Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přehled služeb studentům FEL

Fakulta elektrotechnická poskytuje, kromě možnosti se vzdělávat, i služby studentům, které jim usnadňují studium. Přehled nejdůležitějších naleznete níže.

“Uživatelé výpočetní techniky se dělí na dvě disjunktní skupiny. Jedni, kteří zálohují a druzí, kteří (teprve) zálohovat začnou…”

FEL Google account

Adresa elektronické pošty slouží krom standardních služeb poštovního klienta i k přístupu ke službám společnosti Google. Mezi tyto služby patří například cloudové úložiště Google drive s NEOMEZENOU KAPACITOU, případně možnost vyplňovat dotazníky související s výukou přímo jako student Fakulty elektrotechnické.

FEL Google account neposkytuje všechny služby jako běžný Google účet. Například emailový klient používá fakulta vlastní.

Owncloud

Owncloud je cloudové úložiště, na které si mohou studenti zálohovat své soukromé i studijní materiály. Celková kapacita cloudového úložiště zdarma přístupná každému ze studentů je 100 GB, avšak velikost vyčleněná pro pracovní složku studentů v počítačových učebnách je pouze 1 GB, proto je třeba zvolit složku, která se bude synchronizovat s daným zařízením.

 • Podrobný návod včetně instalace desktopového klienta naleznete zde .
 • Přihlášení do služby Owncloud naleznete zde.
 • Owncloud patří mezi služby využívající FELid.
I přesto, že celková velikost úložiště je 100 GB, kapacita pracovní složky v počítačových učebnách je pouze 1 GB.

FileSender

Souborová služba FileSender slouží k odesílání a sdílení rozsáhlých souborů (až 500 GB) mezi studenty a pedagogy. Rovněž je možné vygenerovat pozvánku k nahrání souboru pro osoby mimo akademickou obec, případně odeslat soubor lidem, kteří nejsou nijak spříznění s ČVUT.

 • Přihlášení do služby FileSender naleznete zde.

Gitlab

Verzovací systém Gitlab umožňuje studentům správu projektů. Ve zkratce poskytuje možnost uchovávat nejen aktuální podobu projektů, ale i jejich předchozí verze, což je praktické zejména v případě, že se objeví slepá ulička a je třeba se vrátit k předchozímu řešení daného problému.

 • Přihlášení naleznete zde.
Gitlab využívá k zabezpečení komunikace se serverem protokolu SSH (SSH je zkratkou secure shell, shell je “skořápka” obklopující jádro operační systém, přes kterou může uživatel například spouštět programy, zjišťovat jejich výstupy a obecně ovládat operační systém).

Stručné seznámení s příkazy

 • git clone <repository adress> – stáhne (naklonuje) celý repozitář
 • git status – zjistí změny provedené od poslední verze
 • git add <path specification> – potvrdí změnu/přidání souborů a složek
 • git commit – vytvoří novou verzi
 • git push – nahraje lokální repozitář do repozitáře, ze kterého byl stažen (repository adress)
 • git pull – stáhne změny z repozitáře (repository adress)
 • git log – vypíše všechny commitnuté verze
 • Více informací naleznete zde.
Jednotlivé commity je nanejvýše vhodné doplnit o komentáře ke změnám provedeným v programu.
courses/pri-bootcamp/tutorials/services.txt · Last modified: 2018/07/16 17:30 (external edit)