Warning
This page is located in archive.

Lectures

Lectures will be online on the following Microsoft Teams channel.

Week Date Lecture PDF-EN Lecturer
1. 21.9. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace čar, typy čar.
Dostudujte si doma: rasterizace kružnice a elipsy.
line [PDF] + line [AVI, 87 MB],
circle
2. 28.9. Státní svátek
3. 5.10. 3D geometry, transformations geometry JB
4. 12.10. Camera, projections, object representation geometry-cont. JB
5. 19.10. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem fill [PDF] + filling [AVI, 96 MB]
6. 26.10. Visibility algorithms visibility JB
7. 2.11. Visibility algorithms - part II, Object representation JB
8. 9.11. Light, surface reflectance models, shading light, reflectance,shading JB
9. 16.11. Light, surface reflectance models, shading - part II JB
10. 23.11. Light, surface reflectance models, shading - part III, Introduction to global illumination. photorealism JB
11. 30.11. Ray tracing ray tracing JB
12. 7.12. Radiosity method radiosity JB
13. 14.12. Clipping
Dostudujte doma: Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely, HDR, tone mapping, Rozptylování barev, práce s paletou
clipping + clipping [AVI, 99 MB]
color, hdri, dithering
14. 11.1. Shadows in rasterization
Dostudujte doma: Textures, texture mapping
shadows
textures
JB

Lecturers

Jiří Žára
JB Jiří Bittner
Martin Čadík
DS Daniel Sýkora
courses/b4m39apg/lectures/start.txt · Last modified: 2022/11/03 15:44 by bittner