Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Lectures

Lectures will be online on the following Microsoft Teams channel.

Week Date Lecture PDF-EN Lecturer
1. 21.9. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace čar, typy čar.
Dostudujte si doma: rasterizace kružnice a elipsy.
line [PDF] + line [AVI, 87 MB],
circle
2. 28.9. Státní svátek
3. 5.10. 3D geometry, transformations geometry JB
4. 12.10. Camera, projections, object representation geometry-cont. JB
5. 19.10. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem fill [PDF] + filling [AVI, 96 MB]
6. 26.10. Visibility algorithms visibility JB
7. 2.11. Visibility algorithms - part II, Object representation JB
8. 9.11. Light, surface reflectance models, shading light, reflectance,shading JB
9. 16.11. Light, surface reflectance models, shading - part II JB
10. 23.11. Light, surface reflectance models, shading - part III, Introduction to global illumination. photorealism JB
11. 30.11. Ray tracing ray tracing JB
12. 7.12. Radiosity method radiosity JB
13. 14.12. Clipping
Dostudujte doma: Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely, HDR, tone mapping, Rozptylování barev, práce s paletou
clipping + clipping [AVI, 99 MB]
color, hdri, dithering
14. 11.1. Shadows in rasterization
Dostudujte doma: Textures, texture mapping
shadows
textures
JB

Lecturers

Jiří Žára
JB Jiří Bittner
Martin Čadík
DS Daniel Sýkora
courses/b4m39apg/lectures/start.txt · Last modified: 2022/11/03 15:44 by bittner