Warning
This page is located in archive.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Přednášky

 1. Úvod do globálního osvětlení, radiometrie, fotometrie, světelné zdroje. Slajdy přednášky v PDF, přídavné materiály v PDF, úvod do radiometrie a fotometrie firmy Kodak v PDF. Příklad souboru IESNA pro goniometrický diagram ZIP.
 2. Interakce světla s materiály I, BRDF. Slajdy přednášky v PDF.
 3. Interakce světla s materiály II, BTF. Přídavné materiály: PDF, NVidia Fresnel Reflection a PDF, FTCVG2009issue2, tutoriál na ICCV 2007 PDF. Physically based shading at Disney, Disney BRDF explorer , Nekola Master Thesis.
 4. Zobrazovací rovnice. Slajdy přednášky v PDF
 5. Vícerozměrné integrály v kostce. Samostudium možné. Poznámky k přednášce od Petra Olšáka PDF, poznámky z přednášky online z roku 2010/2011 v PDF, pro zájemce skripta v PDF od Jaroslava Tišera, CVUT FEL 2004.
 6. Syntéza obrazu metodou Monte Carlo. Slajdy přednášky PDF, minimalistický úvod do teorie pravděpodobnosti PDF, úvodní článek do MC by Teraneju v PDF, text pro pokročilé o MC od Weinzierla v PDF.
 7. Trasování rozprostřených paprsků. Trasování cest. Slajdy v PDF.
 8. Historie systému RenderMan. Slajdy v PDF. Písemný test.
 9. Vychýlené metody: Fotonové mapy, irradiance caching. Slajdy v PDF.
 10. Opticky aktivní prostředí a jiné speciální metody šíření světla. Přednášku vede Jaroslav Sloup. Slajdy v PDF, pro zájemce slajdy od Wojciecha Jarosze PDF, přehled Cerezo et al. PDF.
 11. Radiozitní metoda. Slajdy v PDF.
 12. Vzorkování, alias, anti-aliasing. Slajdy v PDF, volitelně text od Szirmay-Kalos PDF
 13. Ambient Occlusion. Osvětlení z HDR obrázků (image-based lighting) na CPU/GPU. slajdy Informace o tom, co jsme z oboru syntézy obrazu vynechali atd.
 14. Rezerva


Poznámka: zdroje pro vytvoření přednášek jsou různé, z části jsou to přednášky předmětu vytvořené Jaroslavem Křivánkem v letním semestru 2006/2007, z části zdroje z webu, obrázky z odborných článků, tutoriály Eurographics, SIGGRAPH course notes, atd. Necitujte prosim ve svých diplomových či jiných pracích slajdy z tohoto předmětu. Můžete citovat z knih eventuelně z níže uvedených odborných článků.

Seznam doporučené studijní literatury

 1. Souhrn vzorců a postupů pro výpočet globálního osvětlení, “Global Illumination Compendium” PDF,
 2. kniha online Physically Based Rendering Toolkit, 2nd edition, 2010.
 3. Skripta od Laszla Szirmaye Kalose v angličtině PDF

Poznámka: studijní materiály jsou všechny v anglickém jazyce.

Další zdroje

- Příklady výrobců svítidel a reflektorů s definicí goniometrického diagramu ve formátu IESNA (přípona .ies) LUMASCAPE pro LED, firmy American Electric Lighting ZIP, přesnější specifikace formátu IESNA od Ian Ashdown PDF.

- Odkazy na mapu prostředí (environment map): stránky Paula Debeveca., HDR light probes.

courses/b4m39rso/lectures/start.txt · Last modified: 2022/10/17 19:17 by havravla