může chovat jinak na různých systémech.

Více např. zde: http://www.diveintopython3.net/files.html

Programovací úlohy na cvičení

Programujte samostatně a ptejte se cvičícího. Snažte se o eleganci. Rozmyslete si trochu řešení předem, třeba na papír.

Práce se soubory

 • Vytvořte třídu MyMatrix, která dostává jeden nepovinný vstupní argument reprezentující matici (2D list).
 • Vybavte vaši třídu MyMatrix metodami save(self, filename) a load(self, filename):
  • metoda save uloží prvky matice do textového souboru se zadaným jménem; na každém řádku bude jeden řádek matice a jeho prvky budou oddělené mezerou.
  • metoda load načte z textového souboru se zadaným jménem uložená čísla a udělá z nich prvky matice.
  • Příklad použití:
   >>> a = MyMatrix([[1, 2, 3], [2, 3, 4]])
   >>> a.save('matrix.txt')
   >>> b = MyMatrix()
   >>> b.load('matrix.txt')
   >>> a.get_matrix() == b.get_matrix()
   True

Nápověda:

 • K rozdělení řetězce podle určitého znaku můžete použít metodu split.
  >>> s = '1,2,3,4'
  >>> l = s.split(',')
  >>> print(l)
  ['1', '2', '3', '4']

Slovníky

 • Práce s dictionary: Vytvořte funkci count_chars_in_string(arg), která:
  • jako svůj argument přijme textový řetězec a
  • na výstupu poskytne slovník (dictionary) s četností jednotlivých znaků v daném řetězci.
  • mohla by vám pomoci třeba metoda get
 • Vytvořte funkci count_chars_in_file(arg), která
  • jako svůj argument přijme jméno textového souboru (cestu k textovému souboru),
  • otevře jej, načte jeho obsah jako řetězec,
  • vytvoří dictionary s četností znaků v tomto řetězci a
  • vytvoří textový soubor se stejným názvem, jako měl původní text, ale s příponou .freq, do něhož
  • uloží četnost znaků tak, že na každém řádku bude vždy znak a jeho četnost oddělené mezerou.

Hádanka

Domácí úkol

Odevzdání

Nadcházející neděli do 23:59:59 je třeba odevzdat Reversi hráče pro turnaj. specifikace

Programování

 • Pokuste se naprogramovat funkce read_classification_from_file() a write_classification_to_file() pro čtení a zápis dat potřebných pro úlohu SPAM, viz krok 1. Nepotřebujete k tomu znát nic víc než to, co jsme na tomto cvičení procvičili. Příště si ukážeme a vysvětlíme testy, které jsou k dispozici, a ověříme si, že vaše implementace testy splňuje.
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_07.txt · Last modified: 2023/11/20 09:26 by xposik