Warning
This page is located in archive.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Hodnocení

 1. Účast na cvičení z předmětu jsou povinná.
 2. Je nutné dokončit a odevzdat semestrální práce.
 3. Během semestru bude v rámci cvičení 60-ti minutový test znalostí studentů za 10 bodů. Vynechání testu v průběhu semestru znamená ztrátu 10 bodů bez náhrady.
 4. Nepodvádí se, viz. akademická pravidla, viz také pravidla v jiných předmětech.
 5. Implementace semestrální práce musí být v ANSI C++.
 6. Dokumentace semestrálních úloh je nutnost, komentáře k zdrojovým kódům přednostně v anglickém jazyce.
 7. Zápočet nelze získat bez dokončení a odevzdání semestrální úloh.
 8. Studenti se aktivně účastní konzultací, které slouží přednostně k semestrálním úlohám.
 9. Předmět je zakončen ústní zkouškou, termín po vzájemné dohodě.

Bodové hodnocení

 1. 40 bodů - vlastní implementace semestrální práce skládající se ze 4 úloh (každá 10 bodů), funkčnost a kompletnost
 2. 10 bodů - písemný test zhruba v 10. týdnu semestru
 3. 10 bodů - zkouška - prezentace 2 článků (ze třech vybraných a schválených odborných článků zabývající se tématikou syntézy obrazu)
 4. 30 bodů - písemná část zkoušky
 5. 10 bodů - ústní část zkoušky

Školní rok 2023/24:

Test 10. týden:

Zkouška

Zkouška je povinná, je uskutečněna písemnou a ústní formou a skládá se ze tří (program OI) částí. První částí je písemná: vypracování textu odpovědi z deseti zákládních jednoduchých otázek předmetu a je nutné zodpovědět korektně. Druhá část ústní - zodpovězení dvou otázek ze seznamu, který bude k dispozici v 14. týdnu semestru podle rozsahu uskutečněné výuky na webových stránkách předmětu. K této ústní části bude nicméně písemná příprava. Tento seznam je uveden zde ve formátu PDF (aktualizace bude provedena v lednu 2024).

Třetí část se skládá ze samostudia tří odborných článků. Student si najde podle svého zájmu tři články relevantních k předmětu (pouze články, které se primárně nezabývají geometrickým vyhledáváním jako předmět DPG), a to buď z konference Eurographics, EGSR nebo SIGGRAPH a tyto do 8. ledna 2024 nahlásit e-mailem přednášejícímu ke schválení. Součástí zkoušky je diskuze dvou z těchto tří článků, výběr článku provede zkoušející během zkoušky. Články lze stáhnout při přístupu z počítačů ve škole z portálu ACM nebo Elsevier, viz. Knihovní zdroje popřípadě z jiných zdrojů, například Ke-Sen Huang's Home Page nebo Home page of Tim Rowley.

Po dohodě je možné také místo výběru svých 3 článku nastudovat tyto zdroje, které jsou uvedeny v přednáškách:

 1. Přehled Cerezo et al. PDF.
 2. Úvodní článek do MC by Teraneju PDF
 3. Fresnel Reflection PDF

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 až 89 velmi dobře
C 70 až 79 dobře
D 60 až 69 uspokojivě
E 50 až 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Detaily k odevzdání prací

Cvičení budou realizovány formou 4 úloh s implementací C++.

Implementace projektu se předpokládá v C++.

Projekt se 4 úlohami je nutné po dokončení nahrát na server BRUTE, zabalený v archivu typu ZIP (program Winzip).

Adresářová struktura projektu jedné úlohy:

 1. project … hlavní adresář projektu
 2. project/exe … spustitelný kód
 3. project/bat … alespoň tři dávkové soubory pro spuštění programu (bez parametrů)
 4. project/data … data nutná pro spuštění ukázek programu, pokud možno malého rozsahu, jsou-li nutná
 5. project/src … zdrojové kódy projektu
 6. project/report.docx … stručný popis projektu včetně jmen a kontaktu na řešitele projektu a názvu projektu, datum
 7. project/README.txt … stručný popis projektu včetně jmen a kontaktu na řešitele projektu a názvu projektu, datum


Dokumentace zdrojových programů nejlépe pomocí programu DOXYGEN či jinou formou vhodných komentářů podle upřesnění zadavatele semestrální práce. Dokumentace zdrojových souborů včetně hlavičkových souborů a report je nutná podmínka pro odevzdání semestrální práce.

courses/b4m39rso/classification/start.txt · Last modified: 2023/08/31 11:17 by havravla