Warning
This page is located in archive.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Anotace

Předmět se zabývá technikami a algoritmy globálního osvětlování používanými pro vytváření realistických obrazů na počítači (realistický rendering). Několik přednášek se věnuje matematickým a fyzikálním základům výpočtu globálního osvětlení: popis rozložení světla ve scéně, odraz světla na površích objektů, zobrazovací rovnice, použití metody Monte Carlo pro její řešení. Další přednášky se věnují praktickým algoritmům používaným pro výpočet globálního osvětlení v plně syntetických scénách (pouze počítačové modely) a ve scénách kombinovaných (vkládání počítačových modelů do reálných filmových scén). Poslední přednášky se zabývají pokročilými technikami výpočtu globálního osvětlení v reálném čase na grafickém hardwaru. Cvičení mají volitelně projektový charakter a jsou řešeny individuálně, možností je realizace 4 jednoduchých úloh. Studenti zaměření počítačová grafika mohou v rámci předmětu začít pracovat na magisterské práci.

Cíle studia

Student získá kredity na základě samostatného projektu s problematikou z předmětu, individuálně vedené cvičícím.

Prerekvizity

Znalost programování v C a C++, znalost počítačové grafiky na úrovni předmětu “Algoritmy počítačové grafiky”, základy teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Klíčová slova

Výpočet přímého a nepřímého osvětlení, využití metod Monte Carlo, transportní operátory světelné energie, dvousměrová funkce odrazivosti.

courses/b4m39rso/annotation/start.txt · Last modified: 2018/02/20 18:08 by havravla