Warning
This page is located in archive.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Cvičení

 1. Úvod a přehled. Seznámení se zadáním projektů.
 2. Optické klamy.
 3. Konzultace k první úloze - vzorkování BRDF.
 4. Samostatná práce, konzultace volitelně.
 5. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 1 - vzorkování BRDF.
 6. Konzultace k druhé úloze - vzorkování EM.
 7. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 2 - vzorkování EM.
 8. Konzultace k třetí úloze EM+BRDF - multiple importance sampling (MIS).
 9. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 3 - MIS.
 10. Samostatná práce a volitelně konzultace.
 11. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 4 - Path tracing (sledování cest).
 12. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.
 13. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.
 14. Rezerva.

harmonogram školního roku

Materiál pro první cvičení:

1) Článek of BRDF
2) Iniciální zdrojový kód C++
3) Pomocný článek PDF - myšlenka výběru difůzní a spekulární části je stejná, dále je stejné vzorkování difůzní části BRDF.

Materiál pro druhé cvičení:

1) EM Probes na stránce Paula Debeveca
2) EM Probes v “HDR raw” formátu, to jest bez RLE comprese
3) Text PDF jak to je zařízeno v PBRT verze 1.0
4) Zdrojový kód v C++ pro PBRT verze 1.0 ZIP
5) Physically based rendering kniha, verze 3, kapitola 14.6.5 (kratší verze ve verzi knihy 2, kapitola 12.5)

HDR prohlížeč:
TEV VIEWER
PFSVIEWER MS incomplete
PFSTOOLS/VIEWER MS CYGWIN
MS HDR Viewer
Linux: > apt-get pfstools pfsview nebo PFSTOOLS
Linux použití: > pview image.hdr
HDR Encodings web page, HDR Image Reader, Igo Gravtchenko 2002, Originalni implementace HDR formatu, RealPixels, 1994.

Materiál pro třetí cvičení (Multiple importance sampling):
Monte Carlo Integral with Multiple Importance Sampling
Multiple Importance Sampling PDF
PBRT kniha, třetí vydání, PBRT BOOK, kapitola "Monte Carlo Integration, sekce 13.10"

Materiál pro čtvrté cvičení (sledování cest, angl. path tracing):
Přednáška RSO číslo 7 - sledování cest
Scratch Pixels Lesson

Nejkratší path tracer na 99 řádek Small Path Tracer, Another Source for Small Path Tracer

Pokročilý path tracer na 300 řádek Minimalistic Path Tracer

Implementace bude přidána do našeho zdrojového kódu pro osvětlení buď mapou okolí nebo 4 koulemi. Je nutné ale zcela přepracovat definici scény, např. jeden čtverec jako základnu, na základně v rovnostranném trojúhelníku tři koule a jednu kouli nahoře na třech koulích. Tedy koule jako vrcholy pravidelného čtyřstěnu. Tím bude prostor pro šíření světla mezi podložkou a koulemi a mezi koulemi vzájemně, koule musí být v rozumné vzdálenosti od sebe, ale neměly by se přímo dotýkat. Je možné použít i jinou vhodnou scénu pro malý počet objektů z důvodů rychlosti výpočtu bez datové struktury pro vrhání paprsku.

courses/b4m39rso/tutorials/start.txt · Last modified: 2022/11/28 18:49 by havravla